Nieuws type: Landelijk

Bereikbaarheid is een gemeengoed

Het kan niet vaak genoeg gezegd worden. Om krimpgebieden levendig te houden is het van belang dat er adequate voorzieningen zijn en dat de bereikbaarheid op peil is. Het pleidooi van het CDA voor een omslag in het denken over het aanbod van vervoer in de krimpregio’s is dan ook uit het hart gegrepen en een langlopend aandachtspunt van KBO-PCOB.

Uit een reeds in november 2019 uitgevoerd onderzoek gaf meer dan 60% van de senioren aan problemen te ervaren met de bereikbaarheid. En naarmate men ouder wordt, worden die problemen alleen maar groter, bijvoorbeeld als men niet meer met de auto kan rijden of afhankelijk wordt van (mantel)zorg.

Het streven om ouderen langer actief en zelfstandig te laten zijn moet ondersteund worden met de juiste faciliteiten, waaronder passend vervoer. De overheid dient voorzieningen te treffen waardoor het openbaar vervoer snel, veilig, duurzaam en betaalbaar kan worden ingezet met maatwerkoplossingen voor senioren.

“We zijn blij dat ons signaal nu eindelijk lijkt door te komen in Den Haag en verwachten dat er samen met de doelgroep initiatieven ontwikkeld gaan worden om het openbaar vervoer, ook in krimpgebieden, in voldoende mate aan te bieden.” aldus Ingrid Rep.

 

Bouw woonzorgcomplexen

De Tweede Kamer debatteert op 9 februari over de woningbouwplannen van het kabinet. In een brief aan de Kamer uiten KBO-PCOB, ANBO, Koepel Gepensioneerden en NOOM hun zorg over de haalbaarheid van de plannen om meer woningen te realiseren. Er moet vooral haast worden gemaakt met de bouw van woonvormen waar ook zorg kan worden geleverd, schrijft de Seniorencoalitie in de brief aan de Kamerleden, daarnaast willen we graag weten of er een plan B ligt.

Voorafgaand aan het commissiedebat Woningbouwopgave en koopsector adresseren we drie belangrijke zaken. Te weten:

  • Geef prioriteit aan huisvesting voor ouderen;
  • Maak haast met geclusterde woonvormen;
  • Investeer in ontmoetingsmogelijkheden in wijken en buurten.

Lees de hele brief

55-plussers meer dan ooit gewild op de arbeidsmarkt

Bedrijven staan werkelijk te springen om personeel. Een kans voor 55-plussers om (eindelijk) weer aan de bak te komen. Fulltime of enkele uren. De meesten doen het om onder de mensen te blijven. Al zijn de bijverdiensten in deze dure tijden zeker ook welkom. Nog nooit werkten zoveel 55-plussers. En waarom ook niet? Senioren brengen rust, ervaring, loyaliteit, overwicht en nauwkeurigheid mee. Wij peilden werkgevers en werkende senioren hoe zij het ervaren.

Rob Witjes (UWV) ziet kansen voor senioren op de arbeidsmarkt

‘Meer dan 70 procent van de senioren in Nederland heeft nu betaald werk. Daarmee staat ons land in de top 5 in de EU’, aldus Rob Witjes, hoofd arbeidsmarktinformatie van het UWV.

‘Dat was jaren geleden heel anders. In 2004 bijvoorbeeld lag dat percentage op zo’n 45 procent. Sindsdien is de vervroegde uittreding (VUT) afgeschaft en schoof de AOW-leeftijd op. Daar komt nu de vergrijzing bij.’

Niet vaker ziek

Volgens Rob kan de arbeidsdeelname van senioren zelfs verder omhoog. ‘Leeftijd blijft helaas de meest belemmerende factor om werk te vinden, vooral als je werkloos bent. Je moet nog steeds opboksen tegen het beeld dat werkgevers hebben.

Bijvoorbeeld dat senioren minder flexibel, productief en digitaal vaardig zouden zijn. Maar dat hoeft niet zo te zijn. Wat niet klopt is, dat senioren vaker ziek zijn. Wél is het zo dat als een senior uitvalt, dit vaker voor langere tijd is.’

