Organogram organisatie

Ledenraad

Twee vertegenwoordigers per aangesloten provinciale KBO: de voorzitter en een tweede bestuurder.
Kerntaak: De ledenraad geeft kaders voor het strategisch beleid, keurt het te voeren strategisch beleid en de daarop gebaseerde begroting goed en keurt het gevoerde beleid, inclusief het (financieel) jaarverslag goed.

Landelijk Bestuur
Maximaal zeven onafhankelijke bestuurdsleden die benoemd worden door de Ledenraad.
Kerntaak: het bestuur is verantwoordelijk voor de opstelling van het strategisch beleid; daarnaast heeft het bestuur een toezichthoudende functie.

Landelijk bureau

Het landelijk bureau is het gezamenlijke bureau van Unie KBO en PCOB waar betaalde en onbetaalde medewerkers samenwerken. Hier wordt onder meer de servicetelefoon bemenst en aan projecten gewerkt; hier wordt de landelijke belangenbehartiging en communicatie gecoördineerd; hier werken managementteam en directie aan jaarplan, begroting en verantwoording; vanuit hier worden de afdelingen op alle mogelijke manieren ondersteund.