Detail

« terug naar overzicht

1 op de 6 senioren wil verhuizen: maar waar naar toe?

donderdag, 19 maart 2015

1 op de 6 senioren wil verhuizen: maar waar naar toe? De Nederlandse senioren bereiden zich steeds vaker op tijd voor op langer thuis wonen, toch geeft 15% aan te willen verhuizen naar een woning waarin ze langer zelfstandig kunnen blijven wonen. Hun huis krijgt van hen een onvoldoende voor toekomstige bewoning, gemiddeld een 5,7.

Dit blijkt uit onderzoek van de Unie KBO, uitgevoerd door bureau TeraKnowledge in de maand februari, onder 600 Nederlandse 65-plussers door middel van online interviews. De resultaten verschijnen in het aprilnummer van het ledenmagazine Nestor. Verreweg de meeste senioren wonen zelfstandig. De meesten (59%) wonen samen, maar bij 18% kan één of beide partners niet meer alles zelfstandig doen. Zij helpen elkaar of krijgen hulp. De zelfstandig wonende alleenstaanden zijn al 19 jaar alleen, 58% van hen is verweduwd en 24% is gescheiden. En 37% is, sinds ze alleenstaand zijn, verhuisd naar een andere woning, het meest omdat de oude woning te groot was voor een persoon. 38% van alle senioren heeft al aanpassingen aan hun huis laten verrichten.

Niet meer zelfstandig, wat dan?
Als zelfstandig wonen niet meer mogelijk is, gaan bijna zes van de tien senioren het liefst naar een aanleunwoning, gevolgd door een verzorgingshuis (15 procent) of een tussenvoorziening (14 procent). En 2 procent zou graag intrekken bij familie. De meest zwaarwegende redenen om zelfstandigheid op te geven zijn: desoriëntatie qua plaats, niet meer weten waar je bent (18 procent), desoriëntatie qua tijd, niet meer weten welke dag of jaar het is (16 procent) en wanneer hulp nodig is bij elke verplaatsing, zowel binnens- als buitenshuis (15 procent).


Kwetsbare senioren
Precies de helft van de zogenaamde kwetsbare senioren verwacht tot aan hun dood zelfstandig te kunnen blijven wonen. Bij de groep niet-kwetsbare senioren verwacht 82% tot aan hun dood zelfstandig te kunnen blijven wonen. En 52% van de kwetsbare senioren heeft al aanpassingen laten doen in hun woning om er langer in te kunnen blijven wonen. Bij de groep niet-kwetsbare senioren is dit precies de helft (26%).
Overige opvallende resultaten
72% is van mening dat er veel te weinig geschikte seniorenwoningen in Nederland zijn.
91% zou een aanbod van hun kinderen om bij hen te komen wonen, afwijzen.
57% vindt dat de overheid te weinig financiële ondersteuning geeft om de woning aan te passen voor langere bewoning.


Nieuws