Nieuws type: Landelijk

Seniorencoalitie spreekt in Tweede Kamer over pensioenen

De Seniorencoalitie van KBO-PCOB, ANBO, Koepel Gepensioneerden en NOOM spreekt dinsdag in de Tweede Kamer over het nieuwe pensioenstelsel. Namens de Seniorencoalitie zal John Kerstens de Kamer in een Ronde Tafel Gesprek voorhouden dat de nieuwe pensioenwet moet worden verbeterd, omdat anders het draagvlak onder gepensioneerden voor de omvangrijke operatie wegvalt.

De Seniorencoalitie heeft in een zogeheten Position Paper haar bezwaren tegen de nieuwe pensioenwet op een rijtje gezet. De Seniorencoalitie heeft tot nog toe kritisch constructief tegenover de veranderingen op pensioengebied gestaan. Belangrijke reden voor die opstelling is dat het huidige stelsel zorgt voor een voortdurend uitholling van pensioenen omdat er met een absurde rekenrente wordt gewerkt. Dat gebeurt in het nieuwe stelsel niet. Maar in de overgangsperiode tot 2027 blijft pensioen afhankelijk van een toevallige dagrente.

Verder wil de Seniorencoalitie dat er uitzicht komt op inhaalindexatie, omdat de koopkracht van hun pensioenen al 25 procent is gedaald. Het evenwichtig omzetten van de huidige pensioenaanspraken in pensioenvermogens is ook nog onvoldoende gegarandeerd. Ten slotte wil de coalitie dat de zeggenschap van gepensioneerden beter wordt geregeld.

Het Ronde Tafel Gesprek (RTG) van de commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid met deskundigen uit het pensioenveld vindt dinsdag 10 mei vanaf 16.30 uur plaats. Het is live te volgen via de website van de Tweede Kamer.

Het is het tweede RTG. Eerder spraken al vijftien andere deskundigen met de commissie.

> Lees hier de gehele Position Paper

The post Seniorencoalitie spreekt in Tweede Kamer over pensioenen appeared first on KBO-PCOB.

Gezocht: senioren voor EO programma Het Grote Hokjesexperiment

De EO is op zoek naar senioren voor het eenmalige EO programma Het Grote Hokjesexperiment. Dit programma wordt gemaakt in het kader van een thema-maand (in mei) van de NPO over discriminatie en uitsluiting.

In dit programma willen ze inzicht geven in de manier waarop wij mensen over elkaar denken en elkaar voordat we ons er bewust van zijn in een figuurlijk hokje hebben gestopt.

Een van de groepen die veel te maken krijgt met discriminatie en/of uitsluiting zijn ouderen. Deze groep willen ze dan ook zichtbaar maken in hun programma. Het programma wordt echt een experiment waarbij ze in een grote hal werken met fysieke hokjes (getekend op de vloer), waar mensen in zeven groepen ingedeeld worden. Een van die zeven groepen is dus voor ouderen. Naast ouderen zijn er ook hokjes op basis van o.a. gender en herkomst.

Aan de hand van stellingen veranderen de hokjes en kaders telkens. Hierdoor wordt zichtbaar dat mensen op het tweede gezicht minder van elkaar verschillen dan in eerste instantie gedacht. De manier waarop wij mensen beoordelen en in hokjes stoppen zal tijdens het programmageduidworden door neuroloog Erik Scherder. Hetprogramma wordt gepresenteerd door Tijs van den Brink en Giovanca Ostiana.

In totaal is de EO op zoek naar zon 20 deelnemers voor deze groep. De opnamedag is gepland op 28 mei a.s. en zal een dagdeel (in de middag) in beslag nemen. Wilt u ook meedoen? Mail dan naar: sophia.zomeer@eo.nl

The post Gezocht: senioren voor EO programma Het Grote Hokjesexperiment appeared first on KBO-PCOB.

Eenmalige energietoeslag 2022. Wat moet u weten?