Uitzendbureau

Op de website van het uitzendbureau Wassen+Partners in het Limburgse Valkenburg staat een speciale knop voor ‘pensionado’s’. Sinds het voorjaar 2022 richt het uitzendbureau zich bewust ook op senioren. Met succes. ‘Mensen voelen zich gewaardeerd en hebben sociale contacten. De bijverdiensten zijn natuurlijk meegenomen, helemaal in deze tijd.’

Nadat in de regionale krant een artikel was verschenen over het initiatief van het Limburgse uitzendbureau, stroomden de pensionado’s binnen. Inmiddels schreven zich meer dan honderdvijftig kandidaten in.

Rolf Peters (68) komt weer bij mensen over de vloer

In 2020 ging Rolf Peters met pensioen. In het begin had hij van alles te doen in en om het huis. Maar op een gegeven moment begon hij zich te vervelen. Hij besloot weer te gaan werken.

‘In 2021 werkte ik een tijd bij een elektronicawinkel’, vertelt Rolf. ‘Ik leverde wasmachines en koelkasten af bij mensen. Toen dat stopte, kon ik via het uitzendbureau op gesprek komen bij een bedrijf dat onderhouds- en renovatiewerk doet voor woningcorporaties. Ze hadden hard iemand nodig.

Dat beviel zo goed, dat ik er nu afwisselend twee en drie dagen per week werk. Ik kom bij mensen thuis om vooropnames te doen voor verbouwingen.’

Steeds meer 65- en 75-plussers betaald aan het werk

De werkloosheid onder 55-plussers nam de afgelopen jaren steeds meer af. Was de werkloosheid onder 55-plussers in 2015 nog 9,1% , in 2022 is deze afgenomen tot 3%.

Er zijn steeds meer mensen van 65 jaar of ouder met betaald werk. In 2013 waren er 182 duizend 65-plussers aan het werk. In 2022 waren dat er 354 duizend. De toename heeft twee oorzaken: door de vergrijzing neemt het aantal 65-plussers toe, maar ook is een groter percentage 65-plussers aan het werk.

Cijfers: Centraal Bureau voor de Statistiek

Bij Slenders Wasserij Stomerij is 80 procent ouder dan vijftig

Leeftijd? Dat vinden ze bij Slenders Wasserij Stomerij totaal onbelangrijk. Ze kijken naar wat iemand kan en wil. Vaak komen we dan uit op een 50-plusser. ‘Want’, zo vindt mede-eigenaar Nicolette Slenders, ‘oudere medewerkers zijn vaak heel gemotiveerd en zeker zo leergierig.’

Slenders Wasserij Stomerij bestaat al sinds 1868. In Santpoort-Noord staat de wasserij en een winkel, in Heemstede is een afgiftepunt. Er werken zeventien mensen. Vijftien van hen zijn vijftig jaar of ouder. Van hen zijn er negen zestig jaar of ouder. ‘We hebben ook een 70-plusser en zij is fysiek net zo sterk als de jongere collega’s. Nicolette vindt dat oudere medewerkers vaak veel verantwoordelijkheidsgevoel hebben en loyaal zijn. En flexibeler, omdat ze uit de kinderen zijn. ‘Sommigen zijn misschien minder goed op de computer, maar dan helpen we elkaar toch gewoon?’

Een verademing

Nel Arens (68) is een van de medewerkers. Drie dagen per week werkt ze in Heemstede. Dat doet ze sinds 2018. ‘Ik heb van alles gedaan in mijn leven. Ik heb gewerkt op kantoor, in de taxi, in een discotheek en in een oliebollenkraam.’ Met een olijke lach voegt ze daaraan toe: ‘Ik weet nog steeds niet wat ik wil worden, haha.’ In 2018 was de Amsterdamse voor het eerst in haar werkbare leven een tijdlang werkloos. Zodra ze bij sollicitaties haar leeftijd noemde, werd het gesprek beëindigd. ‘Vaak kreeg ik niet eens antwoord. Maar bij Slenders vroegen ze niet naar mijn leeftijd: een verademing.’

Anne-Marije Buckens, eigenaar van 50 Company:

Tussen nu en 2030 verdwijnt een derde van alle beroepen door automatisering en robotisering. Iedereen die werkt kan daarmee te maken krijgen. Het is dus belangrijk dat je aantrekkelijk blijft als werknemer. Volgens Anne-Marije Buckens, eigenaar van 50 Company in Arnhem, maakt leeftijd niet meer uit. ‘Als je het maar goed aanpakt.’

