2014

In het nieuws!
 

We willen ons als Unie KBO laten zien en knokken hard voor een plaatsje in de schijnwerpers. Niet uit ijdelheid, maar vooral omdat het onze belangenbehartiging ondersteunt. Kranten, radio, tv en websites spelen een belangrijke rol in het politieke krachtenveld. En daarin moeten we mee als grote seniorenorganisatie. Om u een goed beeld te geven van onze publicitaire resultaten, treft u hieronder een overzicht aan van enkele belangrijke ‘wapenfeiten’.

 • December 2014

1 december: Manon Vanderkaa wordt geïnterviewd door Radio Arnhem (mantelzorg) en Radio 1 Twee Dingen over het Nationaal Meldpunt Ouderenzorg (NMO)
2 december: over ons NMO verschijnt een artikel in het Reformatorisch Dagblad, Noordhollands Dagblad, Gooi- en Eeemlander en het Leidsch Dagblad
2 december: in Max Magazine verschijnt een paginagrote advertentie over ons Meldpunt en over onze collectieve zorgverzekering.
8 december: De Volkskrant schrijft over ouderen en digitalisering, met een bijdrage van Unie KBO-woordvoerder Rob Vos. Onze vereniging is al voorgesorteerd op de toekomst!
12 december: het Pharmaceutisch Weekblad plaatst een artikel over onze lobby voor de medicatiebeoordeling
13 december: in Max Magazine verschijnt zowel een paginagrote advertentie als een redactioneel over ons Meldpunt
15 december: Radio 1 De Ochtend interviewt Manon Vanderkaa over ons meldpunt
17 december: De Brielsche Courant en Hellevoetse Post schrijven over lokaal beleid voor mantelzorgers, met verwijzing naar de ideeën van de Unie KBO voor een mantelzorgcheque
22 december: het tijdschrift Huurwijzer schrijft over ons identiteitsspel “Hier zijn we”
23 december: het blad Facilitair & Gebouwbeheer publiceert over onze lobby voor goede en betaalbare mantelzorgwoningen
30 december: het radioprogramma Dit is de dag (EO NPO1) interviewt Manon Vanderkaa over de veranderingen in de ouderenzorg
31 december: Max Ledenblad publiceert een artikel over ‘Nestor van het Jaar’ verkiezing
31 december: Zorgbelang Limburg publiceert een artikel over onze lobby ouderenzorg

 • November 2014

2 november: ons identiteitsonderzoek wordt opgepikt door het Nederlands Dagblad en de websites van het Ouderenjournaal, de Nationalezorgids, Plusonline en EO Geloven

2 november: Nu.nl maakt melding van ons CSO-standpunt over verhoging AOW

3 november
: het maandblad Zorgvisie publiceert over onze KBO-Tablet

3 november
: het dagblad Trouw plaats een groot artikel over ons identiteitsonderzoek

6 november
: regionale kranten waaronder het Noord-Hollands Dagblad, de Gelderlander, Dagblad de Limburger, PZC en het Brabants Dagblad besteden aandacht aan ouderen en alcohol, waarbij persvoorlichter Arno Heltzel namens de Unie KBO uitgebreid aan het woord komt. Persvoorlichter Hagar Roijackers geeft uitleg over het probleem (en de aanpak) op Radio Noord-Holland

7 november
: het Ouderenjournaal schrijft over onze betrokkenheid bij het nieuwe concept voor een mantelzorgwoning

7 november: Manon Vanderkaa wordt geïnterviewd door RKK Kruispunt Radio over ons identiteitsonderzoek

7 november
: in het TV programma Max Meldpunt wordt de Unie KBO genoemd als één van de deelnemers aan het Nationaal Meldpunt Ouderenzorg

13 november
: de website PlusOnline gaat uitgebreid in op onze kritiek inzake het belastingplan 2015: slecht voor koopkracht ouderen…

14 november
: het Parool schrijft over ons onderzoek ‘ouderen en veiligheid’

17 november
: de website van het NOS journaal, De Telegraaf en PowNews maken melding van onze zorgen over stijgend alcoholgebruik van ouderen

19 november
: het TV progamma EditieNL van RTL 4 interviewt Manon Vanderkaa over ouderen en onveiligheidsgevoelens

21 november
: het Brabants Dagblad en het Eindhovens Dagblad brengen het pleidooi van Manon Vanderkaa voor een betere kwaliteit van het verpleeghuis.

