Detail

« terug naar overzicht

Ontkenning groeiende werkloosheid ouderen

donderdag, 21 juli 2016

Ontkenning groeiende werkloosheid ouderen Vandaag kwam het ministerie van SZW met juichende cijfers naar buiten, want de werkloosheid loopt verder terug. De KBO dook in de cijfers en ontdekte de onderbelichte realiteit: in vergelijking met vorig jaar is het aantal uitkeringsgerechtigden gegroeid. Van de 55-plussers heeft zelfs 8,6% een WW-uitkering!

Nu de verkiezingskoorts oploopt, heeft de regering goed nieuws nodig. In dat licht is het begrijpelijk dat een daling in werkloosheid wordt aangegrepen voor een persbericht. NOS, RTL, kranten en nieuwssites namen het direct over: Nederland telt steeds minder werklozen.

Bron van het nieuws is voor een belangrijk deel het CBS. Onvermeld blijft dat het CBS grote leeftijdscategorieën hanteert. De oudste gemeten groep van de beroepsbevolking is 45-75 jaar. De daling binnen deze groep is een stuk minder groot dan bij jongeren:

- CBS Statline werkloosheid 25-45 klik
- CBS Statline werkloosheid 45-plus klik


Het UWV houdt de cijfers bij over het aantal verstrekte WW-uitkeringen. Bij 55-plussers zijn die in de afgelopen maand licht gedaald (-0,9%) en dat vermeldt het ministerie dan ook in de eigen berichtgeving.

Onvermeld blijft de passage uit de Nieuwsflits Arbeidsmarkt (UWV) van juni 2016 over de stijging van WW-uitkeringen ten opzichte van 2015. We citeren:


Vergeleken met een jaar geleden nam het aantal lopende WW-uitkeringen toe met 6,9 procent. De stijging is voor een deel toe te schrijven aan de administratieve effecten van de Wet werk en zekerheid. Veel meer dan gemiddeld was de toename vanuit de sectoren grootwinkelbedrijf (+50,7%) en landbouw (+22,6%). Wat betreft de beroepen gold dit voor de agrarische beroepen (+35%) en de bouwberoepen (+29,9%).

Uitgedrukt in een percentage van de beroepsbevolking komt het aantal WW-uitkeringen in juni 2016 uit op 4,9 procent, dat is hoger dan in juni vorig jaar (4,6%). Voor personen zonder startkwalificatie (7,2%) en ouderen (50-plus 7,7% en 55-plus 8,6%) komt het WW-percentage veel hoger uit dan het gemiddelde WW-percentage van 4,9 procent.

Directeur Manon Vanderkaa van de Unie KBO: “Al eerder constateerde de KBO dat er met werkloosheidscijfers gegoocheld wordt. Ontkenning van de hoge en zelfs stijgende werkloosheid onder ouderen is een ernstige zaak. Van de 55-plussers heeft 8,6% een werkloosheidsuitkering. Voor deze groep, zo weten we, is het perspectief op werk tot de pensioenleeftijd heel somber.”

De KBO heeft eisen geformuleerd om de werkloosheid onder ouderen te verkleinen. Eén ervan, verlaging van de leeftijdsgrens voor de no-riskpolis, is ingewilligd. “Het kan alleen nog beter: verlaag ook de leeftijdsgrens voor de mobiliteitsbonus. En investeer in de economie in plaats van te bezuinigen en zo banen te laten verdwijnen in zorg en dienstverlening. Alleen zo kun je dit grote en groeiende probleem oplossen!”

Lees meer:
- Gegoochel met cijfers ouderenwerkloosheid (mei 2016)
- Strijd ouderenwerkloosheid heeft meer nodig dan een ambassadeur (april 2016)

Nieuws