Ouderenmishandeling

KBO veilig

NIEUWS   THEMA'S   STANDPUNT

    


U bevindt zich hier: KBOveilig > Ouderenmishandeling

Inleiding   Feiten    Vijf vormen    Praat erover!   Publicaties  Voorlichting  Contact


Inleiding: Voorlichtingscampagne 'Ouderen in veilige handen'

Naar schatting 200.000 ouderen worden elk jaar slachtoffer van ouderenmishandeling. Angst, schaamte en afhankelijkheid belemmeren ouderen om deze mishandeling kenbaar te maken. Een landelijke voorlichtingscampagne onder ouderen en hun omgeving gaat ouderenmishandeling bespreekbaar maken.

Ouderenmishandeling kan fysiek, psychisch, seksueel, financieel of verwaarlozing zijn. Vaak is deze mishandeling het gevolg van ontspoorde zorg, maar opzettelijke mishandeling komt ook voor. De ouderenorganisaties zijn samen met de rijksoverheid in 2012 een campagne gestart om ouderenmishandeling met volle kracht te bestrijden. De campagne bestaat uit TV/radio spotjes en voorlichting.

Het Ministerie van VWS heeft begin 2012 de gezamenlijke ouderenbonden gevraagd om aan deze voorlichting, in samenwerking met het Ministerie, uitvoering te geven.

De campagne is nu afgerond MAAR onze voorlichters verzorgen nog met veel inzet en plezier een bijeenkomst voor uw afdeling. Kijkt u hier voor de verschillende soorten voorlichting en maak kennis met onze voorlichters!