Ouderenadvisering

Ouderenadviseurs zijn getrainde vrijwilligers die mensen helpen de weg te vinden bij een hulpvraag. Een ouderenadviseur kan u advies geven over de mogelijkheden, omdat zij de weg en het aanbod weten in uw gemeente.

Ouderenadvisering is onafhankelijke hulp, een service van de KBO aan leden en niet-leden. Centraal staat het helder krijgen van de hulpvraag en overzicht te bieden van de mogelijkheden. Soms gaat een ouderenadviseur mee naar het WMO-loket of een andere instantie, zodat iemand steun heeft voor, tijdens en na een gesprek. Mede door de hulp van de ouderenadviseur kunnen ouderen langer zelfstandig thuis blijven wonen en de regie in eigen handen houden.

Samengevat biedt vrijwillige ouderenadvisering:
Onafhankelijke cliëntondersteuning:
- betrokkenheid en distantie

Ondersteuning bij:
•behoud eigen regie
•langer zelfstandig blijven wonen
•wegwijs maken in de sociale kaart en voorliggende voorzieningen
•preventief huisbezoek bij mensen achter de voordeur
Meer informatie is ook te vinden in de brochure over ouderenadvisering.
Download hier de brochure over ouderenadvisering in uw gemeente.

Ouderenadviseurs in Nestor
Het werk van de ouderenadviseurs is divers, dichtbij en belangrijk voor (kwetsbare) ouderen. Het veelgelezen maandblad Nestor van de KBO besteedt in 2017 meerdere artikelen aan dit werk. Zo kunt u lezen wat een ouderenadviseur nu precies doet en waar hij of zij tegenaan loopt in de praktijk (en hoe dit opgelost wordt). Klik hier om het artikel van december 2016 en mei 2017 te downloaden.

 

Mocht u in contact willen komen met een ouderenadviseur of zelf vrijwilliger willen worden, dan kunt u contact opnemen met uw lokale afdeling of een mail sturen naar de provinciale coördinator ouderenadvisering. Om ouderenadviseur te worden, volgt u een training van ongeveer 10 dagdelen. Deze trainingen worden lokaal gegeven in groepen van 10 tot 16 deelnemers. Voor meer informatie over het vrijwilligerswerk van een ouderenadviseur kunt u hier kijken. Voor landelijke, overige vragen of meer informatie over ouderenadvisering kunt u terecht bij: info@kbo-pcob.nl of 030-3 400 600.

Overzicht provinciale coördinatoren ouderenadvisering:

Drenthe KBO Drenthe info@kbodrenthe.nl
Flevoland KBO Flevoland info@kboflevoland.nl
Friesland KBO Friesland info@kbofryslan.nl 
Gelderland Mevrouw M. v.d. Corput info@kbogelderland.nl
Groningen Mevrouw H. Teuben heleendir@live.nl
Limburg Mevrouw E. Gubbels gubstap@planet.nl
Noord-Holland Heer P. Smit info@kbonoordholland.nl
Overijssel KBO Overijssel info@kbo-overijssel.nl
Utrecht Mevrouw R. Cloosterman- van Rijk cloosterman.r@gmail.com
Zeeland De heer W.J. Copper wiljaco@hetnet.nl 
Zuid-Holland Secretariaat KBO Zuid-Holland info@kbozuidholland.nl

 Wilt u weten hoe ouderenadvisering in de gemeente vorm krijgt dan kunt u bijgaand artikel lezen over de gemeente Westland, Nuth en Zaanstad.