Detail

« terug naar overzicht

Unie KBO wil Grey Alert tegen ouderenmishandeling

dinsdag, 14 december 2010

Unie KBO wil Grey Alert tegen ouderenmishandeling De Unie KBO pleit voor een betere aanpak en meer afstemming in de strijd tegen ouderenmishandeling. Ook moeten ouderen meer voorlichting krijgen over de bestaande mogelijkheden om mishandeling te melden. En bij voorkeur via de landelijke en eenduidige naamgeving, zoals 'Grey Alert'. Dat zijn de voornaamste conclusies die de Unie KBO trekt uit een eigen inventarisatie rondom ouderenmishandeling.

Het nieuwe kabinet heeft aangekondigd extra maatregelen te nemen om ouderenmishandeling tegen te gaan. De Unie KBO zal haar bevindingen en aanbevelingen binnenkort toelichten in een gesprek met VWS-staatsecretaris Veldhuijzen van Zanten. Zij is belast met het brede terrein van de ouderenzorg.

Organisaties die zich bezighouden met ouderenmishandeling moeten beter met elkaar afstemmen en betere afspraken maken, aldus de Unie KBO. Ook de Inspectie voor de Gezondheidszorg mag actiever worden in het bestrijden van misstanden en ouderenmishandeling binnen de zorgsector. Want ook dat komt helaas voor. Meestal is er dan sprake van chronische overbelasting bij zorgpersoneel of mantelzorger, waardoor de zorg ontspoort en ouderen worden verwaarloosd.

Ouderen en familieleden kennen vaak de weg niet als ze ouderenmishandeling aan de kaak willen stellen. Ze scharen het ook niet automatisch onder huiselijk geweld. De naamgeving van de huidige meldpunten is bovendien niet altijd even duidelijk, en de intake gebeurt te formeel. Wat dat betreft kan er een voorbeeld worden genomen aan de kindertelefoon, waarbij de beller meteen wordt doorverbonden met iemand die ook hulp kan bieden.

Ouderenmishandeling is een serieus probleem. Naar schatting minstens 130.000 ouderen, oftewel minstens 1 op 20, hebben hiermee te maken. Slechts 0,5 % van alle gevallen bereikt de verschillende meldpunten, zoals het Advies- en Steunpunt Huiselijk Geweld. Slechts 15 % van alle meldingen komt van het slachtoffer zelf, 9 % komt van familieleden van het slachtoffer en in 71 % was de melding afkomstig van een beroepskracht. De overige 5 % kwam op een andere wijze binnen.

  Diverse media hebben het signaal van de Unie KBO opgepikt. Klik hier om deze in te zien.

Nieuws