Detail

« terug naar overzicht

Wat is het verschil tussen WAO en WIA?

De Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO) is op 1 januari 2004 overgegaan in de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA). Sinds die dag krijgt iedereen die ziek is te maken met de WIA. Alleen als u vóór 1 januari 2004 al een WAO-uitkering kreeg, kunt u mogelijk nog een WAO-uitkering krijgen.

In de WIA bestaat een onderscheid tussen werknemers die nog gedeeltelijk kunnen werken en werknemers die nooit meer kunnen werken. In de WAO wordt dit verschil niet gemaakt: daar zijn alleen verschillende arbeidsongeschiktheidsklassen.

Mensen die nog gedeeltelijk werken, krijgen in de WIA een uitkering via de regeling Werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten (WGA). Een verschil met de WAO is dat in de WIA werken altijd loont als iemand (meer) gaat werken. Volledig arbeidsongeschikten die in de toekomst ook niet kunnen werken, zijn in de WIA verzekerd van inkomen via de regeling Inkomensvoorziening volledig arbeidsongeschikten (IVA).

Andere verschillen zijn:
• Iemand met een gedeeltelijke WAO-uitkering kon ook WW krijgen. In de WIA krijgt iemand alleen WIA.
• Als al snel duidelijk is dat iemand nooit meer kan werken, kan hij meteen een WIA-uitkering aanvragen. Voor een WAO-uitkering moest iemand eerst 2 jaar ziek zijn.
• Voor een WIA-uitkering moet iemand 35% arbeidsongeschikt zijn. Voor de WAO is de grens 15%.