Detail

« terug naar overzicht

KBO-PCOB input voor debat wetswijziging Wmo-abonnementstarief

woensdag, 27 maart 2019

De Tweede Kamer spreekt donderdag 28 maart 2019 over een wetsvoorstel om het Wmo-abonnementstarief ook voor de komende jaren in te voeren. KBO-PCOB bundelde de krachten met Ieder(In), Per Saldo, PatiŽntenfederatie Nederland en LOC en zond een brief naar de commissie VWS. Daarin pleiten de organisaties voor meer zekerheden op een aantal punten.

We zijn positief over het wetsvoorstel voor de invoering van het abonnementstarief. Maar we benadrukken twee risicoís: verslechtering van het zorgaanbod en financiŽle achteruitgang voor lagere inkomens. Daarom vragen we de commissie VWS tijdens het debat vragen te stellen. Die gaan onder meer over de discussie tussen rijk en gemeenten rond budgetten, en over het verminderen van de stapeling van zorgkosten.

De stapeling van kosten is een groot probleem voor veel senioren en mensen met een beperking of chronische ziekte. De kosten vormen een belemmering voor het zo zelfstandig mogelijk inrichten van het leven en deelnemen aan de samenleving.

Donderdag 28 maart bespreekt de Tweede Kamer rond 10.15 uur het wetsvoorstel voor het Wmo-abonnementstarief. Het debat volgen kan via deze link:†https://www.tweedekamer.nl/vergaderingen/livedebat/plenaire-zaal

>†Lees de complete inbreng voor dit debat

>†Lees ook Na mooie eerste stap abonnementstarief is meer nodig tegen stapeling zorgkosten

> Lees ook Wetsvoorstel Wmo-abonnementstarief een goede stap

The post KBO-PCOB input voor debat wetswijziging Wmo-abonnementstarief appeared first on KBO-PCOB.

Nieuws