21 november: het Brabants Dagblad, De Gelderlander, en een groot aantal andere regionale kranten publiceren een artikel over onze CSO-actie voor compensatie van koopkrachtverlies ouderen (‘stop de stapeling’)

22 november
: onze actie voor compensatie van koopkrachtverlies ouderen, wordt geplaatst op de websites van het Ouderenjournaal, Eindhovens Dagblad en de Stentor

28 november
: Manon Vanderkaa zit bij TV Omroep MAX Meldpunt (NPO 2) aan tafel over ouderenzorg, Arno Heltzel komt met hetzelfde onderwerp bij radio Vlaardingen en RTV Noord-Holland

29 november
: De Gelderlander brengt het pleidooi van Manon Vanderkaa voor een betere kwaliteit van het verpleeghuis.
30 november
: de Unie KBO wordt genoemd in een artikel in Pensioen Magazine. Onderwerp: pensioen en solidariteit.

En daarnaast vond lokaal KBO-nieuws zijn weg naar de Heemskerse Courant, de Beverwijker, De Jutter, De Wassenaarse Krant, de Hofgeest, De Heemsteder, De Castricummer, de Uitgeester Courant, Nieuw Volendam, de Zwartewaterkrant, Oldenzaal Journaal, Vechtstroom, Losser Journaal, Brug Berlicum, De Oud Hagenaar, Huis aan Huis Gemeente Velsen, Heemsteedse Courant, Haarlem dit Weekend en Rond de Linde.

 • Oktober 2014

3 oktober: Max Magazine vermeldt onze inspanningen op het gebied van veiligheid en ouderen

4 oktober: het AD schrijft over ons keurmerk ‘seniorvriendelijk ziekenhuis’; het keurmerk wordt voor het eerst meegenomen in de criteria voor de ziekenhuis top 100 (een speciale bijlage bij het AD)!

4 oktober
: Skipr maakt melding van ons keurmerk in relatie tot ‘de ziekenhuis top 100’

6 oktober
: het AD kondigt de komst van minister Opstelten aan bij de 100e KBO-groepsvoorlichting over ouderen en veiligheid

6 oktober
: het bezoek van minister Opstelten aan de KBO-groepsvoorlichting trekt de aandacht van diverse nieuwssites, waaronder die van Trouw

7 oktober
: vandaag besteden o.a. het Reformatorisch Dagblad, de PZC, BN de Stem, de Stentor, het Brabants Dagblad en het Friesch Dagblad aandacht aan het bezoek van Opstelten

7 oktober
: de Stad Amersfoort plaatst in de krant en online een artikel over onze project ‘Ouderen in veilige handen’ (ouderenmishandeling), inclusief een interview met KBO-voorlichter Ria Heshusius

7 oktober
: vandaag besteden o.a. het Reformatorisch Dagblad, de PZC, BN de Stem, de Stentor, het Brabants Dagblad en het Friesch Dagblad aandacht aan het bezoek van Opstelten

12 oktober: Het RTL4 programma Mijn leven, mijn gezondheid besteed uitgebreid aandacht aan ons keurmerk Seniorvriendelijke Ziekenhuizen

20 oktober: Arno Heltzel wordt geïnterviewd door radio RTV Oost over het (verplicht) delen van scootmobiels

23 oktober: het Brabants Dagbad publiceert een Unie KBO-opinieartikel over borstkankerscreening bij oudere vrouwen

30 oktober: het maandblad Plus schrijft over ons project KBO Tablet

30 oktober: in het Nederlands Dagblad wordt de Unie KBO genoemd in verband met omgaan met het levenseinde

30 oktober: het Reformatorisch Dagblad schrijft over de inbreng van de Unie KBO in de Tweede Kamer inzake het debat over het levenseinde

 • September 2014

1 september: Manon Vanderkaa geeft een reactie op Omroep Brabant TV op de gewelddadige overval van een 84-jarige vrouw uit Helmond

5 september: de boosheid van de ouderenorganisaties (CSO-verband) op Asscher (koopkrachtachteruitgang ouderen) vinden we terug in De Volkskrant en De Telegraaf