Veel mensen komen in de knel door de hoge energieprijzen. Daarom heeft dit kabinet besloten in 2022 een eenmalige energietoeslag te geven aan ongeveer 800.000 huishoudens met een laag inkomen. De hoogte van de energietoeslag is verschillend per gemeente maar zal in de meeste gevallen tussen de 200,- en 800,- liggen. Wat een laag inkomen is, bepaalt elke gemeente zelf. In sommige gemeenten is dat een netto maandelijks inkomen dat niet hoger mag zijn dan 130% van de bijstandsnorm. Maar er zijn ook gemeenten die een grens hanteren van 125%, 120% of 110% van de bijstandsnorm. Het gaat daarbij om het inkomen van de aanvrager en zijn/haar eventuele partner. Huur- en zorgtoeslagen worden niet meegerekend in het inkomen.

Meer weten? Lees de energietoeslagpaper

The post Eenmalige energietoeslag 2022. Wat moet u weten? appeared first on KBO-PCOB.

Fietshelm niet alleen verplichten voor 60-plussers

Het is geen goed idee om het dragen van een fietshelm alleen te verplichten voor 60-plussers, zo vindt seniorenorganisatie KBO-PCOB. Het Instituut voor Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) komt met dit voorstel, naar aanleiding van nieuwe cijfers van het CBS over het aantal verkeersdoden dat in 2021 viel. Ingrid Rep, directeur KBO-PCOB: Door n groep aan te wijzen, werk je niet alleen stigmatiserend, maar mis je de kans alle fietsongelukken aan te pakken.

Volgens het CBS was de helft van de verkeersdoden 60 jaar of ouder en vielen deze relatief vaak bij een fietsongeluk.

Gelijke fietsers, gelijke helmen
KBO-PCOB deelt de zorgen van het SWOV dat er relatief veel senioren op de fiets onder de verkeersdoden zijn. Ingrid Rep, directeur KBO-PCOB: We zijn dan ook niet tegen een advies om de fietshelm te dragen, maar wel tegen het idee dat de helmplicht alln 60-plussers zou moeten gelden. Op deze wijze krijgen senioren weer een beschuldigend vingertje hun kant op. Als je het al wil verplichten, dan iedereen. Gelijke fietsers, gelijke helmen.

Meer nodig dan alleen fietshelm
Uit de cijfers van het CBS zou ook blijken dat het aantal omgekomen e-bikers stijgt. Met name senioren maken gretig gebruik van deze elektrische fietsen, omdat dit, ondanks eventuele fysieke achteruitgang, de mobiliteit vergroot. Ingrid Rep: Ook als je ouder wordt, is blijven bewegen heel belangrijk. De elektrische fiets is daar een geweldig middel voor. E-bikers moeten hun snelheid wel aanpassen aan de omstandigheden en hun vaardigheden. Je kunt er ongemerkt sneller mee dan raadzaam. Je moet je daarnaast realiseren dat evenwicht een belangrijke rol speelt bij het voorkomen van een ongeval. Daar biedt de e-bike nog geen oplossing voor.

Hobbels
Ook doet KBO-PCOB een beroep op de instanties, zoals gemeenten, die de infrastructuur onderhouden. Ingrid Rep: De helm helpt niet om vallen te voorkomen. Laten we daarom Nederland als fietsland zo geschikt mogelijk maken en ervoor zorgen dat fietsers zo min mogelijk hobbels tegenkomen. Letterlijk. Denk bijvoorbeeld aan het weghalen van boomwortels onder het fietspad en het leggen van schuine stoepranden.

The post Fietshelm niet alleen verplichten voor 60-plussers appeared first on KBO-PCOB.

Convenant Contant Geld getekend

Drientwintig organisaties die nauw betrokken zijn bij het Nederlands betalingsverkeer hebben deze week de handtekening gezet onder een nieuw Convenant Contant Geld. Ook onze directeur Ingrid Rep zette haar handtekening.Doel van de afspraken is er voor te zorgen dat contant geld goed blijft functioneren als betaalmiddel aan de kassa, ook als geleidelijk steeds meer elektronisch betaald wordt.