50 Company helpt 50-plussers bij de volgende stap in hun loopbaan. Ook helpen ze bedrijven bij het vinden van ervaren medewerkers. ‘De arbeidsmarkt voor senioren trekt flink aan’, ziet Anne-Marije.

‘Dat is mooi, maar werkgevers hebben wel bepaalde verwachtingen.’ Belangrijk is dat je de regie houdt over je loopbaan. ‘Laat je bijvoorbeeld bij- of omscholen. En heb je een fysiek zwaar beroep? Ga dan tijdig om tafel met je werkgever, hoe lastig dat ook is. Steek niet je kop in het zand.’

 

Actie nodig om toegang betalingsverkeer te verbeteren

Banken moeten snel concrete maatregelen nemen om bankieren voor alle consumenten toegankelijk te maken en te houden. Dat zeggen belangen- en consumentenorganisaties in een reactie op het onderzoek van De Nederlandsche Bank (DNB) naar de digitalisering van het betalingsverkeer. Uit dat onderzoek blijkt dat 2,6 miljoen Nederlanders moeite hebben met digitaal bankieren.

Het DNB-rapport maakt korte metten met het idee dat vooral ouderen moeite hebben met digitaal bankieren en dat dat probleem in de loop der jaren vanzelf verdwijnt. Ook consumenten met bijvoorbeeld een lichamelijke of verstandelijke beperking of die niet goed kunnen lezen, lopen vast. Net als mensen die de Nederlandse taal onvoldoende spreken of de cultuur niet kennen. ‘Het rapport is een eyeopener’, vinden de belangenorganisaties. ‘Het maakt voor het eerst een grote en diverse onzichtbare groep bankklanten zichtbaar.’

Persoonlijk contact
De belangenorganisaties herkennen veel knelpunten in het rapport. Al langer wijzen zij de sector bijvoorbeeld op het gebrek aan persoonlijk contact door sluiting van kantoren en een ondoordringbaar, niet altijd behulpzame telefonische klantenservice. Tegelijk constateert DNB dat de doelgroep nauwelijks op de hoogte is van de diverse servicepunten, zorgcoaches en cursussen die banken bieden. Die mismatch moet worden opgelost, vinden de belangenorganisaties. Er moet zo snel mogelijk een landelijk dekkend netwerk van lokale, wijkgerichte bankservicepunten komen, waar klanten van alle banken persoonlijk worden geholpen met hun algemene bankvragen.

De organisaties onderschrijven de visie van DNB dat de groep kwetsbare consumenten alleen maar groter wordt als banken geen actie ondernemen. Ze roepen de banken daarom met klem op om de adviezen uit het rapport over te nemen in een concreet uitvoeringsplan. Op zeer korte termijn en op grote schaal.

Niet financieel gestraft
De banken hebben in een reactie op het rapport al aangegeven dat ze garanderen dat niet-digitale klanten gebruik kunnen blijven maken van niet-digitale basisbankdiensten, zolang als dat nodig is. De belangenorganisaties zijn blij met deze toezegging. ‘Maar’, waarschuwen ze: ‘Dat mag niet tot extra kosten voor deze doelgroep leiden. Consumenten mogen niet financieel gestraft worden omdat ze niet mee kunnen met de digitalisering.’

De uitgebreide reactie van de belangen- en consumentenorganisaties leest u hier: https://www.consumentenbond.nl/betaalrekening/pleidooi-toegankelijk-bankieren

Samenwerkende belangenorganisaties: ANBO, Consumentenbond, Iederin, KBO-PCOB, Koepel Gepensioneerden, Netwerk Organisaties van Oudere Migranten (NOOM), Oogvereniging, Senioren Netwerk Nederland en Stichting ABC.

Belastingdienst zegt toe: “Papieren aangifte blijft mogelijk”

Omdat niet alle ouderen (voldoende) digitaal vaardig zijn, blijft de papieren aangifte mogelijk. Dat zegt de Belastingdienst in een reactie op het onderzoek ‘digitale vaardigheden’ van seniorenorganisatie KBO-PCOB. Volgens de dienst zijn er geen plannen om het af te schaffen. Ingrid Rep, directeur KBO-PCOB: “Dat is goed nieuws. Het leven wordt steeds digitaler, ook de zaken die de overheid aanbiedt. De digitale belastingaangifte hangt voor sommige ouderen als een zwaard van Damocles boven het hoofd, gelukkig kunnen we die zorg wegnemen en blijft er een papieren alternatief beschikbaar.”

