Detail

« terug naar overzicht

Teken de petitie: dit is het effect van de mantelzorgboete

dinsdag, 08 april 2014

Teken de petitie: dit is het effect van de mantelzorgboete De nieuwe participatiewet kort inwonende kinderen die voor hun ouders zorgen. Johnny Rijks en zijn vader worden slachtoffer van deze mantelzorgboete. Hij startte een petitie. Zoals zij zijn er velen. Teken daarom ook!

“Mijn vader op zijn AOW wordt gekort omdat hij bij mij woont en ik voor hem zorg!” zo schrijft Johnny Rijks. “Ik heb een baan in de zorg dus ook geen hoog inkomen, dus het wordt bijna onmogelijk om dit vol te houden. Wat kost thuiszorg wel niet, of een verpleeghuis?”

De CSO – spreekbuis van de samenwerkende seniorenorganisaties Unie KBO, PCOB, NVOG en NOOM – is zeer teleurgesteld over de invoering van de kostendelersnorm. “Wij vinden dat als er sprake is van mantelzorg, de huidige regeling (geen korting voor de AOW-er en geen korting voor de mantelzorger) moet blijven gelden. Geen mantelzorgboete, dus”, stelt Hadewych Cliteur, directeur van de CSO, namens de aangesloten ouderenorganisaties. CSO tekende de petitie van Johnny Rijks.

Een kostendelersnorm houdt in dat in huishoudens waarin meerdere mensen met een uitkering wonen, op hun uitkering wordt gekort omdat zij de kosten van het levensonderhoud met elkaar kunnen delen. Een motie van Kamerlid Klein (50PLUS) verzocht de regering om, samen met de VNG, te onderzoeken hoe in geval van mantelzorg voor of door AOW-gerechtigden de kostendelersnorm niet toegepast hoeft te worden.

Helaas stemde de Tweede Kamer op 11 februari tegen de motie-Klein, die stelt dat de kostendelersnorm niet moet gelden bij mantelzorg. De CSO-organisaties vinden dat met ouderen en mantelzorgers tot nu toe onvoldoende rekening is gehouden. De wet moet nog worden goedgekeurd door de Eerste Kamer. Onze oproep aan de Senaat: accepteer dit deel van de wet niet en stem de mantelzorgboete van tafel!

AOW-gerechtigden worden het meest getroffen door de kostendelersnorm: soms gaan ze er zelfs meer dan 25% op achteruit. De AOW van zorgbehoevende ouderen die bij hun kinderen inwonen, wordt namelijk verlaagd van 70% naar 50%. Mochten de kinderen een bijstandsuitkering hebben, dan zal deze ook verlaagd worden. Deze maatregel ontmoedigt mogelijk dat kinderen bij hun hulpbehoevende ouders zullen intrekken, met alle gevolgen van dien. Dat staat ook haaks op het voorgenomen kabinetsbeleid – in het kader van de nieuwe WMO – om ouderen langer zelfstandig te laten wonen en mantelzorg te verstevigen.
 Teken de petitie tegen de mantelzorgboete
Nieuws