Het Convenant is ondertekend door de grote banken, Betaalvereniging Nederland, vertegenwoordigers van consumenten, winkeliers, horeca en tankstations, chartale dienstverleners en De Nederlandsche Bank (DNB), en is vandaag door de Minister van Financin aangeboden aan de Tweede Kamer. De afspraken gelden voor een periode van in beginsel vijf jaar.

Tarieven tot medio volgend jaar niet verhoogd
Met het Convenant spreken de betrokken partijen af ervoor te zorgen dat contant geld goed beschikbaar en bruikbaar blijft. Afspraken zijn gemaakt over diverse onderwerpen rond contant geld, zoals aantallen geldautomaten, terugvalopties voor pinnen, een inclusief betalingsverkeer, en anti-witwasmaatregelen. Ook is er een toezegging van de banken om de tarieven voor contant geld tot medio volgend jaar niet te verhogen.

Contant geld onder druk
Aanleiding voor de nieuwe afspraken is dat het gebruik van contant geld in Nederland afneemt en de chartale infrastructuur onder druk staat. Zo verdwijnt de contant-gelddienstverlening steeds meer uit bankkantoren, neemt het aantal geldautomaten af en worden contante transacties relatief duurder voor winkeliers.

Borgen publiek belang
Als contant geld echter zou verdwijnen, kan dat problemen geven bij storingen in het pinverkeer contant geld is dan een terugvaloptie en voor mensen die van contant betalen afhankelijk zijn. Bovendien is contant geld een publiek goed, en is het een publiek belang dat iedereen in de samenleving daar goed gebruik van moet kunnen maken en daar goede toegang toe moet houden. Om dit te borgen heeft DNB in de zomer van 2021 het initiatief genomen om nieuwe afspraken hierover te maken.

Onderzoek bekostiging en marktordening
Behalve concrete afspraken voor de komende periode, levert het Convenant ook het startschot voor een nieuw onderzoek om uit te werken op welke manier het publiek belang van contant geld het beste geborgd kan worden op lange termijn. Als contant geld steeds minder wordt gebruikt, rijst de vraag naar de bekostiging ervan en de marktordening. Het onderzoek zal de diverse opties hiervoor in kaart brengen. Het streven is dat dit onderzoek binnen tien maanden na ondertekening van het Convenant zal zijn afgerond. Daarna kan de minister van Financin advies uitbrengen aan de Tweede Kamer en kan besluitvorming plaatsvinden.

Brief DNB aan Minister van Financin

Het Convenant Contant Geld

The post Convenant Contant Geld getekend appeared first on KBO-PCOB.

Maand van Senioren en Veiligheid

De maand april staat in het teken van de campagne Senioren en Veiligheid die we gezamenlijk met het Ministerie van Justitie en Veiligheid en andere ouderenbonden verzorgen. Kees Hulst treedt weer op als ambassadeur.

Op onze Facebookpagina ziet u de hele maand tips en informatie over digitale veiligheid.

Speciale KBO-PCOB kaartenactie

Een gewaarschuwd en genformeerd mens telt voor twee. Daarom willen we zoveel mogelijk tips delen en start KBO-PCOB een ansichtkaartencampagne.

We hebben een leuke kaart ontworpen die gratis te bestellen is (per 10 stuks).

Schrijf je tip, waarschuwing of anekdote op en doe de kaart op de post, zo informeren we elkaar!

Naam(Vereist)


Adres(Vereist)

Lidmaatschap(Vereist)

Ik bestel(Vereist)

Aantal stuks + waarvoor u de kaarten gaat gebruiken

The post Maand van Senioren en Veiligheid appeared first on KBO-PCOB.

Seniorencoalitie: pensioenwet is onacceptabel zo

De Seniorencoalitie, met daarin onder meer KBO-PCOB, vindt de Wetsvoorstel Toekomst Pensioenen in de huidige vorm onacceptabel. Al vr 2027 moeten de pensioenen worden gendexeerd, maar daar is in het wetsvoorstel weinig zicht op. Daarmee breekt het kabinet zijn belofte van een koopkrachtig pensioen.

