Detail

« terug naar overzicht

Hoe verder met de pensioenen? KBO adviseert, reageert en debatteert

donderdag, 15 september 2016

Hoe verder met de pensioenen? KBO adviseert, reageert en debatteert In de Tweede Kamer gaat het weer over de pensioenen. Kortingen liggen op de loer en indexatie is al jaren niet meer mogelijk. Is ons pensioenstelsel nog wel houdbaar; hoe maken we een nieuw stelsel duurzaam, solidair en betaalbaar? De KBO adviseert de Kamer, reageert op de SER-verkenning en organiseert op 4 oktober een pensioendebat.

Sociaaleconomische veranderingen volgen elkaar snel op. De levensverwachting is snel gestegen en de arbeidsmarkt is ingrijpend veranderd. Deze ontwikkelingen missen vanzelfsprekend hun uitwerking op het pensioenstelsel niet.

Advies voor nu: niet korten!
De KBO adviseert de Tweede Kamer. Samen met de ouderenorganisaties ANBO, NVOG, KNVG, NOOM en PCOB vragen we extra aandacht voor de bijzondere omstandigheden waarin pensioenfondsen nu verkeren. Het gaat dan met name om het ‘Quantitative Easing’-beleid en het daaraan gekoppelde opkoopprogramma van de Europese Centrale Bank. We adviseren, onderbouwd en met klem, niet te korten op de pensioenen in 2017 en 2018.

Lees ons advies aan de Tweede Kamer

Debat 4 oktober: kom ook!
De KBO houdt op 4 oktober een debat over AOW en pensioen. Jong en oud gaan met elkaar in gesprek over de toekomst van onze oudedagsvoorziening. Cees Grimbergen leidt de discussie over onderwerpen als de herziening van het pensioenstelsel en het betalen van AOW-premie door AOW-gerechtigden. Een discussiepanel met deskundigen van verschillende leeftijden en achtergronden gaat in gesprek met de zaal. Geïnteresseerden zijn van harte welkom.

Meer weten? Klik hier

Reactie SER-verkenning
De Sociaal-Economische Raad (SER) heeft in opdracht van de regering een verkenning uitgevoerd naar varianten voor een nieuw pensioenstelsel. De KBO is voorzichtig positief over variant IV-C, maar noemt daarbij 12 belangrijke voorwaarden en 4 kanttekeningen. De verdere uitwerking van de plannen is een langdurig en complex proces. De KBO benadrukt dat er, bijvoorbeeld onder druk van de lage rente, geen overhaaste stappen moeten worden gezet. Zorgvuldigheid staat voorop, terwijl voor de huidige problemen juist snel een goede oplossing gevonden moet worden. KBO blijft daar als grootste ouderenorganisatie, vanaf 2017 samen met de PCOB, nauw bij betrokken.

16 september - Lees hier de volledige reactie van de KBO op het SER-advies

Nieuws