Volgens de Belastingdienst is op dit moment slechts 1 procent van alle aangiftes niet digitaal, vermoedelijk kiezen vooral ouderen voor de papieren mogelijkheid.

Appen, niet bellen

Al blijft er een groep senioren die niet of nauwelijks digitaal vaardig is, er is ook een grote groep senioren die het digitale leven helemaal omarmd heeft. Dat blijkt uit het onderzoek ‘digitale vaardigheden’ onder internettende senioren. Een opvallende uitkomst is dat bellen is ingeruild voor WhatsApp. Bijna negen op de tien senioren (87%) met internet maken gebruik van deze berichtendienst. Slechts een kwart (25%) geeft de voorkeur aan bellen boven appen.

DigiD

De smartphone is ook bij senioren razend populair geworden: om op het internet te komen, maken de meeste online senioren gebruik van de smartphone (76%), gevolgd door de laptop (57%) en tablet (56%). Bijna iedereen (98%) kijkt dan op de mail, doet online de bankzaken (92%) en maakt gebruikt van DigiD (88%). Toch is bij deze laatste ook een punt van zorg te noemen. Veel senioren maken er gebruik van, maar klagen ook over de gebruiksvriendelijkheid ervan. Maar er wordt beterschap beloofd, zo meldt Logius, de beheerder van DigiD, aan KBO-PCOB. Volgens hen wordt er op dit moment hard gewerkt aan het versimpelen van de online dienst.

Digitale uitsluiting

Steeds meer zaken kunnen, of moeten, online gedaan worden. En dat geeft zelfs onder de digitale senioren onrust. Ze worstelen vooral met het installeren van apps, programma’s en wifi én ze hebben moeite met Engelse instructies. Niet voor niets heeft een grote groep (81%) in het afgelopen jaar enige vorm van hulp heeft ontvangen bij internetgebruik. Ingrid Rep: “Zij zijn bang om fouten te maken, vinden sommige handelingen moeilijk en worden hierdoor afhankelijk van anderen. Dat is niet goed voor de zelfredzaamheid. Uit dit onderzoek komt duidelijk naar voren dat een digitale samenleving niet moet leiden tot uitsluiting. Het is daarom belangrijk dat overheden, bedrijven en softwareontwikkelaars ervoor zorgen dat iedere senior kan blijven meedoen in de maatschappij, digitaal of niet.”

Onderzoek

Het onderzoek ‘digitale vaardigheden is uitgevoerd onder 1.874 senioren in de periode 24 oktober tot 13 november 2022. De gemiddelde leeftijd is 77 jaar. Het onderzoek is online afgenomen, onder senioren die online actief zijn.

Geef senioren niet de schuld van volle ziekenhuizen

Honderden ziekenhuisbedden zouden zijn bezet door patiënten die geen ziekenhuisbehandeling meer nodig hebben, meldt het Algemeen Dagblad. Volgens de krant zouden met name ouderen in deze bedden liggen, wachtend op een plek in een verpleeghuis, revalidatiecentrum of op thuiszorg.

Volgens Ingrid Rep, directeur van seniorenorganisatie KBO-PCOB, geeft dit nieuws maar weer eens de grote druk op de zorg aan: “We weten van de lange wachtlijsten bij verpleeghuizen en de personeelstekorten in de thuiszorg, we weten dat ouderen langer thuis wonen en dat zorgvragen complexer worden. Maar laten we nou niet senioren de schuld geven van uitgestelde zorg en volle ziekenhuizen. Die hebben hier ook niet om gevraagd en werk je alleen maar stigmatisering in de hand.”

Volgens de krant geven de meeste ziekenhuizen aan dat zo’n tien procent van de bedden bezet is door patiënten die daar eigenlijk niet meer horen. Met name ouderen zouden langer dan nodig blijven liggen. Ingrid Rep: “De huidige situatie met deze ziekenhuisbedden is vreselijk voor iedereen die zorg nodig heeft. Daarom ook waardering richting de ziekenhuizen die mensen pas naar huis sturen wanneer het ook verantwoord is. Het is goed om te weten wie er in je ziekenhuis ligt.”