Bovendien dreigt de koopkracht van het pensioen daarna op een structureel lager niveau te liggen.Het vertrouwen in en draagvlakondergepensioneerden en oudere werknemers voor het nieuwe pensioenstelsel dreigtverloren te gaan.

Indexatie
Het perspectief op indexatie in de periode tot 2027 is geheel afhankelijk gemaakt van de uitermate wispelturige marktrente. Een kleine uitslag van tienden van procenten geeft al grote effecten op de dekkingsgraad. Daarmee ontkent het kabinet het karakter van het pensioenstelsel, dat is gebaseerd op rendementen, die gemiddeld circa 7 procent bedragen.

De Seniorencoalitie van KBO-PCOB, ANBO, Koepel Gepensioneerden en NOOM wijst erop dat voor de grote meerderheid van de gepensioneerden de indexatieachterstand al rond de 23% bedraagt. Dat terwijl de pensioenvermogens sinds 2008 ruim verdubbeld zijn tot circa 1800 miljard euro. Die uitholling van de waarde van het pensioen zet zich versneld voort nu de prijsinflatie oploopt tot 7%. Als het kabinet de regels niet aanpast, zal de daling van de koopkracht van het tweedepijlerpensioen tot 40% kunnen oplopen. Dat is onacceptabel. En al kan door de licht gestegen rente her en der wel worden gendexeerd, dan nog zal de verhoging in geen verhouding staan tot de gestegen prijzen.

Draagvlak
Het kabinet heeft zich de afgelopen jaren doof gehouden voor de fundamentele kritiek van de Seniorencoalitie. Daarmeeverspeelthet kabinethet gewenste vertrouwen en zet hethet benodigde draagvlak voor de vernieuwing van het pensioenstelsel op het spel. De ouderenorganisaties willen dat draagvlak bieden,maaralleenop voorwaarde dat naar de belangen van 3,5 miljoen gepensioneerden wordt geluisterd. De Seniorencoalitie zal de leden van de Tweede en Eerste Kamer met klem oproepen om de wetgeving met name in de overgangsperiode te verbeteren.

Het kabinetsteltdat in het nieuwe stelsel pensioenenvanaf 2027sneller kunnen worden verhoogd. Maar die verhoging komt te laat voor de gemiddelde gepensioneerde, die immers rond de 77 jaar oud is. Ook een in publicaties voorgespiegelde verhoging bij het ingaan van het nieuwe stelsel is feitelijk voor gepensioneerden een sigaar uit eigen doos.

Vragen
Rond het nieuwe pensioenstelsel staan nog veel vragen open, zoals de vraag of het stelsel bestand is tegen een hogere inflatie. Omdat daarnaast elk pensioenfonds eigen keuzes gaat maken op het gebied van risicohouding, zijn deelnemers in de komende jaren in het ongewisse over de toekomst van hun pensioen.

De Seniorencoalitie gaat de zeer uitgebreide en complexe regelgeving in de komende tijd nader bestuderen en komt voor behandeling in het parlement met een grondige reactie op de Wet Toekomst Pensioenen. Naast het kunnen indexeren van de pensioenen zijn onder meer perspectief op inhaalindexatie, een eerlijke overstap naar het nieuwe stelsel en voldoende zeggenschap van gepensioneerden daarover n daarna belangrijk.

The post Seniorencoalitie: pensioenwet is onacceptabel zo appeared first on KBO-PCOB.

Onderzoek KBO-PCOB: Kwart senioren vindt seks een lastig bespreekbaar onderwerp

Er heersen meerdere taboes omtrent seks en senioren. Terwijl het belang van aanraking en intimiteit duidelijk is geworden tijdens de coronacrisis. Huidhonger, een term wat het sterke verlangen naar huid op huidcontact beschrijft, kwam daarom ook vaak naar voren in het onderzoek wat seniorenorganisatie KBO-PCOB deed naar de seksuele gezondheid van senioren. Voor een kwart is seks nu nog steeds een lastig onderwerp om over te praten.

