Nieuws type: Landelijk

Week tegen Eenzaamheid

Een samenleving waarin ouderen meedoen en voelen dat zij ertoe doen. Ook als ze minder vitaal of actief zijn. Daaraan wil KBO-PCOB een bijdrage leveren. In de Week tegen Eenzaamheid, georganiseerd door het ministerie van VWS, is er landelijk en lokaal extra aandacht voor het bestrijden van eenzaamheid.

Nederland telt veel actieve senioren die volop meedoen aan de samenleving en ook andere ouderen helpen of ondersteunen. Toch zegt meer dan de helft van de 75-plussers zich eenzaam te voelen. Dat zijn meer dan 700.000 ouderen (Bron 2021)). Met het actieprogramma Eén tegen Eenzaamheid wil de overheid de trend van eenzaamheid onder ouderen in Nederland doorbreken. In de week tegen Eenzaamheid worden er in het hele land activiteiten georganiseerd, van ommetjes maken, tot ontmoetingsfestivals.

Veel senioren hebben af en toe behoefte aan een gesprekje, gewoon met iemand die een luisterend oor biedt. Of aan een diepgaander gesprek over het leven, over verlies of bijvoorbeeld hoe je zin aan het leven kunt geven nadat je gestopt bent met werken.

KBO-PCOB biedt verschillende mogelijkheden voor een gesprek.

 • Servicetelefoon
  Vrijwilligers van de KBO-PCOB Servicetelefoon zijn beschikbaar voor een telefoongesprek op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag van 10.00 tot 13.00 uur. Tel. 030 – 3400 655. U kunt met allerlei vragen bij de vrijwilligers terecht, zelfs als u geen vraag heeft, maar een ervaring wilt delen of iets anders wilt vertellen.
 • Gesprekspartner levensvragen
  Praten lucht op. Als u ergens over piekert, als u iemand mist, of als het niet helemaal lekker loopt met familie of vrienden, wanneer u zich eenzaam voelt. Met iemand praten helpt ook om iets helder te krijgen voor jezelf.

  Lang niet iedereen heeft iemand in de buurt om zijn hart bij te luchten. En soms is het gewoon prettig om te praten met iemand van buiten die niet meteen met adviezen komt. KBO-PCOB vindt het belangrijk dat iedereen met iemand kan praten over de belangrijke zaken in het leven. Daarom leiden wij vrijwilligers op tot Gesprekspartner Levensvragen.

  Wilt u een gesprek aanvragen? Dan kunt u bellen met de Servicetelefoon. De Servicetelefoon is op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag van 10.00 tot 13.00 uur te bereiken via 030 – 340 06 55. De medewerkers van de Servicetelefoon brengen u dan in contact met een getrainde Gesprekspartner Levensvragen of verbinden meteen door.

De Week tegen eenzaamheid loopt van 29 sept t/m 6 okt.
Kijk voor activiteiten op Week tegen eenzaamheid.

Prinsjesdag

Na twee sobere edities van Prinsjesdag was er dit jaar weer meer reuring in Den Haag. Al draait het om de Troonrede en de miljoenennota, voor veel mensen is de rijtoer ook een belangrijk onderdeel van Prinsjesdag, net als de balkonscene. Een belangrijk plan dat tijdens Prinsjesdag is gepresenteerd is de verhoging met 10% bruto van het wettelijk minimumloon, waaraan ook de AOW is gekoppeld. We bekeken voor u wat er nog meer in de plannen staat; gekeken vanuit onze thema’s binnen de belangenbehartiging.

De herhaalprik tegen corona. Gaat u ook?

Vanaf 19 september is het weer mogelijk: de herhaalprik tegen corona. De herhaalprik beschermt tegen ernstige ziekte, ziekenhuisopname of overlijden door corona.

Wie zijn er aan de beurt?

Vanaf 13 september hebben mensen vanaf 60 jaar een uitnodiging ontvangen van het RIVM en/of vanaf 3 maanden na de laatste coronaprik of  doorgemaakte besmetting. Ook zorgmedewerkers met patiënten- en/of cliëntencontact ontvangen een uitnodiging van hun werkgever. U maakt een afspraak online of telefonisch met de GGD.

Waarom een herhaalprik halen?

De herhaalprik tegen corona is nodig om ernstige ziekte, ziekenhuisopname en sterfte door het coronavirus zo veel mogelijk te voorkomen en de bescherming tegen het virus op peil te houden. De herhaalprik zorgt ervoor dat mensen minder ziek worden als gevolg van het coronavirus. Mogelijk zijn mensen na de herhaalprik ook minder vatbaar voor infectie en kunnen ze het virus minder makkelijk overdragen op anderen. Vaccinatie helpt zo om de zorg en de samenleving voor iedereen open te houden.

