Bestuur

Bestuur

Voorzitter

Elly Hilgeman

Wederkerigheid oud-jong: Ik vind het belangrijk dat oud en jong elkaar respecteren, versterken en vasthouden. Ik wil eraan bijdragen dat ouderen: - naar vermogen een actieve rol spelen in de samenleving; - gewaardeerd en gerespecteerd worden - om hun levenservaring en ‘wijsheid'; - een inspirerend voorbeeld zijn voor jonge mensen.
bestuurslid

Frank ten Doeschate

Vitaliteit is voor ieder een levensader. Om die vitaliteit te ondersteunen vervult KBO PCOB op lokaal, regionaal en landelijk niveau een actieve rol. Met elkaar, voor elkaar! Juist in deze tijd van individualisering van levensbelang. Als ik vanuit mijn rol als lid van het landelijk bestuur van de Unie KBO daar een bijdrage in kan leveren, doe ik dat graag