Langer thuis

Al jaren is langer thuis wonen beleid, iets waar KBO-PCOB ook de mooie kanten van in ziet. Maar in de huidige tijd van ophopende zorguitdagingen is er ook een andere kant. Rep: “Langer thuis is geweldig als het kan, maar we zien ook het tekort aan mantelzorgers en verpleegkundigen als er wel (meer) zorg nodig is. Het wordt tijd dat de politiek werkt aan een structurele oplossing, gezien de lange wachtlijsten en de oplopende problemen in de zorg. Het wordt tijd voor perspectief.”

Samen bereik je meer

Samen bereik je meer dan alleen. Met die gedachte is de Seniorencoalitie tot stand gekomen, waarin KBO-PCOB, ANBO, Koepel Gepensioneerden en NOOM samenwerken. Inmiddels bestaat de coalitie een kleine twee jaar en zijn in die tijd op tal van belangrijke thema’s de krachten gebundeld. Voor het Magazine van KBO-PCOB reden dat het tijd is voor een kennismaking met drie van trekkers achter de schermen: Ingrid Rep van KBO-PCOB, Anneke Sipkens van de ANBO en John Kerstens van Koepel Gepensioneerden. Hier volgt een samenvatting van het artikel.

Samen vertegenwoordigd de Seniorencoalitie ruim 350.000 leden. Volgens Anneke Sipkens van de ANBO, was de gezamenlijke wens om de belangenbehartiging voor ouderen te verbeteren door versnippering daarin tegen te gaan: “Daarin hebben we elkaar gevonden. Het punt is: er zijn veel ouderenorganisaties, maar tot nu toe werkten ze los van elkaar, omdat ze organisatorisch verschillen van elkaar. Het nieuwe pensioenstelsel was voor ons de directe aanleiding om te besluiten: nu moet het anders, dit moeten we echt samen doen.”

En de samenwerking had meteen effect, merkte John Kerstens van Koepel Gepensioneerden: “Na de verkiezingen kregen de ouderenorganisaties een uur om bij de informateur namens de ouderen te spreken. Samen een uur is beter dan een kwartier, toch?” Dat was de eerste keer dat de organisaties zich als Seniorencoalitie presenteerden, met een gezamenlijk manifest waarin de bonden het nieuwe kabinet opriepen om tot goed en samenhangend ouderenbeleid. Sipkens: “We merkten in Den Haag al meteen dat het echt anders valt, als je namens vier organisaties praat.”

Gezamenlijk

De Seniorencoalitie wil in de gezamenlijkheid werken op tal van thema’s die belangrijk zijn voor ouderen, zo merkt Ingrid Rep van KBO-PCOB op: “Zoals wonen, ondersteuning en zorg, digitalisering, inkomen en pensioenen.” Voor deze onderwerpen moet de Seniorencoalitie regelmatig naar Den Haag, voor overleg met de ministers. Rep: Soms moeten we bij de beleidsmakers nog wel op onze strepen staan, hoor: betrek ons erbij, dan praat je niet alleen óver maar juist ook mét ouderen.”

Identiteit

In het artikel komt ook de identiteitsvraag langs, want verschilt die niet per organisatie en kan dat niet juist in de weg zitten bij samenwerking. Rep: “De voorwaarden scheppen die voor alle ouderen een goed leven mogelijk maken, daar gaat het ons om. Daarbij wegen waarden het zwaarst en die delen we.” Sipkens vult aan: “Een gedeelde waarde is ook: constructief zijn, vooruit willen. We zijn niet over tegen, we onderzoeken juist hoe het wél kan. Nederland telt nu 3,5 miljoen 65-plussers, in 2040 zijn dat er 5 miljoen. Daar moet onze samenleving beter op worden ingericht zodat het fijn is om in Nederland ouder te worden en oud te zijn.”

Toekomst

Voor de toekomst zijn er dus genoeg uitdagingen voor de Seniorencoalitie. Rep: “Er zijn hobbels op de weg, zoals personeelstekorten in de zorg en de stikstofcrisis die woningbouw bemoeilijkt. Dus willen we nu al weten: als het niet lukt, wat is dan plan B? Praat met ouderen en doe dat via onze verenigingen.”

Manifest Digitale Inclusie

Tijdens de dag van Digitale Inclusie, eind vorig jaar, is het Manifest ‘Samen dichten we de digitale kloof’ gepresenteerd.