En dat is niet gek, het overgrote deel van de senioren (78%) geeft aan dat het in hun leven (zeer) ongebruikelijk was om over seks en intimiteit te spreken.

Tevredenheid
Een groot deel van senioren (77%) vindt dat seks hebben gezond is en een bevredigende seksuele relatie belangrijk is voor een langdurige relatie (70%). Toch krijgt het seksleven gemiddeld een ruime onvoldoende (4,6). Personen die geen partner (meer) hebben halen het gemiddelde sterk omlaag. Over het algemeen zijn senioren die nog wel seksueel actief zijn met hun partner tevreden. Toch spelen vooral gezondheidsproblemen en minder behoefte bij de partner een rol in hoe het seksleven ervaren wordt. Daartegenover lijkt openheid, vertrouwen en goede communicatie de sleutel tot een goed seksleven.

Vragen
Een op de zeven ouderen heeft vragen over seksualiteit. Bijvoorbeeld over de effecten van medicatie op hun libido, erectieproblemen of hoe de intimiteit kan worden verbeterd. Het internet wordt niet als eerste geraadpleegd om antwoorden te zoeken, omdat dit als onveilig wordt beschouwd. En voor veel ouderen is het een brug te ver om naar een therapeut of arts te stappen om problemen op het seksuele vlak te bespreken. Seniorenorganisatie KBO-PCOB is daarom in Europees verband bezig met een onderzoek of een app ouderen kan helpen met informatie en vragen over seksuele gezondheid. Ruim vier van de tien ouderen die meededen aan dit onderzoek, staan positief tegenover een app waar zij veilig en discreet informatie kunnen terugvinden en hulp kunnen krijgen.

Onderzoek
Dit onderzoek werd gehouden in het kader van het Europese project Anathema. Aan het onderzoek deden 1.119 Nederlandse senioren aan mee.

App
De app in nog in ontwikkelen, en daar kunnen we uw hulp bij gebruiken. Lees hier hoe u kunt helpen.

The post Onderzoek KBO-PCOB: Kwart senioren vindt seks een lastig bespreekbaar onderwerp appeared first on KBO-PCOB.

App voor seksuele gezondheid

Project Anathema is in april 2021 gestart met als doel seksuele gezondheid van senioren onder de aandacht te brengen en daarmee het algehele welzijn van senioren te ondersteunen.

Een op de zeven ouderen heeft vragen over seksualiteit. Bijvoorbeeld over de effecten van medicatie op hun libido, erectieproblemen of hoe de intimiteit kan worden verbeterd. Antwoorden zoeken op Internet doet men niet graag. En voor veel ouderen is het een brug te ver om naar een therapeut of arts te stappen om problemen op het seksuele vlak te bespreken. KBO-PCOB is daarom in Europees verband aan het onderzoeken of een app senioren kan helpen met informatie en vragen over seksuele gezondheid.

Anathema wordt een app die over seksuele gezondheid gaat. Het is te vergelijken met een cursus, waarbij u bijvoorbeeld informatie krijgt over het ouder wordende lichaam, hoe behoeftes kunnen veranderen en welk effect medicijnen kunnen hebben. De deelnemer krijgt bijvoorbeeld oefeningen die passen bij de persoonlijke situatie. Op dit moment wordt gewerkt aan een prototype. Het is de bedoeling date App zelfstandig gebruikt kan worden maar dat ook hulp van een seksuoloog of arts mogelijk is.

Binnenkort start de testfase van deze App. Veel senioren staan positief tegenover een app waar zij veilig en discreet informatie kunnen terugvinden en hulp kunnen krijgen.Heeft u ook interesse? Meldt u dan aan als tester. Lees meer op de projectpagina.

