Detail

« terug naar overzicht

Meldactie: AOW maatregel kan problemen geven

woensdag, 09 mei 2012

Meldactie:  AOW maatregel kan problemen geven De Eerste Kamer heeft medio december 2011 ingestemd met het wetsvoorstel om de AOW niet meer in te laten gaan op de eerste dag van de maand waarin iemand 65 jaar wordt. Vanaf 1 april aanstaande wordt de datum waarop iemand recht heeft op AOW-pensioen aangepast naar de dag dat iemand werkelijk 65 jaar wordt. Dus op 15 mei 65 jaar? Dan vanaf 15 mei AOW-pensioen. Hoe zit dat voor de verschillende inkomens tot de 65ste verjaardag? Als iemand een uitkering heeft, dan loopt die straks door tot de 65ste verjaardag. In bovengenoemd voorbeeld stopt de uitkering (zoals WAO, WW en WWB) op 14 mei en begint de AOW op 15 mei.

Of loon, VUT en prepensioen doorlopen tot de 65ste verjaardag is afhankelijk van de arbeidsvoorwaarden (CAO en IAO). Er zijn arbeidsvoorwaarden waarin geregeld is dat de arbeidovereenkomst eindigt op de dag waarop iemand 65 jaar wordt. Er zijn echter ook arbeidsvoorwaarden (bijv. CAO Welzijn), waarin geregeld is dat de arbeidsovereenkomst eindigt op de eerste van de maand waarin iemand 65 jaar wordt. In het eerste geval gaat het loon zonder probleem over in het AOW-pensioen. In het laatste geval moeten de CAO’s worden aangepast, want anders ontstaat een situatie waarin iemand van de eerste dag van de maand tot de 65ste verjaardag geen inkomen heeft. Dus op 15 mei jarig? Veertien dagen geen inkomen. Op 30 mei jarig? Negenentwintig dagen geen inkomen. Volgens de verantwoordelijke minister Kamp moeten hierdoor éénderde van de cao’s worden aangepast en kan dit zonder problemen. Volgens Kamp zou er een probleem kunnen ontstaan voor personen die op dit moment al een pre-pensioen ontvangen. Volgens de minister moet voor hen een overgangsregeling worden getroffen. De Unie KBO krijgt al de eerste berichten binnen dat het nog niet goed geregeld is in de CAO’s en bij het pre-pensioen. De minister komt eerdaags met de najaarsrapportage cao-afspraken 2011. Hierin wordt ook een actueel beeld gegeven van de aanpassingen van de betreffende CAO-bepaling. Zijn het minder dan éénderde CAO’s die nog moeten worden aangepast? De tijd dringt, want het duurt ongeveer vijf weken om de CAO’s aan te passen. De Unie KBO gaat de minister hierop attenderen. Loopt u tegen dit probleem aan? ? Laat het ons weten, wij nemen het mee in onze belangenbehartiging: stuur een mail naar aow@uniekbo.nl
Nieuws