Verenigd in de Alliantie Digitaal Samenleven dragen we samen de verantwoordelijkheid om bij te dragen aan een gezonde, veilige en sociale digitale samenleving. mede door het Manifest: Samen dichten we de digitale kloof

Gemengde gevoelens bij nieuwe pensioenwet

De Seniorencoalitie heeft met gemengde gevoelens geconstateerd dat de Tweede Kamer de Wet Toekomst Pensioenen heeft aangenomen. Daarmee kan over vier jaar afscheid worden genomen van de beklemmende huidige pensioenwet, die gepensioneerden op grote indexatie-achterstanden tot wel 35 procent heeft gezet. Tegelijkertijd blijft het inlossen van de belofte van een koopkrachtig pensioen vaag. Voor de Seniorencoalitie kan de vlag niet uit maar hoeft die ook niet halfstok. Overigens wacht de WTP ook nog behandeling in de Eerste Kamer.

“Voor de duidelijkheid: wij hadden niet voor dit stelsel gekozen. Wij hoeven ook niet in te stemmen met de pensioenwet”, zeggen bestuurders Ingrid Rep (KBO-PCOB), Anneke Sipkens (ANBO) en John Kerstens (Koepel Gepensioneerden). “Je moet constateren dat er in Den Haag geen politieke meerderheid was en is om de rekenrente aan te passen. Maar wij hebben zo hard mogelijk ingezet op verbeteringen ten behoeve van de ruim drie miljoen gepensioneerden in Nederland. Dat zijn we aan hen verplicht, alleen ‘tegen! ’roepen is niet in hun belang. Mede dankzij onze inzet zijn onder meer de versoepelde regels voor indexatie uit voortgekomen. Anders hadden veel fondsen de pensioenen in deze tijd niet of nauwelijks kunnen verhogen.”

Zeker niet alles is zonnig, beamen zij. De Seniorencoalitie (ANBO, KBO-PCOB, Koepel Gepensioneerden, NOOM) onderstreept dat de positie van gepensioneerden bij het invaren naar een nieuw stelsel onvoldoende is geregeld, zeker nu het individueel bezwaarrecht wordt opgeschort. Vooraanstaande juristen hebben daar ook op gewezen. De Seniorencoalitie doet een klemmend beroep op sociale partners om organisaties van gepensioneerden serieus vanaf het eerste moment bij de transitie te betrekken.

De nieuwe pensioenwet bevat in elk geval een aantal uitgangspunten die voor de ouderenorganisaties van dag één belangrijk zijn geweest en waarvoor zij zich in Den Haag jarenlang hard hebben gemaakt.

Dat waren het behoud van solidariteit op het gebied van beleggingsrisico, nabestaandenpensioen en het zogeheten ‘langlevenrisico’. Verder was het overeind houden van de pensioenplicht noodzakelijk. Dat in tussentijd de verhoging van de AOW-leeftijd is gematigd, is ook sterk door de Seniorencoalitie bepleit. Daarnaast is er de door de Seniorencoalitie aangedragen commissie evenwicht voor een eerlijke verdeling van de pensioenvermogens gehonoreerd met een werkgroep evenwicht, die een handreiking voor pensioenfondsbesturen en sociale partners schrijft. Ten slotte is het goed dat eerder stoppen voor zware beroepen mogelijk blijft.

Ook het aannemen van de motie Palland (CDA) die regelt dat gepensioneerden alle een zelfde wijziging van hun pensioen krijgen (en niet de ene leeftijdscategorie meer dan de andere)  is positief.

De Seniorencoalitie constateert echter dat veel van de uitgangspunten van het nieuwe stelsel niet of nauwelijks worden behaald. Het nieuwe stelsel zou uitlegbaar en transparant worden. Die doelstelling is op geen enkele manier behaald. Hoe koopkrachtig het stelsel is, blijft discutabel.

Belangrijk is ook hoe er wordt omgegaan met indexatie-achterstanden. Die kunnen alleen nog worden goedgemaakt in de periode tot 2027 en bij het invaren zelf. Daarom zullen de ouderenorganisaties zich in de komende jaren hard maken om deze schade zo goed mogelijk te repareren, met open oog voor andere generaties.