Nieuw vaccin

Er wordt gevaccineerd met het vernieuwde mRNA vaccins. Deze bieden bescherming tegen meer varianten van het coronavirus dan de vorige vaccins. Ieder coronavaccin werkt anders. Maar de veiligheid van alle coronavaccins staat bovenaan. Hier gelden strenge eisen voor.

Vragen?

Voor meer informatie:

Veelbelovend koopkrachtpakket, nu de uitvoering nog

De Seniorencoalitie is tevreden over het uitgebreide pakket aan koopkrachtmaatregelen dat het kabinet heeft bekendgemaakt. De focus moet nu vooral liggen op de uitvoering van het pakket maatregelen, zodat de ondersteuning ook echt terechtkomt bij de groepen die deze het meest nodig hebben.

In het verleden is de uitvoering vaak de zwakste schakel gebleken. Neem bijvoorbeeld de toekenning van de energietoeslag, alle inkomensafhankelijke regelingen of het kwijtschelden van bepaalde belastingen. Telkens bleek het in de praktijk voor mensen erg lastig om zulke tegemoetkomingen ook echt te krijgen. Met name de meest kwetsbare groepen, zoals ouderen met alleen een AOW-uitkering of met een klein aanvullend pensioen, kregen daardoor niet waar ze recht op hebben.

Het plan om nog dit jaar een prijsplafond in te stellen voor energie juicht de Seniorencoalitie – bestaande uit ANBO, KBO-PCOB, Koepel Gepensioneerden en NOOM – toe. Wel dringen de ouderenorganisaties erop aan dat intensief wordt gemonitord of deze regeling helder wordt gecommuniceerd en goed wordt nageleefd door de uitvoerende bedrijven.

De energietoeslag van € 1300 voor kwetsbare huishoudens blijft naar tevredenheid van de Seniorencoalitie ook volgend jaar bestaan. De seniorenorganisaties roepen gemeenten op om de aanvraag hiervoor simpeler te maken en zelf actief inwoners te benaderen die mogelijk in aanmerking komen voor de toeslag, maar deze nog niet hebben gekregen.

Een belangrijk plan dat vandaag tijdens Prinsjesdag is gepresenteerd is de verhoging met 10% bruto van het wettelijk minimumloon, waaraan ook de AOW is gekoppeld. Dit betekent voor gepensioneerden dat gehuwden vanaf januari bruto zo’n € 90 meer ontvangen, alleenstaanden zo’n € 130 per maand. Goed nieuws, vindt de Seniorencoalitie, al zal het zeker niet alle gestegen kosten kunnen compenseren. Verder gaan we ervan uit dat deze verhoging geen sigaar uit eigen doos is. Wel is het jammer dat het kabinet niet tegemoet is gekomen aan de wens van de seniorenorganisaties om nog in 2022 een eenmalige uitkering van € 500 euro te geven aan alle AOW’ers. De Seniorencoalitie pleit ervoor om die uitkering alsnog voor 2023 op te nemen in de begroting.

De zorgtoeslag gaat volgend jaar omhoog om de verwachte stijging van de zorgpremie te compenseren. Of dat helemaal gaat lukken, is nog niet duidelijk. De zorgverzekeraars maken hun premie voor volgend jaar pas later bekend. Daarnaast gaat de huurtoeslag omhoog. Ook hier is het de vraag of deze verhoging de huurverhoging kan compenseren. Het is daarom nog te vroeg om een oordeel te geven over de aangekondigde verhogingen.

Hoge nood tijdens winkelen een probleem

95% van de Nederlanders moet wel eens naar het toilet tijdens het winkelen. Het tekort aan openbare toiletten leidt dan ook tot diverse problemen, zoals wildplassen en minstens 4% omzetverlies voor winkeliers en horeca-eigenaren.

Eén op de vier Nederlanders gaat sowieso minder vaak de deur uit door het gebrek aan toiletten. Dit blijkt mede uit een onderzoek dat Peil.nl deed onder 1237 Nederlanders.

