Introductie

Bundel ledenwerving

De bundel 'Meer leden voor de KBO! Meer invloed, meer kracht', is een inspiratiebron om er voor te zorgen dat het ledenbestand van een KBO-afdeling of een KBO-bond op peil blijft, of liever nog groeit.
 
Het is een inspiratiebron, een leidraad en hulpmiddel bij de ledenwerving.
U bepaalt welke methode, op welke wijze uitgevoerd of aangepast in uw situatie zinvol en efficiënt is.
En bedenk dat de werkgroep meer instrumenten heeft ontwikkeld die kunnen helpen bij ledenwerving: het radiospotje, de workshops en de ambassadeurs. Afzonderlijk of in de juiste mix toegepast kunnen ze inspireren en helpen.

 Download de bundel 'Meer leden voor de KBO! Meer invloed, meer kracht.