Detail

« terug naar overzicht

Economische groei? Niet voor 55+ werklozen

donderdag, 17 november 2016

Economische groei? Niet voor 55+ werklozen ‘Werkloosheid blijft dalen’, ‘vooral 45-plussers zijn weer vaker aan het werk’, zo bericht het CBS vrolijk. De KBO dook in die cijfers. Wat blijkt? In vergelijking met vorig jaar steeg het aantal uitkeringsgerechtigden ouder dan 55 jaar. 55-plussers vormen verreweg de grootste groep met een werkloosheiduitkering (8,4%). De economische groei en bijbehorende daling van de werkloosheid lijkt dus aan de groep 55-plussers voorbij te gaan.

 De verkiezingskoorts loopt op en de regeringspartijen hebben goed nieuws nodig. In dat licht is het begrijpelijk dat een daling in werkloosheid veel aandacht krijgt in de media.

Wat is oud?
Bron van het nieuws is voor een belangrijk deel het CBS. Het CBS hanteert grote leeftijdscategorieën. De oudste gemeten groep van de beroepsbevolking is 45-75 jaar. De daling binnen deze groep is minder groot dan bij jongeren:

- CBS Statline werkloosheid 25-45 klik
- CBS Statline werkloosheid 45-plus klik

Het UWV houdt voor kleinere categorieën de cijfers bij over het aantal verstrekte WW-uitkeringen in de Nieuwsflits Arbeidsmarkt. En dan blijkt: het aantal WW-uitkeringen in oktober 2016 is 4,7%, evenveel als in oktober 2015. Voor 55-plussers nam het aantal nieuwe WW-uitkeringen veel minder dan gemiddeld af. Voor ouderen (50-plus 7,4% en 55-plus 8,4%) komt het WW-percentage veel hoger uit dan het gemiddelde WW-percentage van 4,7%.

Somber perspectief
Al eerder constateerde de KBO dat er met werkloosheidscijfers gegoocheld wordt. Directeur Manon Vanderkaa: “Ontkenning van de hoge en zelfs stijgende werkloosheid onder ouderen is een ernstige zaak. Van de 55-plussers heeft 8,4% een werkloosheidsuitkering. Voor deze groep, zo weten we, is het perspectief op werk tot de pensioenleeftijd heel somber.”

Werkloze 55-plussers hebben het niet alleen heel moeilijk op de arbeidsmarkt, ze komen steeds vaker in de financiële problemen. Uit onderzoek van Nibud en CentiQ weten we dat bijna 70% moeilijk tot zeer moeilijk rondkomt. Driekwart heeft met betalingsachterstanden te maken.

“KBO-PCOB vindt dat juist in deze verkiezingstijd het licht vol moet komen te staan op het grote aantal werklozen boven de 55 jaar. Nu profiteert deze groep duidelijk niet van de economische groei, waar het grootste deel van Nederland nu eindelijk wel van kan profiteren”, aldus Manon Vanderkaa.

Drie veelzeggende tabellen (UWV)


Lees meer:
- Ontkenning groeiende werkloosheid ouderen (juli 2016)
- Gegoochel met cijfers ouderenwerkloosheid (mei 2016)
- Strijd ouderenwerkloosheid heeft meer nodig dan een ambassadeur (april 2016)

Nieuws