De belangrijkste resultaten uit het onderzoek:

 • Eén op de zes koos ervoor om eerder dan gepland naar huis te gaan. Meer dan de helft hiervan ging minstens 30 minuten eerder naar huis dan ze hadden gepland; gemiddeld gaat men drie kwartier eerder naar huis.
 • Wildplassen was de keus in 12% van de gevallen, zoals je zou verwachten vaker voor mannen (17%) dan voor vrouwen (7%).
 • In de rest van de gevallen zochten mensen een toilet op ergens in de omgeving.
  • Vrouwen gingen duidelijk vaker naar een winkel met een toilet dan mannen: 66% versus 54%.
  • Mannen waren meer bereid om een openbaar toilet op te zoeken (30%) dan vrouwen (16%), misschien omdat urinoirs een stuk wijdverbreider zijn dan zittoiletten.
 • Eén op de vijf hield het op totdat men thuis was.
 • Bijna de helft van de mensen is bij hoge nood weleens een horecazaak ingeschoten.

Helft van de vragers is weleens geweigerd bij winkels

Bij winkels zoals de HEMA of de Bijenkorf zijn de toiletten opengesteld en dus makkelijk te gebruiken. Bij de HEMA is dat vaak tegen betaling, en dat vindt twee derde geen probleem; 50 cent wordt als meest passende bedrag gezien. Maar vragen om het toilet in een winkel te gebruiken vinden mensen vaak (te) moeilijk. Eén op de zes mensen (10% mannen, 21% vrouwen) durft het niet eens te vragen of gaat ervan uit dat het toch niet mag. Van de bijna 50% van de mensen die weleens heeft gevraagd of ze in de winkel naar het toilet mochten werd bijna de helft geweigerd, vrouwen (26%) vaker dan mannen (21%).

Helft geweigerden zoekt andere winkel

Bijna de helft van de geweigerden zei dat ze nooit meer naar die winkel zouden komen of dat ze de volgende keer bij een concurrent gaan winkelen. En maar een derde is van plan om weer naar dezelfde winkel terug te gaan. 85% van de mensen die wél naar een schoon toilet in een winkel konden kiest een positieve vervolgactie: ze komen bijvoorbeeld zeker terug bij de winkel, ze zijn eerder bereid om daar iets te kopen of ze raden zelfs de winkel aan anderen aan.

“Gebrek aan toiletten leidt tot minstens 4% omzetverlies”

“Dit onderzoek bevestigt Fins onderzoek dat laat zien dat bij te weinig toiletten winkelpubliek eerder naar huis gaat. Uit Brits onderzoek weten we dat 1% korter winkelen tot 1,2% omzetverlies leidt,” aldus Ivo Thonon, woordvoerder van de Toiletalliantie, een initiatief van de Maag Lever Darm Stichting. “Eén op de zes bezoekers gaat gemiddeld drie kwartier eerder naar huis. Stel dat ze dan nog maar twee uur winkelen in plaats van bijna drie uur dan heb je het over een omzetverlies van 4% voor de hele winkelstraat. De thuisblijvers vanwege het toilettekort tel ik dan nog niet eens mee. Ondernemers en winkeliersverenigingen, centrummanagers en gemeenten die hier verandering in willen brengen helpen wij als Toiletalliantie graag.”

Over de Toiletalliantie

De Toiletalliantie bestaat uit ruim twintig maatschappelijke organisaties, waaronder KBO-PCOB. Met als doelstelling: In 2025 is het aantal Nederlanders dat soms tot regelmatig thuisblijft vanwege het gebrek aan toiletten gehalveerd (ten opzichte van de 23% in 2021) omdat er dan voldoende toiletten zijn. Samen met gemeenten, winkeliers en horecaondernemers wil de Toiletalliantie ervoor zorgen dat dit goed wordt geregeld in Nederland. In steden en dorpen maar ook in de natuur.

Energierekening op krediet géén oplossing

Een krediet krijgen om je energierekening te kunnen betalen is volgens seniorenorganisatie KBO-PCOB géén oplossing voor het probleem. Volgens berichtgeving in de Telegraaf wil het kabinet dit instellen zodat energieleveranciers geen klanten afsluiten, omdat ze de rekening niet meer kunnen betalen. Ingrid Rep, directeur KBO-PCOB: “Mensen die nu in nood komen, kunnen daar niks aan doen. Ze zijn slachtoffer van uitzonderlijke omstandigheden. Als overheid moet je deze kwetsbare groep juist in bescherming nemen, niet in de schulden jagen.”

