Vijf vormen

KBO veilig

NIEUWS   THEMA'S   STANDPUNT

    


U bevindt zich hier: KBOveilig > Ouderenmishandeling

Inleiding   Feiten    Vijf vormen    Praat erover!   Publicaties  Voorlichting  Contact


Vijf vormen van ouderenmishandeling

Naar schatting worden jaarlijks 200.000 ouderen slachtoffer van mishandeling. Ouderenmishandeling is het handelen of nalaten van handelen van al degenen die in een terugkerende persoonlijke of professionele relatie met de oudere (iemand van 65 jaar of ouder) staan, waardoor de oudere persoon lichamelijke en of psychische en/of materiele schade lijdt en waarbij van de kant van de oudere sprake is van een vorm van gedeeltelijke of volledige afhankelijkheid.

Er zijn verschillende vormen van ouderenmishandeling:

  1. Lichamelijke mishandeling 
  2. Psychische mishandeling
  3. Verwaarlozing 
  4. Financiële uitbuiting 
  5. Seksueel misbruik 

 
1. Lichamelijke mishandeling

Lichamelijke mishandeling gaat om slaan of schoppen, maar ook om knijpen, de mond afplakken, aan
de haren trekken of branden. Soms worden ouderen vastgebonden aan een stoel of bed. Een minder
zichtbare vorm van lichamelijke mishandeling is het geven van te weinig of juist teveel medicijnen
zoals slaapmiddelen.
 
Mogelijke signalen: blauwe plekken, schrammen, snij-, schaaf- of brandwonden, zwellingen, striemen
op het lichaam, versuffing en apathie.

 

2. Psychische mishandeling

Psychische mishandeling gaat om treiteren, pesten en sarren, dreigementen (bijvoorbeeld dreigen
met uithuisplaatsing, schelden, intimideren, valse beschuldigingen, beledigen of bevelen). Ook het
vernederen, het zelfvertrouwen ondermijnen en het psychisch onder druk zetten vallen onder
psychische mishandeling. Bij de oudere leidt dit tot gevoelens van angst, woede, verdriet,
schuchterheid, verwardheid of apathie.
 
Mogelijke signalen: onverklaarbare angst, woede en/of verdriet, verwardheid, schuchterheid, weinig
reactie, wantrouwen, slaap- en/of eetproblemen. Maar ook: deuren zijn op slot, overname van zaken
die de oudere best zelf kan, geen toegang voor vrienden of bekenden, geen privacy bij bezoek.
 

‘Ik weet dat het niet goed is, maar anders zie ik helemaal niemand
meer. Ik voel me zo alleen en ben bang dat ik straks alleen nog maar
contact hebt met thuiszorgmedewerkers.’

 

3. Verwaarlozing

Verwaarlozing kan lichamelijke of psychische verwaarlozing zijn. Onder lichamelijke verwaarlozing
verstaan we situaties waarin er niet voldoende voedsel of drinken aanwezig is, of onvoldoende
persoonlijke of huishoudelijke hygiëne. Van psychische verwaarlozing is sprake wanneer de
geestelijke behoeften van ouderen worden genegeerd, zoals de behoefte aan aandacht, liefde,
emotionele zorg en respect.

Mogelijke signalen: ondervoeding, uitdroging, slechte hygiëne, doorliggen of andere onverzorgde
wonden, vervuiling van zichzelf en/of kleding en/of huis, onvoldoende eten en drinken in huis,
lichamelijke achteruitgang, plotselinge vermagering, depressie, frustratie, apathie, verdriet en
wanhoop.

'Waarom zou iemand zich nog om mij bekommeren.’

 

4. Financiële uitbuiting

Bij deze vorm van ouderenmishandeling gaat het om het wegnemen of profiteren van bezittingen
van de oudere. Te denken valt aan diefstal van geld (bijvoorbeeld met een bankpas voor zichzelf
pinnen), juwelen en andere waardevolle spullen, aan verkoop of gebruik van eigendommen zonder
toestemming van de oudere en aan afpersing en gedwongen testamentverandering. Ook iemand
financieel kort houden is een vorm van uitbuiting. Daarnaast kan financiële uitbuiting ontstaan. Een
voorbeeld is dat zorgverleners, maar ook familieleden de zorg(gelden) misbruiken.
 
Mogelijke signalen: plotselinge of onverklaarbare geldopnames bij de bank, verdwijnen van waardevolle
spullen uit huis, onverklaarbaar tekort aan geld, ontstaan van schulden, huurachterstand, grote
belangstelling van familie over geld of bezittingen van de oudere, weigeren van informatie over
financiële situatie.

‘Er verdwijnt wel geld van mijn rekening wanneer ik ze boodschappen laat
doen. Toen ik de boodschappen zelf deed was het allemaal veel goedkoper.
Maar ja, wanneer ik er iets van zeg, heb ik straks geen eten meer. Wie komt
me dan helpen?’

 

5. Seksueel misbruik

Bij seksueel misbruik gaat het om het verrichten van seksuele handelingen met of in het bijzijn van
de oudere, tegen de wens van de oudere. Ouderen kunnen het slachtoffer zijn van onder meer
exhibitionisme, betasten van het lichaam en verkrachting.
 
Mogelijke signalen: beschadigingen of irritaties aan genitaliën of anus, terugkerende genitale of
anale infecties, bloedvlekken in kleding of beddengoed, moeite met zitten of lopen, geslachtsziekten,
hevige onrust bij het (ont-)kleden en wassen, veelvuldig seksueel getinte gesprekken voeren.