Detail

« terug naar overzicht

Hoorzitting pensioenen Eerste Kamer

dinsdag, 18 november 2014

Hoorzitting pensioenen Eerste Kamer Op dinsdag 18 november organiseerde de Eerste Kamer een deskundigenbijeenkomst over het wetsvoorstel ‘Wet aanpassing financieel toetsingskader’, mede op verzoek van een aantal Senaatsfracties. CSO, waar waren daarin vertegenwoordigd.

Namens de ouderenorganisaties sprak oud-staatssecretaris Martin van Rooijen.

Hij zei onder meer dit: "Er is geen enkele reden te bedenken waarom nu het stelsel zo ingrijpend moet worden aangepast terwijl tegelijkertijd een brede maatschappelijke discussie wordt gevoerd over de toekomst van datzelfde stelsel." Daarbij wees hij onder meer op de achterblijvende pensioenindexatie.

Verder waren uitgenodigd: werknemersorganisaties, de SER, pensioenuitvoerders en enkele pensioeneconomen en -juristen.

Ten behoeve van deze bijeenkomst heeft CSO bijgaande position paper naar de Eerste Kamer gestuurd. 

Nieuws