Detail

« terug naar overzicht

Ruim half miljoen senioren verloren voor internet

woensdag, 28 januari 2015

Ruim half miljoen senioren verloren voor internet Van de huidige 1,2 miljoen senioren zonder internet, zal de helft nooit meer online gaan. Dit blijkt uit onderzoek van de ouderenorganisatie Unie KBO onder een grote groep Nederlandse senioren mét en zonder internet.

De communicatie met overheid, instanties en bedrijven wordt zonder internet steeds moeilijker. Voor 1,2 miljoen 65-plussers vormen activiteiten als bankzaken doen, belastingformulieren invullen en het plannen van een reis een steeds groter probleem. Bijna de helft van deze 1,2 miljoen senioren voelt zich hierdoor buitengesloten. De Unie KBO pleit voor een vangnet bij onder meer de overheid, banken en de belastingdienst voor de 600.000 ouderen die nooit meer zullen gaan internetten. Bovendien is er een betere ondersteuning nodig van de groep senioren zonder internet, die er nog wél mee willen beginnen.
 
Manon Vanderkaa, directeur van de Unie KBO, geeft aan dat het een complex van factoren is waardoor een grote groep ouderen niet meer aan internet begint. “Voor 600.000 ouderen is internet vaak niet alleen te ingewikkeld of te duur, zij zijn ook bang om fouten te maken of hebben een gebrek aan vertrouwen. Vaak weet men niet waar te beginnen of hulp te mobiliseren. De overheid en dienstverlenende organisaties dienen te zorgen voor een vangnet voor deze groep mensen, want ook zonder internet dient er toegang te zijn tot alle gangbare voorzieningen.”
 
Afhankelijk
Uit eerder onderzoek van de Unie KBO bleek al dat 88% van de groep senioren zonder internet afhankelijk wordt van derden wanneer alle contact met de landelijke overheid en gemeente volledig digitaal zou zijn. Neem de belastingaangifte. Als deze straks alleen nog maar digitaal in te vullen is, weet 28% van de ondervraagden niet hoe ze dit voor elkaar moeten krijgen. De andere 72% van deze groep krijgt al hulp van derden, bijvoorbeeld van de vrijwillige belastinginvullers van de ouderenbonden.

Banken
Rekeningen betalen zal één van de grootste obstakels voor ouderen worden. Als alle bankzaken alleen nog maar digitaal verlopen, weet 53% van de respondenten zonder internet volstrekt niet meer hoe een rekening te betalen. Vanderkaa: “Banken moeten dus goed kijken naar een bredere manier van dienstverlening dan enkel via het internet.”
 
Hulp
Uit het onderzoek blijkt verder dat van alle senioren zonder internet de helft overweegt om te proberen zich internet alsnog eigen te maken. Om dit voor elkaar te krijgen ziet 39% van deze groep hulp aan huis als de beste manier van ondersteuning, gevolgd door een financiële tegemoetkoming in de kosten (23%), het volgen van een cursus (11%) of telefonische ondersteuning (6%).
 
De 600.000 senioren die niet meer online gaan zijn gemiddeld 81 jaar en twee derde daarvan is vrouw. De senioren die nog wel mogelijkheden zien zijn gemiddeld 4 jaar jonger en voor 66 % vrouw. Van de senioren die nu al op internet zitten, gaat 80% dagelijks online.  Het onderzoek is uitgevoerd door bureau TeraKnowledge in de maand november 2014, onder 600 Nederlandse 65-plussers door middel van online interviews (300 online respondenten) en papieren enquêteformulieren (300 internetloze respondenten). De resultaten staan te lezen in het februarinummer van het ledenblad Nestor.
Nieuws