9 september: ook het AD schrijft over de boosheid van het CSO: “ouderen als afvoerputje”

9 september: het Leidsch Dagblad alsmede het Noord Hollands Dagblad en de Gooi- en Eemlander brengen onze zorgen over de teruglopende koopkracht van ouderen

12 september: nagenoeg alle regionale kranten van Nederland, waaronder het Brabants Dagblad, het Eindhovens Dagblad, Dagblad de Limburger, de Gelderlander, De Twentsche crt Tubantia, de PZC, BN de Stem en plaatsen een groot artikel over het Unie KBO onderzoek naar koopkracht onder ouderen

12 september: Manon Vanderkaa verschijnt in het NOS-Journaal van 22.00 uur met een eerste reactie op de uitgelekte (Prinsjesdag)cijfers inzake koopkracht

12 september: onze reactie verschijnt ook op menige nieuwssite, waaronder de NOS en PowNews

13 september: de Gelderlander publiceert een artikel over ons project “ouderen in veilige handen”

13 september: er verschijnt zowel in de Gooi- en Eemlander, het Leidsch Dagblad als in het Noordhollands Dagblad een ingezonden artikel van Manon Vanderkaa over het verdwijnen van de pinautomaten in kleine dorpen

16 september: onze directeur Manon Vanderkaa is tafelgast in het programma Tijd voor Max bij een item over de zorgen rond de ouderenzorg (mantelzorg, kwaliteit van zorg, betaalbaarheid etcetera)

16 en 17 september: onze kritiek (in CSO-verband) op de begroting en onze koopkrachtcijfers vinden we breeduit terug: Algemeen Dagblad – Telegraaf - Vele regionale kranten, via dePersdienst - NOS.nl - BNR - NRC Handelsblad - RTL Nieuws - RTL Z – Ouderenjournaal - WNL - 50PLus.nl

17 september: Unie KBO-persvoorlichter Hagar Roijackers wordt uitgebreid geïnterviewd door BNR-radio over de koopkracht van ouderen

24 september: een artikel over onze veiligheidsprojecten, met veiligheidsadviseur Frank Brinkman, verschijnt in Bunniks Nieuws.

24 én 29 september: Radio M (regio Utrecht) interviewt veiligheidsadviseur Frans Brinkman

30 september: het blad De Eerstelijns schrijft over onze KBO-Tablet

30 september: het blad De Eerstelijns interviewt in hetzelfde nummer de Unie KBO over de samenhang in de eerstelijns (ouderen)zorg

 • Augustus 2014

1 augustus: in de Twentse crt Tubantia en het Noord Hollands Dagblad verschijnt een groot artikel over onze waarschuwing voor onveilige sleutelkluisjes

5 augustus: KBO-Veiligheidsadviseur Frans Brinkman vertelt op Radio M (Utrecht) een half uur lang over ons project ouderen en veiligheid

5 augustus: RTV Utrecht laat op TV Hagar Roijackers, persvoorlichter Unie KBO, en Frans Brinkman aan het woord over ouderen en veiligheid

5 augustus: het Ouderenjournaal en de Nationale Zorggids meldt dat onze kwaliteitseisen ‘seniorvriendelijk ziekenhuis’ strikter worden

14 augustus: het Brabants Dagblad en de Gelderlander publiceren een artikel over ons keurmerk seniorvriendelijk ziekenhuis

26 augustus: zowel Trouw als De Telegraaf pakken flink uit over onze kritiek (in CSO-verband) over het nieuwe pensioenstelsel

29 augustus: in het Brabants Dagblad verschijnt een ingezonden artikel van Manon Vanderkaa over wachtlijsten in de ouderenzorg

29 augustus: Omroep Gelderland interviewt initiatiefnemer Harry van Deelen over de succesvolle KBO iPad-club in Druten

Augustus: Het blad Dichterbij van Rabobank Maas en Waal schrijft uitgebreid over de KBO iPad-club in Druten

 • Juli 2014

1 juli: onze samenwerking met de Nederlandse Vereniging Voor Slechthorenden op het gebied van voorlichting wordt vermeld in het Brabants Dagblad, de Gelderlander, het Eindhovens Dagblad, de Provinciaal Zeeuwse Courant, Dagblad de Limburger, BN de Stem en het Eindhovens Dagblad

2 juli: ook vandaag weer besteedt het Brabants Dagblad aandacht aan het bovenstaande

4 juli: Binnenlands Bestuur beschrijft onze zorgen over ons onderzoek naar senioren en digitalisering (senioren zonder internet)

6 juli: De krant Nieuw Volendam schrijft over de reactie van Manon Vanderkaa op de nieuwe Vergrijzingsstudie (macro-economische cijfers) van het CPB: minder overheidsgeld naar ouderen.

