Detail

« terug naar overzicht

‘Een flexibele AOW is onwenselijk!’

donderdag, 17 december 2015

‘Een flexibele AOW is onwenselijk!’ Geen mens is hetzelfde en elke loopbaan is anders. Dan ligt een flexibele AOW toch voor de hand? Bovendien klinkt ‘inflexibel’ als star, bureaucratisch en niet van deze tijd. Toch laat directeur Manon Vanderkaa van de Unie KBO een tegengeluid horen. Aan flexibilisering kleven namelijk grote risico’s.

Manon Vanderkaa schreef dit artikel op verzoek van de redactie van Pensioen & Praktijk


'Het moment waarop iemand de AOW-leeftijd bereikt, betekent in onze samenleving meer dan het ontvangen van het AOW-pensioen. De AOW-leeftijd is een sociale bescherming voor ouderen: na het bereiken van de AOW-leeftijd heb je geen arbeidsplicht meer en geen verplichting meer om in je eigen inkomsten te voorzien. De vaste AOW-leeftijd geeft zekerheid en voorspelbaarheid, waar je je loopbaanplanning en financiële planning op kan afstemmen.'

Geen oplossing
'Het recht op arbeid en inkomsten vervalt niet met het bereiken van de AOW-leeftijd. Er is geen belemmering; ook nu al kun je doorwerken na de AOW-leeftijd. Naast het inkomen uit arbeid ontvangt iemand dan een AOW-pensioen. Flexibilisering van de AOW verandert hier niets aan.'

'De vraag is waarom mensen het AOW-pensioen eerder willen laten ingaan. Vaak genoemd zijn mensen die al vele jaren zware arbeid hebben verricht. Ik ben het er mee eens dat er voor deze mensen een oplossing moet komen, zodat zij eerder kunnen stoppen met werken. De flexibele AOW is hiervoor echter niet geschikt.'

Onder sociaal minimum
'Er zit zelfs een groot gevaar aan. Zo zullen ouderen die in financiële problemen zitten, verleid kunnen worden om hun AOW alvast ‘op te souperen’. Denk aan onverzekerde zzp’ers die ziek zijn geworden. Of aan senioren die onder een VUT-regeling vielen, welke bij het bereiken van de 65-jarige leeftijd is gestopt. Of aan ouderen die in een reorganisatie terecht komen en waarbij werkgevers het individueel vervroegen van de AOW als inzet van de onderhandelingen maken. Ook voor deze groepen moet er een oplossing komen en dat is niet de flexibele AOW. Inzet van de flexibele AOW - dus de AOW-leeftijd vervroegen om (extra) inkomen te krijgen, werkgeverslasten te beperken of de bijstand te ontlopen - leidt er in deze gevallen namelijk toe dat ouderen onder het sociaal minimum terecht kunnen komen. AOW-pensioen vervroegen om een tijdelijk (inkomens)probleem te overbruggen, betekent levenslang minder AOW ontvangen.'

Financieel kwetsbaar
'Samenvattend: flexibele AOW klinkt mooi, maar kan grote gevolgen hebben voor ouderen met een laag inkomen. De wens tot flexibiliteit en maatwerk mag er niet toe leiden dat mensen onder het sociaal minimum terecht komen. De vrijheid om te blijven werken of juist eerder te stoppen is er al volop onder de huidige wetgeving. De inkomenszekerheid voor financieel kwetsbare ouderen komt door dit plan onnodig op het spel te staan.'

Nieuws