Detail

« terug naar overzicht

Strijd ouderenwerkloosheid heeft meer nodig dan ambassadeur

donderdag, 06 oktober 2016

Strijd ouderenwerkloosheid heeft meer nodig dan ambassadeur John de Wolf is veel in het nieuws als ambassadeur ouderenwerkloosheid. Vanaf april 2016 bestrijdt hij in opdracht van minister Asscher vooroordelen tegen het in dienst nemen van 50-plussers. De KBO vindt het tegengaan van foutieve beeldvorming één ding. Maar er is meer nodig om de werkloosheid onder senioren te verkleinen. Hamvraag: gaan de belemmeringen eindelijk weg om ouderen in dienst te nemen?

[oorspronkelijk artikel van april 2016, bijgewerkt in oktober 2016]

Ouderenwerkloosheid is daadwerkelijk een groot probleem. Maar liefst 135.000 50-plussers zitten een jaar of langer zonder werk. Dat laat diepe sporen na. Niet alleen voor het huidige inkomen, maar ook voor de hoogte van het pensioen op latere leeftijd. Manon Vanderkaa, directeur Unie KBO: "Daarnaast zijn werklozen bewezen ongelukkiger dan werkenden, en laat langdurige werkloosheid soms blijvende littekens achter. Dat zoveel ouderen thuis zitten, betekent voor de arbeidsmarkt en samenleving bovendien een groot verlies van kennis en ervaring."

Ambassadeur ouderenwerkloosheid John de Wolf heeft opdracht om vooroordelen bij werkgevers weg te nemen. Dat kan een stap zijn op weg naar verbetering. Maar het is één deel van de oplossing. Manon Vanderkaa: "Cruciale vraag is of het kabinet het ook financieel aantrekkelijker maakt om ouderen in dienst te nemen."

Alleen imago?
Dat John de Wolf als ambassadeur ouderenwerkloosheid vooroordelen bij werkgevers gaat wegnemen, kan een stap zijn op weg naar verbetering. Maar imago is maar één deel van het probleem en één deel van de oplossing. Manon Vanderkaa: "Cruciaal is de vraag of het kabinet het ook financieel aantrekkelijker maakt om ouderen in dienst te nemen."

Op uitnodiging van de Tweede Kamer nam Manon Vanderkaa eind 2015 al deel aan een rondetafelgesprek over dit onderwerp. Ook schreven we een position paper.

De Unie KBO heeft voorstellen, waarvan er in oktober 2016 nog 3 actueel zijn.

  • Mobiliteitsbonus omhoog

In 2015 is de leeftijdsgrens voor de mobiliteitsbonus – een korting op de werknemersverzekeringen die de werkgever moet betalen – omhoog gegaan, van 50 jaar naar 56 jaar. Een merkwaardige beslissing, gezien ook de minister erkent dat de positie van 50-jarigen op de arbeidsmarkt nauwelijks verschilt van die van 56-jarigen en mensen steeds jonger aangemerkt worden als ‘oudere werknemer’. Wij pleiten er dan ook voor deze verhoging terug te draaien en ook de groep tussen de 50 en 56 jaar hiervoor in aanmerking te laten komen.

  • Maatwerk

Zeker voor meer kwetsbare groepen, zoals langdurig werklozen, zijn persoonlijke begeleiding en maatwerk bijzonder belangrijk. Digitale ondersteuning op afstand en massale inspiratiedagen met honderden aanwezigen voldoen voor hen veelal niet. Het UWV kan, onder meer door de flinke bezuinigingen van de afgelopen jaren, dit maatwerk in de meeste gevallen niet bieden. In 2014 constateerden wij al dat de aanpak van het UWV eenheidsworst maakt van oudere werkzoekenden en pleitten we voor meer maatwerk en persoonlijke begeleiding. Wij zijn dan ook verheugd dat de minister van Sociale Zaken erkent dat de digitalisering doorgeschoten is en dat er meer persoonlijk contact nodig is om mensen verder te helpen. Daarom verbaast het ons dat de bezuinigingen op de basisdienstverlening van het UWV voor 2016 en 2017 nog niet uit de boeken zijn. Zelfs de minister erkent immers dat het juist deze dienstverlening is waar het aan schort. Wij willen de Kamer dan ook met klem aanraden deze taakstelling bij het behandelen van de begroting van het ministerie van Sociale Zaken aan de orde te stellen.

  • Voorkom armoedeval langdurig werklozen

Alle inspanningen ten spijt, momenteel lukt het langdurige werkloze ouderen vaak niet om een nieuwe baan te vinden. Deze werklozen kunnen op dit moment, na afloop van hun WW-uitkering, in aanmerking komen voor de IOAW of IOW. Wij vinden het uitermate onverstandig dat beide regelingen in de komende jaren worden afgebouwd. Sinds 1 januari 2015 komen mensen alleen nog voor de IOAW in aanmerking als zij geboren zijn voor 1965. De groep die daarna geboren is, komt na de WW-periode direct in de bijstand. De IOW blijft nog maar bestaan tot 2020. Zij die daarna werkloos worden, wacht na de WW-periode ook de bijstand. Wij vinden dat voorkomen moet worden dat mensen die soms veertig jaar hebben gewerkt en voor wie de pensioenleeftijd in zicht is, in een armoedeval terechtkomen. De oproep van de Unie KBO: houd de IOAW en IOW in stand. Manon Vanderkaa: "Dat hebben oudere werklozen niet alleen hard nodig, maar na jarenlange trouwe dienst ook meer dan verdiend."

 


  • Klik hier voor de position paper van de Unie KBO uit 2015.

 

Nieuws