7 juli: Unie KBO directeur Manon Vanderkaa wordt door Omroep Gelderland (radio) geïnterviewd over ouderen, relaties, scheidingen en daten

8 juli: onze samenwerking met de Nederlandse Vereniging Voor Slechthorenden op het gebied van voorlichting wordt vermeld in de Gooi- en Eemlander, het Leidsch Dagblad en het Noordhollands Dagblad

9 juli: de start van onze ‘veiligheidscampagne’ (Nestor, filmpje, onderzoek) krijgt aandacht op verschillende nieuwsites, waaronder De Telegraaf en Kassa. Onze directeur Manon Vanderkaa geeft radio-interviews aan Omroep Gelderland en RTV Noord-Holland

10 juli: het dagblad De Telegraaf pakt flink uit over onze activiteiten ‘veilig thuis’
juli-nummer: het tijdschrift Gastvrije Zorg schrijft over ons onderzoek naar ouderen en mobiliteit

17 juli: Manon Vanderkaa wordt geïnterviewd door Radio Apeldoorn over het thema ouderen en veiligheid

24 juli: PlusOnline beschrijft onze wens om betrokken te worden bij het onderzoek naar de ‘mantelzorgboete’

25 juli: Jan Slagter schrijft in zijn voorwoord van omroepblad Max Magazine over het veiligheidsonderzoek van de Unie KBO

27 juli
: De Consumentenbond test tablets voor seniors, waaronder de KBO-Tablet. Ons aanbod blijkt zeer gunstig.

30 juli: Het Radio 1 Journaal interviewt Manon Vanderkaa over de veiligheid van kwetsbare ouderen thuis n.a.v. de rechtszaak rond de ‘sleutelkluisjesbende’

30 juli: Manon Vanderkaa geeft in 2 avondbulletins van het NOS Journaal commentaar vanuit de Unie KBO op de rechtszaak rond de ‘sleutelkluisjesbende’

31 juli: De Gelderlander schrijft over regionale meetings rond onze KBO-Tablet: ‘iPadclub voor senioren Druten loopt storm’

31 juli: het tijdschrift Gastvrije Zorg schrijft over ons onderzoek naar ouderen en mobiliteit

En verder publiceerden tientallen huis-aan-huis bladen deze maand over ons onderzoek naar het gevoel van onveiligheid bij ouderen.

 • Juni 2014

2 juni: Het dagblad Trouw brengt een paginagroot artikel over babbeltrucs en onze KBO-veiligheidsadviseurs.
- Het tijdschrijf Zin schrijft over ons pleidooi voor betere medicatiebeoordeling

4 juni: Ons commentaar op de voorgenomen inkrimping van post.nl haalt de voorpagina van het Brabants Dagblad en verder ook De Gelderlander, De Twentsche Courant Tubantia, het Eindhovens Dagblad, Stentor Zwolse courant, de Provinciale Zeeuwse Courant, Dagblad de Limburger, BN de Stem.

6 juni: Het Reformatorisch Dagblad plaatst een artikel over ons onderzoek naar medicijngebruik en ouderen.

11 juni: Ook in de Zorg- en Ziekenhuiskrant verschijnt een artikel over ons pleidooi voor medicijnbewaking.

17 juni: Hart van Nederland en veel (nieuws-)websites en social media maken melding van de petitie tegen de mantelzorgboete door CSO ouderenorganisaties, waaronder de Unie KBO.

30 juni: TVZ Tijdschrift voor Verpleegkundigen plaatst een artikel over ons keurmerk Seniorvriendelijke Ziekenhuizen. 
- Het tijdschrift Horen maakt melding over onze voorlichting slechthorendheid.
- Nursing brengt een groot artikel over ons keurmerk Seniorvriendelijke Ziekenhuizen.
- West-Brabants Business schrijft over ons KBO-tablet project.
- KIZ Kwaliteit en Zorg publiceren een artikel over de deelname van de Unie Kbo aan het Nationaal Programma Ouderenzorg.


