Detail

« terug naar overzicht

Administratieve chaos rondom verlenging rijbewijs

donderdag, 21 februari 2019

Vandaag vindt er in de Tweede Kamer een Rondetafelgesprek plaats over het functioneren van het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR). KBO-PCOB leverde Kamerleden hiervoor verontrustende input aan. Dit in de vorm van een ‘top vijf’ van meest gedupeerde senioren.

Hieronder een drietal gevallen, uit de reeks van vijf.  

Op de 1ste plaats staat Dhr. D. van H. uit Capelle aan den IJssel: hij krijgt na een geslaagde rijtest pas na 6 maanden zijn rijbewijs. Hij heeft 2 maanden zonder rijbewijs gezeten! Zijn relaas:

28 september 2017: Brief CBR Uw rijbewijs verloopt volgend jaar [17 juni 2018]. Vier maanden van te voren ontvangt u daarover een brief van de RDW. Bij de aankomende vernieuwing moet u wederom een Eigen verklaring naar het CBR sturen

16 februari 2018: Brief aan CBR, divisie Rijgeschiktheid, Medische afdeling met toezending van de hiervoor genoemde formulieren ingevuld en ondertekend door de keuringsarts en waar nodig door mij zelf.

4 juni 2018: Brief van het CBR met de mededeling: “Op basis van die informatie en het rapport van de internist als u die heeft bezocht, nodigen wij u uit voor een rijtest in uw eigen auto. De test is geen examen.” In de brief werd niet vermeld waarvoor de rijtest moest plaatsvinden.

17 juni 2018: De geldigheid van mijn rijbewijs is afgelopen en ik ben vanaf dat moment van 3e afhankelijk voor mijn vervoer naar bv de fitness e.a. afspraken.

26 juli 2018: M’n dochter rijdt me naar Barendrecht voor een rijtest. Voor de ‘examinator/tester’ was er geen probleem voor een rijbewijs. Hij stuurde zijn bericht direct via de mail naar Rijswijk. Ik kon binnen 10 werkdagen bericht verwachten.

17 augustus 2018: Eindelijk mag ik weer zelf rijden met een geldig rijbewijs. Tot mijn verbazing mag ik nu ook een trekker rijden. Pas na 6 maanden viel het besluit nadat ik met de aanvraag begonnen ben. Ook het invullen online van de formulieren en het maken van afspraken kosten heel veel moeite en zijn voor leken, ook voor mensen die wel met de computer overweg kunnen, zeer frustrerend.

Dhr. en Mevr. W. uit Zeeland wachten al meer dan een half jaar en staan op de 2e plaats! Mevrouw heeft een nieuw rijbewijs nodig omdat die na haar 75ste jaar verloopt. Van het CBR is een gezondheidsverklaring nodig. Die is enkele maanden geleden aangevraagd. Er is nog geen gezondheidsverklaring ontvangen. Binnenkort loopt haar rijbewijs af. Haar echtgenoot wacht al vanaf juli 2018.

Op de 3de plaats: Mevr. R van S te Lunteren met vijf maanden.

Halverwege 2018 moet haar rijbewijs opnieuw verlengd worden. “Geleerd van de vorige keer om op tijd te beginnen, dus ik begin in december 2017. Bezoek aan keuringsarts en natuurlijk mankeerde ik niets nu! Vulde dit in, gaf dit aan. Een tweede consult, na drie maanden verplicht en op eigen kosten. Daarna eind april eens gebeld, bleef ruim een kwartier in de wacht en kreeg een dame aan de lijn met de vraag wat er aan de hand was. ‘Mevrouw’, aldus de CBR lijn: ‘het is erg druk op het bureau. Binnen 10 dagen kan het nu in orde zijn. Vier dagen later lag de CBR enveloppe op de mat. He, he, gelukkig. Het telefoontje zette toch vaart achter de afwerking blijkbaar.”

Uit alle gevallen blijkt dat de wachttijden van CBR van structurele aard zijn. KBO-PCOB adviseert senioren om ruim een half jaar van te voren starten met de aanvraag. Wachttijden bij specialisten of huisartsen kunnen namelijk van invloed zijn als er iets afwijkends wordt gevonden; daar kan CBR niet zo veel invloed op uit oefenen. Maar daar ligt het probleem niet alleen. Bij het CBR beginnen de problemen al in de postkamer. Veel senioren krijgen te horen dat de postkamer een achterstand heeft van meer dan 6 weken.

Als senioren er telefonisch naar vragen, komen ze in de wacht en vaak wordt, zonder een antwoord te hebben gekregen, na 40 minuten tot een uur de verbinding verbroken.

KBO-PCOB directeur Manon Vanderkaa: “veel melders geven aan dat de problemen van CBR ook te maken hebben met een tekort aan menskracht. CBR heeft gewoonweg te weinig personen in huis die het werk kunnen uitvoeren, laat staan de achterstand in te halen.

Zorg ervoor dat het CBR extra menskracht kan inhuren en als dat financieel nodig is, geef ze daar extra budget voor.”

Verdere adviezen van KBO-PCOB

  • Laat CBR extra artsen in huren die helpen de achterstand op korte termijn in te halen.
  • Stop met dubbele keuringen, eerst een keuring bij (huis)arts en dan beoordeling bij CBR, maakt het alleen maar onnodig lang. Iemand wordt (twee keer) goed gekeurd! Deze maatregel vraagt waarschijnlijk een systeemwijziging, maar maak dat mogelijk.
  • Faciliteer of laat CBR externe hulp voor het digitaal aanvragen van het rijbewijs faciliteren. Volgens CBR is een papieren Gezondheidsverklaring nog steeds mogelijk, maar is de digitale route het snelst. Veel senioren hebben echter moeite met de digitale weg. Geef, net zoals destijds de hulp die senioren ontvingen van seniorenorganisaties bij het digitaal invullen van jaarlijkse Inkomstenbelasting,
  • KBO-PCOB de mogelijkheid dit aan senioren aan te bieden. KBO-PCOB heeft ouderenadviseurs en tabletcoaches in huis die hiervoor ingezet kunnen worden.

The post Administratieve chaos rondom verlenging rijbewijs appeared first on KBO-PCOB.

Nieuws