Bestuur

Bestuur

Voorzitter

Peter de Laat

KBO-PCOB maakt relevante onderwerpen voor senioren bespreekbaar en heeft daarmee invloed. KBO-PCOB is in beweging, praat op lokaal, provinciaal en landelijk niveau mee over alles wat te maken heeft met het leven van mensen die ouder worden en graag mee willen doen. We zijn een verband van senioren met een schat aan kennis, ervaring en creativiteit. KBO-PCOB heeft veel te bieden. Ik ben trots dat ik mijn steentje mag bijdragen en dat geeft me energie.
vicevoorzitter/secretaris

Elly Hilgeman

Wederkerigheid oud-jong: Ik vind het belangrijk dat oud en jong elkaar respecteren, versterken en vasthouden. Ik wil eraan bijdragen dat ouderen: - naar vermogen een actieve rol spelen in de samenleving; - gewaardeerd en gerespecteerd worden - om hun levenservaring en ‘wijsheid'; - een inspirerend voorbeeld zijn voor jonge mensen.
penningmeester

Jan Waaijer

Wij leven in een digitaal tijdperk. Het is een 1 of een 0. Zwart of wit. Zo lijkt het ook bij de drie grote levensfases: 1) je bent jong en studeert, 2) je werkt en draagt bij of 3) je bent senior en zit in de ogen van velen op de bagagedrager. Je levert dan geen inspanning, maar mag wel mee. De mens is echter analoog en niet digitaal. Veelkleurig en niet zwart-wit. Iedere levensfase is waardevol en het is een uitdaging om die levensfases is elkaar te laten overvloeien en anderen deelgenoot te maken van elkaars levensfase. Aan die uitdaging wil ik graag mijn energie besteden. Wij kunnen veel voor elkaar betekenen.
bestuurslid

Tinie Kardol

KBO PCOB is altijd in ontwikkeling. Het ledenbestand wijzigt, aandachtsgebieden veranderen en nieuwe, actuele maatschappelijke ontwikkelingen kunnen de agenda van KBO PCOB gaan beïnvloeden Mijn wetenschappelijke achtergrond op het gebied van vergrijzende samenlevingen stelt me in staat om bewegingen in de samenleving te volgen, in gang te zetten of te vertalen naar het belang ervan voor leden van KBO PCOB.
bestuurslid

Frank ten Doeschate

Vitaliteit is voor ieder een levensader. Om die vitaliteit te ondersteunen vervult KBO PCOB op lokaal, regionaal en landelijk niveau een actieve rol. Met elkaar, voor elkaar! Juist in deze tijd van individualisering van levensbelang. Als ik vanuit mijn rol als lid van het landelijk bestuur van de Unie KBO daar een bijdrage in kan leveren, doe ik dat graag