 • Mei 2014

1 mei: het Noordhollands Dagblad, Brabants Dagblad, Eindhovens Dagblad, de Gelderlander, PZC, BN de Stem en dagblad de Limburger maken melding van de klachten over Valys-taxi’s die bij de Unie KBO binnenkomen

8 mei: Radio 5 Wekker-Wakker (Omroep Max) besteedt aandacht aan onze campagne over Beter Horen

15 mei: Omroep Max Live (TV) laat Manon Vanderkaa uitvoerig aan het woord over dating en ouderen

15 mei: RKK Kruispunt (radio) brengt een item over een lokale KBO-leesclub

16 mei: De Telegraaf maakt melding van de belangstelling van koningin Maxima voor ons KBO-Tablet project (tijdens werkbezoek aan FocusCura), evenals vele nieuwssites, waaronder Skipr en Zorgvisie

16 mei en verder: een onbekend (groot) aantal huis-aan-huisbladen publiceert ons persbericht over de belangstelling van koningin Maxima voor de KBO-Tablet

16 mei: het Brabants Dagblad plaatst een ingezonden artikel van Manon Vanderkaa over senioren en de Europese verkiezingen

17 mei: de Volkskrant noemt de Unie KBO in een artikel over ‘mantelzorgboete’

22 mei: het TV-programma Zembla besteedt aandacht aan ons Keurmerk Seniorvriendelijke Ziekenhuis

20 mei: het Brabants Dagblad, BN de Stem en de PZC vermelden onze betrokkenheid bij het project ‘55-plus werkt’ (over bevordering van arbeidsparticipatie ouderen)

28 mei: in het Brabants Dagblad verschijnt een groot opinieartikel van de hand van Manon Vanderkaa over beeldvorming van ouderen (in relatie tot de arbeidsmarkt)

31 mei: het bovenstaand artikel verschijnt nu ook in het Eindhovens Dagblad

31 mei: de Geldgids schrijft over onze lobby voor een goede (overheids) informatievoorziening voor ouderen

 • April 2014

  1 april: de website van Omroep Brabant maakt melding van de opening van onze meldlijn ouderenzorg

  1 april: woordvoerder Heltzel wordt geïnterviewd door radio Vlaardingen over seniorvriendelijke gemeenten

  2 april: woordvoerder Roijackers wordt geïnterviewd door NOS Radio 1 over van onze meldlijn ouderenzorg

  2 april: woordvoerder Heltzel wordt geïnterviewd door RTV Arnhem

  3 april: het radioprogramma Wekker Wakker van Omroep Max besteedt aandacht aan onze meldlijn ouderenzorg

  3 april: op Skipr verschijnt een blog van onze directeur Manon Vanderkaa over de onderbenutting van de medicatiebeoordeling


 • Maart 2014

  5 maart: De Telegraaf brengt een groot artikel over de standpunten en acties van de Unie KBO inzake ‘criminaliteit en ouderen’

  6 maart: woordvoerder Heltzel wordt geïnterviewd door radio Twente FM over onderzoek Unie KBO m.b.t. gemeentepolitiek

  7 maart: de volgende kranten brengen zeer prominent onze waarschuwing voor onveilige sleutelkluisjes: Brabants Dagblad, BN de Stem, Stentor Zwolse Courant, Eindhovens Dagblad. Provinciaal Zeeuwse Crt, Leidsch Dagblad, Twentse crt Tubantia, de Limburger en de Gelderlander

  15 maart: de Gelderlander publiceert een opiniërend artikel over de gemeenteraadsverkiezingen waarin de Unie KBO wordt genoemd

  21 maart: in het Noord Hollands Dagblad verschijnt een artikel over KBO-vrijwilliger Eduard Vermast, belastinginvuller

 • Februari 2014

  8 februari: dagblad Trouw interviewt vicevoorzitter Martin Arntz in de reeks “In de knip”

  11 februari: radio Arnhem interviewt woordvoerder Arno Heltzel over de kostendelersnorm

