Detail

« terug naar overzicht

Gegoochel met cijfers ouderenwerkloosheid

donderdag, 12 mei 2016

Gegoochel met cijfers ouderenwerkloosheid ‘Minder langdurig werklozen’ kopt het CBS boven een persbericht over de recente werkloosheidscijfers. Leeftijdsgrens ligt bij 45 jaar. Recente UWV-cijfers laten juist een stijging zien bij 55-plussers. De eerlijke cijfers moeten boven tafel, vindt de KBO.

Manon Vanderkaa, directeur Unie KBO: “De cijfers van het CBS zijn politiek en bestuurlijk erg belangrijk, een ijkpunt. Door te benadrukken dat er momenteel een daling is in werkloosheid, misken je de ellende onder 55-plussers. En verklein je de noodzaak tot gericht beleid van werkgevers en overheid om ouderen aan het werk te krijgen en te houden.”

Weliswaar zegt het CBS dat de werkloosheidsdaling ‘veel minder sterk’ is onder 45-plussers. Maar door veertigers mee te tellen als ‘ouderen’, blijft de tendens in de groep vijftigers buiten beeld. En daar zit de echte ellende.

De KBO keek naar de meest recente cijfers van een ander instituut: het UWV. Dat registreert wél het aantal WW-uitkeringen boven de 55 jaar. En wat blijkt? De groep 55-plussers is de enige groep waarbinnen de werkloosheid stijgt.Nu de regering de pensioenleeftijd heeft opgerekt naar 67 jaar, is het van groot belang om ouderen lang aan het werk te houden. Tot nu toe lukt het werkgevers en overheid blijkbaar slecht. Manon Vanderkaa: “Weliswaar is er nu een ambassadeur Ouderenwerkloosheid, John de Wolf. Maar deze kan pas écht aan de slag, als we de pijnlijke cijfers eerlijk op tafel hebben liggen!”

Lees hier de voorstellen van de KBO om ouderenwerkloosheid te bestrijden

Nieuws