Uit eerder onderzoek van KBO-PCOB blijkt dat meer dan de helft van de senioren (54%) zich zorgen maakt over hun financiële toekomst. 1 op de 8 senioren heeft geen buffer om onverwachte uitgaven op te vangen. Deze groep bezuinigt nu al op veel zaken waar het kan. Ingrid Rep: “Je kan wel minder lang douchen en de verwarming wat lager zetten, maar die rekening blijft hoog. Mensen zitten vast, want overstappen heeft geen zin. Het kabinet moet eerst maar eens kijken wat zijzelf kunnen bijdragen om die lasten te verlagen. Dat kan ook door nu al de AOW te verhogen en niet te wachten tot januari.”

In uitgelekte plannen is al duidelijk geworden dat het kabinet in januari het minimumloon wil verhogen en dat betekent automatisch ook een stijging van de AOW, die hieraan gekoppeld is.

Petitie: koopkrachtig pensioen nog ver weg

Pas de pensioenwet aan! Met die boodschap heeft de Seniorencoalitie een petitie met 61.792 handtekeningen aangeboden aan de Tweede Kamer.

“De Seniorencoalitie heeft actief het overleg gezocht; met de minister, sociale partners, met jongerenorganisaties. Dat overleg heeft resultaat gehad, maar nog onvoldoende.” Dat zei John Kerstens, voorzitter van de Koepel Gepensioneerden bij de overhandiging. Samen met de bestuurders van ANBO, KBO-PCOB en NOOM was hij naar Den Haag gekomen uit naam van een achterban van een half miljoen mensen en de ondertekenaars van de petitie.

Het kabinet belooft een koopkrachtig pensioen voor iedereen, maar volgens de ouderenorganisaties kan die belofte niet worden waargemaakt met het wetsvoorstel zoals dat nu bij de Tweede Kamer ligt. “We zijn niet per sé tegen de Wet Toekomst Pensioenen, maar dit moet je wel in één keer goed doen”, zegt KBO-PCOB-directeur Ingrid Rep.

Met de petitie vraagt de Seniorencoalitie om aanpassingen van het wetsvoorstel voor het nieuwe pensioenstelsel. De belangrijkste eisen zijn blijvende indexatie, een eerlijke verdeling van de pensioenpot en een echte stem van gepensioneerden in het hele proces. De aanvullende pensioenen zijn al meer dan twaalf jaar niet geïndexeerd en in combinatie met de huidige inflatie betekent dit een enorme aanslag op de koopkracht van senioren.

Op 12 september debatteert de Tweede Kamer voor de eerste keer over het wetsvoorstel voor een nieuw pensioenstelsel, terwijl er nog geen betrouwbare berekeningen liggen over de gevolgen van het nieuwe stelsel voor gepensioneerden. ANBO-directeur Anneke Sipkens: “De Tweede Kamer en ook de minister hebben geen idee hoe de berekeningen van het nieuwe pensioen gaan uitpakken.”

Het nieuwe stelsel moet begrijpelijker worden dan het huidige, maar de ouderenorganisaties zien dat nog niet voor zich. “Ik zie niet voor me dat het straks duidelijk uit te leggen valt hoe het pensioen eruit gaat zien”, zegt Lucía Lameiro Garcia, coördinator bij NOOM. “Als je niet met een heel helder verhaal komt, weet ik niet hoe we dat aan onze achterban moeten uitleggen.”

KBO-PCOB komt op voor 50-plussers!

Het wordt tijd dat het koopkrachtige pensioen er komt, dat zowel gepensioneerden als werkenden is beloofd. Die belofte zal niet worden ingelost met het wetsvoorstel voor een nieuw pensioenstelsel, zoals dat er nu ligt. Daarom is de KBO-PCOB met de Seniorencoalitie een petitie gestart om de pensioenwet aan te laten passen!

Koopkracht en pensioenen op 50PlusBeurs

KBOPCOBMeer weten over ons standpunt? Ingrid Rep, directeur KBO-PCOB, zal iedere dag op de 50PlusBeurs een presentatie geven over de situatie rond koopkracht en pensioenen, en onze visie daarop in aanloop naar Prinsjesdag. Je bent van harte welkom op het Plus SprekersPodium: dinsdag om 11.00 tot 12.00 uur en de andere dagen van 11.30 tot 12.30 uur. Je hoeft je niet aan te melden, je kunt gewoon gratis naar binnen als je op de beurs bent.

Bestel hier uw tickets

Aanbieden petitie Pas de Pensioenwet aan

Op 6 september biedt de Seniorencoalitie (om half twee ’s middags) de petitie “Pas de Pensioenwet aan” aan de voorzitter van de vaste Kamercommissie Sociale zaken en Werkgelegenheid en de pensioenwoordvoerders in de Tweede Kamer. De week daarna debatteert de Tweede Kamer voor de eerste keer over het wetsvoorstel.

