Bestuur

Bestuur

Voorzitter

Elly Hilgeman

Wederkerigheid oud-jong: Ik vind het belangrijk dat oud en jong elkaar respecteren, versterken en vasthouden. Ik wil eraan bijdragen dat ouderen: - naar vermogen een actieve rol spelen in de samenleving; - gewaardeerd en gerespecteerd worden - om hun levenservaring en ‘wijsheid'; - een inspirerend voorbeeld zijn voor jonge mensen.
penningmeester

Jan Waaijer

Wij leven in een digitaal tijdperk. Het is een 1 of een 0. Zwart of wit. Zo lijkt het ook bij de drie grote levensfases: 1) je bent jong en studeert, 2) je werkt en draagt bij of 3) je bent senior en zit in de ogen van velen op de bagagedrager. Je levert dan geen inspanning, maar mag wel mee. De mens is echter analoog en niet digitaal. Veelkleurig en niet zwart-wit. Iedere levensfase is waardevol en het is een uitdaging om die levensfases is elkaar te laten overvloeien en anderen deelgenoot te maken van elkaars levensfase. Aan die uitdaging wil ik graag mijn energie besteden. Wij kunnen veel voor elkaar betekenen.
bestuurslid

Frank ten Doeschate

Vitaliteit is voor ieder een levensader. Om die vitaliteit te ondersteunen vervult KBO PCOB op lokaal, regionaal en landelijk niveau een actieve rol. Met elkaar, voor elkaar! Juist in deze tijd van individualisering van levensbelang. Als ik vanuit mijn rol als lid van het landelijk bestuur van de Unie KBO daar een bijdrage in kan leveren, doe ik dat graag