Detail

« terug naar overzicht

Eigen bijdragen zorg rijzen de pan uit!

maandag, 14 maart 2016

Eigen bijdragen zorg rijzen de pan uit! De eigen bijdragen die zorgcliënten momenteel moeten betalen rijzen de pan uit. De KBO krijgt steeds meer voorbeelden binnen van exorbitante rekeningen voor zaken als dagbesteding, huishoudelijke hulp en hulp bij het douchen.

 

Vanaf 1 januari 2016 gaat de berekening van de eigen bijdragen in de zorg aan huis anders dan voorheen, vanwege het vervallen van het AWBZ-overgangsrecht 2015. In 2015 werd namelijk slechts een deel van de kosten van het zorggebruik in de berekening opgenomen. Maar vanaf 2016 worden de totale kosten van het zorggebruik meegenomen. De gevolgen hiervan worden nu pijnlijk zichtbaar.


Torenhoge rekeningen

Zo ontving een ouder echtpaar vorige week met terugwerkende kracht tot 1 januari 2016 een rekening van € 586,88 voor de maandelijkse hulp van vier uur douchen. Een ander voorbeeld laat zien dat de eigen bijdrage voor huishoudelijke hulp in 2016 met € 110,- per maand toenam ten opzichte van 2015, terwijl het aantal uren hetzelfde bleef. Na aftrek van een toegekende ‘Huishoudelijke Hulp Toelage’ bedraagt de verhoging nog steeds € 45 per maand. En ook verhogingen van het uurtarief voor dagbesteding van € 14,- naar ruim € 50,- per uur komen voor.


Kwart haakt af

De hoge eigen bijdragen belemmeren steeds meer de toegang tot noodzakelijke zorg. Recent onderzoek van Ieder(in) laat zien dat de eigen bijdragen die gemeenten voor Wmo-voorzieningen vragen, ertoe leiden dat een kwart van de zorgvragers afhaakt. Dit alles is extra schrijnend in de wetenschap dat veel gemeenten in 2015 geld overhouden aan de Wmo en aan de maatwerkregeling voor inkomensondersteuning.


Hoge kosten compenseren


De Unie KBO vindt dat het huidige ‘anticumulatie-beding’ - geen opeenstapeling van eigen bijdrages - niet alleen moet gelden voor de eigen bijdrage Wmo en Wlz. Maar ook voor de eigen bijdrage aan de algemene voorzieningen. Verder moeten gemeentes er, naar de mening van de Unie KBO, voor zorgen dat gebruikers met hoge zorgkosten in aanmerking kunnen komen voor een financiële tegemoetkoming.

Nieuws