  11 februari: Radio 1 “op straat” interviewt CSO-directeur Hadewych Cliteur over de kostendelersnorm

  11 februari: De Telegraaf.nl lanceert een poll over ons CSO-standpunt kostendelersnorm

  12 februari: het dagblad De Telegraaf vermeldt het CSO-standpunt over de kostendelersnorm

  12 februari: de Baarnsche Courant bericht over onze brochure “Zorg om het levenseinde”

  13 februari: Radio 1 De Ochtend interviewt woordvoerder Arno Heltzel uitvoerig over de medicatiebeoordeling en vervolgens ook Omroep Vlaardingen en Omroep Assen

  13 februari: Radio 5 RKK Kruispunt besteedt aandacht aan de KBO-leesclub in Meppel

  15 februari: Eindhovens Dagblad: de Unie KBO wordt diverse malen genoemd in een interview met Frans Slangen, voorzitter KBO Brabant

  19 februari: de Unie KBO pleit in het Brabants Dagblad, de PZC, BN de Stem, het Eindhovens Dagblad, de Gelderlander, De Twentsche crt Tubantia en de Stentor voor meer actie van de politie met het oog op gewelddadige woningovervallen van ouderen

  19 februari: de Zorg- en Ziekenhuiskrant publiceert een artikel over onze lobby voor een medicatiebeoordeling
  22 februari: het Drogisten Dagblad schrijft over onze voorlichtingscampagne vitamine D

  23 februari: het onderzoek van de Unie KBO naar het vertrouwen van senioren in de gemeentepolitiek wordt breed overgenomen door nieuwssites als Telegraaf.nl, Nieuws.nl en tientallen regionale en lokale sites

  24 februari: ook Trouw schrijft over ons onderzoek naar de gemeentepolitiek

 • Januari 2014
  Opinieartikel Trouw Manon Vanderkaa 'Zorgcentrum ombouwen biedt soelaas' over clusterwoningen als oplossing voor sluiting verzorgingshuizen (28 januari 2014)

 • 7 januari: Het Algemeen Dagblad brengt een paginagroot artikel waarin de Unie KBO wijst op de problematiek van mensen met ZZP3 en waarschuwt voor leegstand van verzorgingshuizen

  7 januari: bovenstaand artikel verschijnt tevens in het Parool en de Leeuwarder Courant

  8 januari: de Zorg- en Ziekenhuiskrant vermeldt onze nieuwe voorzitter Wil van der Kruijs

  9 januari: woordvoerder Heltzel wordt uitvoerig geïnterviewd door het landelijke programma van Radio 1 De Ochtend over het wel en wee van de griepprik van ouderen

  13 januari: RTV Arnhem interviewt woordvoerder Heltzel over de situatie in de ouderenzorg

  15 januari: Unie KBO roept Erica Terpstra uit tot Nestor van het jaar

  Radio 1 De Ochtend (3 keer); Radio 2 Gijs 2.0
  Ned 1 Studio Max Live; SBS 6 Shownieuws; Ned 3 PowNews

  17 januari: onze KBO-voorlichting over de babbeltruc verschijnt op TV bij Omroep Gelderland

  18 januari: ook de Gelderlander besteedt aandacht aan onze voorlichting over criminaliteitspreventie

  22 januari: Radio Vlaardingen interviewt woordvoerder Heltzel over ons belastingproject

  24 januari: het pleidooi van de Unie KBO voor verhoging van de leeftijd voor borstkankerscreening wordt opgepikt door Nu.nl, de Telgraaf.nl, RTL-Nieuws.nl, Metronieuws.nl en de Limburger.nl

  28 januari: het dagblad Trouw plaatst ons ingezonden artikel over een alternatief voor de leegstand verzorgingshuizen

  31 januari: Het tijdschrift Nederlands Pensioen & Beleggingsnieuws plaatst een artikel over het generatieakkoord tussen de jongerenorganisaties en de Unie KBO, PCOB en ANBO

  31 januari: het tijdschrift Max Magazine schrijft over onze verkiezing van de Nestor van het Jaar

  31 januari: Omroep Gelderland (radio) interviewt woordvoerder Arno Heltzel over onveilige sleutel kluisjes aan voordeuren

Vanwege het auteursrecht is het helaas niet mogelijk de publicaties digitaal aan te bieden.