Heeft u zelf nog niet getekend? Doe dat dan alsnog! Tekenen kan hier.

Debat
De week na het aanbieden van de petitie debatteert de Tweede Kamer voor de eerste keer over het wetsvoorstel. Dat gebeurt in een zogenaamd ‘wetgevingsoverleg’. Dat debat is openbaar en dus voor iedereen toegankelijk. Dat biedt een mooie gelegenheid om onze volksvertegenwoordigers te laten zien hoe senioren denken over de nieuwe wet. Als u in de gelegenheid bent, kom dan vooral naar Den Haag. Wij zijn er ook!

Het debat op 12 september begint om 10.00 uur en staat gepland tot 17.00 uur. Plaats van handeling is het tijdelijke Tweede Kamergebouw (Bezuidenhoutseweg 67, Den Haag; pal naast Den Haag CS). Van tevoren aanmelden is niet nodig. Wel dient u een legitimatiebewijs mee te nemen. Het is overigens niet nodig het hele debat bij te wonen (maar dat mag wel natuurlijk).

De Seniorencoalitie roept hierbij senioren op om het debat luister bij te zetten door ook aanwezig te zijn.

Noodzaak AOW-verhoging

De augustusraming 2022 van het CPB bevestigt dat het dringend noodzakelijk is dat het kabinet gepensioneerden tegemoet komt door de AOW te verhogen en de IOAOW niet af te schaffen. Want door de exploderende prijzen gaat de koopkracht van gepensioneerden dit jaar hard onderuit. De verwachting voor 2023 laat een zeer bescheiden stijging zien, maar dit onder de veronderstelling dat de inflatie meer dan halveert. Dit zal echter nog maar moeten blijken.

Het Centraal Planbureau (CPB) publiceerde de nieuwste economische cijfers. Deze vormen de basis voor de augustusbesluitvorming waarin het kabinet tot koopkrachtmaatregelen moet komen voor Prinsjesdag. Het mag geen verrassing zijn, de koopkracht ontwikkelt zich in 2022 rampzalig. De koopkracht van zowel gepensioneerden als werkenden zal in 2022 gemiddeld 6,8% lager uitkomen dan in 2021! Oorzaak zijn de hogere kosten van het levensonderhoud. In 2022 zijn we hier gemiddeld 9,9% meer aan kwijt.

Vooral de kosten van energie zijn flink gestegen. De laagste inkomens zijn daarvoor in 2022 deels gecompenseerd. Zij profiteerden van de energietoeslag. Deze is echter éénmalig, dus in 2023 zal deze groep daardoor extra hard worden getroffen. Daarnaast zal voor een steeds grotere groep middeninkomens de energierekening onbetaalbaar gaan worden.

Onmiddellijke extra verhoging Wml en AOW in 2023
De koopkracht moet dus worden gerepareerd, zeker ook voor de lagere inkomens. De Seniorencoalitie wil daarom dat het kabinet meteen al in januari 2023 volledig overgaat tot de oorspronkelijk voor 2023-2025 geplande verhoging van het minimumloon met 7,5% en niet in 3 stappen. Door de koppeling stijgen dan de AOW en andere uitkeringen mee met het minimumloon. Mensen die het nodig hebben worden op die manier snel en eenvoudig geholpen. Want de nood is nu aan de man. Voor senioren is het des te meer nodig omdat zij al jarenlang onderaan de koopkrachtlijstjes bungelen en hun pensioen niet geïndexeerd zagen worden.

Haal IOAOW-afschaffing van tafel
De voorgenomen afschaffing van de Inkomensondersteuning AOW (IOAOW) is slecht voor de inkomensontwikkeling vanaf 2023. Mensen ontvangen de IOAOW nu nog in de vorm van een extra bedrag dat alle AOW-gerechtigden bovenop hun AOW-uitkering ontvangen. De huidige vooruitzichten zijn reden te meer om de IOAOW-tegemoetkoming te laten voortbestaan.

Verruim mogelijkheden pensioenindexatie
Voor veel gepensioneerden kan de koopkracht verder worden gerepareerd door een verhoging van het aanvullende pensioen. Vooruitlopend op het nieuwe pensioenstelsel moeten pensioenfondsen dan de mogelijkheid krijgen om al vanaf 2023 de pensioenen eerder te mogen verhogen dan nu het geval is.