Detail

« terug naar overzicht

Unie KBO pleit voor verhoging leeftijd borstkankerscreening

vrijdag, 24 januari 2014

Unie KBO pleit voor verhoging leeftijd borstkankerscreening Er is aanhoudende controverse over de effectiviteit en het nut van borstkankerscreening. De Unie KBO pleit voor verhoging van de screeningsleeftijd, mits betrokkenen dat zelf willen. De reden daarvoor is dat borstkanker vaak op latere leeftijd ontdekt wordt.

De Gezondheidsraad schreef op recent aan de minister van VWS dat het bevolkingsonderzoek naar borstkanker – ook ondanks veranderende omstandigheden – blijft voldoen aan de verwachtingen. Het succes van het Nederlandse bevolkingsonderzoek is volgens haar mede te danken aan de hoge kwaliteit en de organisatiegraad van het programma. Zo komen vergeleken met sommige andere landen foutpositieven en overdiagnose in Nederland minder vaak voor, terwijl het aantal te betreuren foutnegatieven nauwelijks hoger is.
Over deze conclusies is geen overeenstemming. Sommigen vinden dat het nut lager is dan verwacht, of zelfs marginaal, en de nadelen daarentegen substantieel. Anderen vinden juist dat de effectiviteit groot is en nog veel groter zou kunnen zijn als het screeningsprogamma zou worden geïntensiveerd.

Geen aanpassing leeftijdsgrens?
Nu geldt een bovengrens van 75 jaar. De Gezondheidsraad ziet op korte termijn geen aanleiding voor grote veranderingen in het programma, zoals aanpassing van de leeftijdsgrens van de doelgroep. Zij ziet echter wel mogelijkheden om het bevolkingsonderzoek naar borstkanker te verbeteren. Haar aanbevelingen richten zich vooral op het beperken van de nadelen, die altijd aan een bevolkingsonderzoek kleven. Zo blijken vrouwen die ten onrechte een positieve uitslag krijgen daarna nog vaak extra (poliklinische) controles te ondergaan.

Betere begeleiding
De commissie beveelt aan om te onderzoeken hoe deze vrouwen beter begeleid kunnen worden en hoe onnodige extra controles voorkomen kunnen worden. Ook kan het screeningsprogramma verbeterd worden door een apart vervolgtraject te ontwikkelen voor vrouwen bij wie de uitslag wijst op een klein risico op borstkanker. Bij hen volstaat meestal een nieuw mammogram of een echo en is niet altijd biopsie nodig.

Pleidooi verhoging leeftijd
De Unie KBO ondersteunt de aanbevelingen van de commissie van de Gezondheidsraad. En pleit daarnaast voor verhoging van de screeningsleeftijd, als betrokkenen dat zelf willen. De reden daarvoor is dat borstkanker vaak op latere leeftijd ontdekt wordt. De Unie KBO zoekt nu contact met Borstkanker Vereniging Nederland en overweegt een petitie op te starten.


 Meer informatie n.a.v. dit bericht? Neem contact op met Ellen Willemsen, belangenbehartiger gezondheidszorg Unie KBO: telefoon 073 - 6904 269, mail ewillemsen@uniekbo.nl

 Lees hier het advies van de Gezondheidsraad.

 Meer informatie over borstkanker staat op de sites van Borstkanker Vereniging Nederland, KWF Kankerbestrijding en Pink Ribbon.

Nieuws