Ten slotte vindt de Seniorencoalitie het belangrijk dat zoveel mogelijk mensen pensioen opbouwen. Immers, ouderen worden steeds meer op zichzelf teruggeworpen door een terugtredende overheid en een goed inkomen is een basisvoorwaarde om voor zichzelf en de naasten te zorgen. De toezegging om het aantal werknemers die geen pensioen opbouwen terug te dringen van 900.000 naar 450.000 ziet de coalitie als een boterzacht. Met de ruime miljoen zzp’ers lijkt in praktijk helemaal niets te gebeuren. Dat kan over twintig tot dertig jaar voor grote maatschappelijke ongelukken leiden.

De Seniorencoalitie zal bij de behandeling in de Eerste Kamer nogmaals wijzen op de zwakkere punten uit de wet.  Verder zal de coalitie scherp in de gaten houden welke nadere aanpassingen nodig kunnen zijn en dan aandringen op reparatiewetgeving. Ten slotte zal de coalitie de vinger aan de pols houden bij de pensioenfondsen. Ten slotte worden daar de echte besluiten over de pensioenen genomen.

KBO-PCOB in 2023

Voor het nieuwe jaar verandert er het een en ander binnen KBO-PCOB. Het aanstaande vertrek van een aantal provinciale KBO-bonden uit Unie KBO heeft gevolgen voor de organisatie KBO-PCOB, maar de inzet is dat u als lid hier zo min mogelijk van merkt. In dit artikel proberen we de situatie te schetsen en antwoorden te geven.

 

Per 1 januari 2023 gaan vier provinciale KBO-bonden (Gelderland, Limburg, Noord-Holland & Overijssel) zelfstandig verder. Zij stappen dan uit de Unie KBO en maken geen gebruik meer van het samenwerkingsverband met de landelijke PCOB, de Seniorencoalitie en het verenigingsbureau KBO-PCOB. Het lidmaatschap van de gezamenlijke vereniging voor senioren in Nederland is opgezegd, waar vijf jaar geleden, bij de start van KBO-PCOB, nog de overtuiging was dat de handen ineen geslagen moesten worden.

 

De uittredende bonden zijn ervan overtuigd dat de gemaakte stappen goed zijn voor hun afzonderlijke leden en dat respecteren we. Voor meer informatie over de achterliggende redenen, kunt u natuurlijk het best terecht bij de betreffende provinciale besturen. Mochten daar weer vragen uit komen, mag u uiteraard contact opnemen met ons voor wederhoor.

 

Vanuit het bestuur van de Unie KBO is het nooit de wens geweest om te versnipperen. Integendeel. Een sterke vertegenwoordiging voor senioren doe je met zoveel mogelijk leden. Er zijn veel goede voorbeelden van de meerwaarde van hechte samenwerking tussen ouderenorganisaties. Niet alleen op lokaal niveau tussen de KBO-afdeling en de PCOB-afdeling of zelfs met andere lokale ouderenorganisaties. Ook op landelijk niveau zet het zoden aan de dijk om samen belangen te behartigen in Den Haag. Dat doet KBO-PCOB samen met de Koepel Gepensioneerden, de ANBO en NOOM. We vertegenwoordigen ruim 350.000 senioren in Nederland en hebben stevige posities bij ministeries en relevante netwerken.

 

KBO-PCOB gaat professioneel, constructief en met passie verder om mét en voor senioren een goed klimaat te bewerkstelligen in ons land. Mensen die ouder worden hebben recht op zorg, welzijn, veiligheid, inkomen en een goede plek om te wonen of verzorgd te worden. We willen ook dat mensen elkaar ontmoeten op lokaal niveau. Dat doen we samen met alle vrijwilligers van KBO- en PCOB bonden, die onderdeel van KBO-PCOB blijven. De vrijwilligers die door alle ontwikkelingen of om andere redenen in het nieuwe jaar geen vrijwilligerswerk meer voor KBO-PCOB gaan doen, willen we hartelijk bedanken voor de grote en belangrijke inzet.

 

Vanwege het vertrek van de provinciale KBO bonden Noord-Holland, Overijssel, Gelderland en Limburg (KBO-Brabant zette deze stap ruim tien jaar geleden al), gaat er natuurlijk wel iets veranderen, zeker wanneer u in één van deze provincies woont. Onze telefoon staat roodgloeiend omdat veel mensen vragen hebben over de wijzigingen. We hebben daarom de belangrijkste vragen en antwoorden voor u op een rij gezet: