Detail

« terug naar overzicht

Rapport Ergotherapie bij dementie

dinsdag, 17 maart 2015

Rapport Ergotherapie bij dementie Vanaf nu is het onderzoek digitaal beschikbaar over de positieve effecten van ergotherapie bij mensen met dementie thuis. Ergotherapie Nederland bood dit rapport recent aan ons aan.

Uit dit onderzoek blijkt dat bij mensen met dementie op korte termijn - 3 tot 4 maanden na start van de behandeling - de kwaliteit van leven en mentale gezondheid van zowel de dementerende oudere als zijn mantelzorger toeneemt.


Zelfredzaamheid

Ook de zelfredzaamheid van dementiepatiënten neemt toe door ergotherapie. Ze hebben minder hulp nodig bij hun dagelijkse activiteiten. Een logisch gevolg daarvan is dat de mantelzorger van de patiënt wordt ontlast. Mantelzorgers houden meer tijd over voor zichzelf en kunnen na de tips van de ergotherapeut beter omgaan met hun dementerende partners. Niet alleen de mantelzorger wordt ontlast, de patiënt heeft na interventie door de ergotherapeut ook minder professionele zorg nodig.

Daling

Ouderen die worden behandeld door de ergotherapeut maken naderhand minder gebruik van ziekenhuiszorg, verpleeghuiszorg en van andere specialisten zoals fysiotherapie en huisartsen. De dalingen zijn het grootst bij verpleeghuiszorg. Het gebruik van thuiszorg neemt wel toe, omdat opname in het verpleeghuis wordt uitgesteld.


Foto: De heer Th. Van der Bom van Ergotherapie Nederland overhandigt het onderzoeksrapport aan Unie Kbo directeur Manon Vanderkaa

Nieuws