Lees persbericht over onderzoek seks

Testen Anathema App 2022

Aanmelden voor deelname test Anathema App

Anathema is een app die over (uw) seksuele gezondheid gaat. U kunt het vergelijken met een cursus, waarbij u bijvoorbeeld informatie krijgt over het ouder wordende lichaam, hoe behoeftes kunnen veranderen, welk effect medicijnen kunnen hebben en u krijgt oefeningen die passen bij uw situatie, zodat u aandacht schenkt aan uw seksuele gezondheid wat onderdeel is van uw algehele welbevinden.

Naam(Vereist)The post App voor seksuele gezondheid appeared first on KBO-PCOB.

Nieuwe subsidie voor training, cursus of opleiding

Wilt u een training, cursus of opleiding volgen om uw inzetbaarheid op de arbeidsmarkt te behouden of te verbeteren? Dan is het goed om te weten dat er iets veranderd is in de vergoeding. De fiscale aftrek voor scholingsuitgaven is afgeschaft. In plaats daarvan is er nu het zogenoemde STAP-budget van maximaal 1.000 per jaar. Het voordeel? U hoeft het niet meer zelf voor te schieten. Het nadeel? Het geldt niet voor gepensioneerden.

Tot 2022 was het mogelijk maximaal 15.000 per jaar aan scholingskosten in mindering te brengen op de aangifte inkomstenbelasting. Er was een drempel van 250. Vooral mensen met lage inkomens of weinig beschikbaar budget ondervonden nadeel van deze wijze van vergoeden van scholingskosten. Met de nieuwe subsidieregeling is dit voor meer mensen bereikbaar.

Het STAP-budget
De subsidie heet STAP: Stimulering Arbeidsmarkt Positie. Werknemers, ondernemers en werkzoekenden kunnen vanaf dit jaar een STAP-budget van maximaal 1.000 per persoon per jaar aanvragen voor scholing. Het maximum is lager dan bij de afgeschafte regeling met fiscale aftrek, maar er geldt geen drempelbedrag meer. Een ander groot voordeel is dat u de opleidingskosten niet meer hoeft voor te schieten en dat deze volledig worden vergoed. De subsidie is bestemd voor het volgen van een training, cursus of opleiding om uw inzetbaarheid op de arbeidsmarkt te behouden of te verbeteren.

Voorwaarden
U maakt een selectie uit een vooraf goedgekeurd opleidingsaanbod. Niet alle kosten voor een opleiding komen in aanmerking. Het moet gaan om les-, cursus-, college- of examengeld of kosten van door de opleider verplicht gestelde middelen. U moet de opleiding starten binnen drie maanden na sluiting van het aanvraagtijdvak waarin de aanvraag is ingediend. Een aanvraagtijdvak duurt twee maanden, dus de driemaandstermijn start maximaal twee maanden nadat u de subsidie aanvraagt. Heeft u een opleiding uitgekozen, dan controleert het UWV of u de scholingsactiviteit waarvoor u subsidie krijgt ook echt volgt. Deelname aan de opleiding is namelijk een van de voorwaarden voor de subsidie.

Zo gaat de aanvraag
De komende jaren is voor deze subsidieregeling ruim 200 miljoen per jaar beschikbaar. Als deze pot in de loop van het jaar op is, sluit de mogelijkheid om dat jaar een subsidieaanvraag in te dienen. Ben er dus op tijd bij. Een subsidieaanvraag voor een opleiding vraagt u zelf aan bij het UWV via het STAP-portaal. Heeft u moeite om met internet om te gaan? Dan kunt u terecht bij een van de 35 werkpleinen in de UWV-kantoren, een UWV-medewerker helpt u daar met de subsidieaanvraag.

Meer weten?
Dan kunt u bellen met de Juristen- en Pensioentelefoon: 030-340 06 55 (wo, do, 13-15.00 uur) of lees het uitgebreidere artikel dat in het Magazine van KBO-PCOB stond.

The post Nieuwe subsidie voor training, cursus of opleiding appeared first on KBO-PCOB.