Detail

« terug naar overzicht

Tijd voor actie rond pensioenen

maandag, 08 april 2019

Voorspellingen over kortingen op de pensioenen zijn volop in het nieuws. Een lage rente en het uitblijven van een pensioenakkoord worden daarvoor als factoren genoemd. Voor KBO-PCOB bevestigt dit de zorgen die we al eerder uitten. Lijdzaam afwachten doen we allesbehalve. We overleggen over oplossingen met alle betrokken partijen, ook met minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, en we komen in actie.

Wat wil KBO-PCOB?

Leidend in onze aanpak is dat we een solidair, duurzaam pensioenstelsel willen dat recht doet aan jaren van hard werken. KBO-PCOB-directeur Manon Vanderkaa: “Pensioenen zijn van groot belang voor het gezond en vitaal oud worden, en daar maken wij ons hard voor. In het belang van jong en oud: de gepensioneerden van nu en die van de toekomst.”

De lage rente in combinatie met de strenge rekenregels – voor verplichte buffers bij de pensioenfondsen – zijn nu de belangrijkste oorzaak voor de dreigende kortingen op pensioenen. En hoewel er niks mis is met sparen voor de toekomst, vinden we dat de financiële spelregels en rekenregels te streng zijn. Die moeten worden aangepast, in ieder geval in een nieuw stelsel. Zo kan er op termijn weer geïndexeerd worden. Manon Vanderkaa: “Dat is hard nodig voor gepensioneerden (en werkenden) van wie de pensioenen al tien jaar niet meer geïndexeerd zijn. Dit kan zonder dat de pensioen van jongeren hieronder lijden. Dat is immers het laatste dat we willen voor onze kinderen en kleinkinderen.”

“Daarnaast willen we dat alle werkenden in staat zijn om een goed pensioen op te bouwen. Dus ook zzp’ers en mensen met een onzeker contract. Het is onacceptabel dat veel mensen nu niet of nauwelijks pensioen opbouwen. Niet alleen jongeren, maar ook voor zelfstandig en flexibel werkende personen van andere leeftijdscategorieën, waaronder vooral ook 50-plussers.”

Actiedag gepland

De vakbonden hebben een nieuwe actiedag aangekondigd op 29 mei a.s. in Den Haag. (De eerder geplande actiedag van 18 maart jl. ging niet door vanwege het dramatische incident in Utrecht.) KBO-PCOB is er 29 mei bij om te strijden voor jong en oud. We willen pensioenbehoud én een beter stelsel.

The post Tijd voor actie rond pensioenen appeared first on KBO-PCOB.

Nieuws