Veilig bewegen

KBO thuis

NIEUWS   THEMA'S   STANDPUNT

          


U bevindt zich hier: KBOthuis > Thema's > Bewegen > Veilig bewegen 


Veilig bewegen

Bewegen in de breedtse zin van het woord is goed voor iedereen. Mits dit verantwoord en in een veilige omgeving plaatsvindt. Het project 'Integrale veiligheid' gaat op de website www.kbo.nl, in een speciale module, uitgebreid aandacht besteden aan veiligheid in en om het huis. In het kader van 'Meer Bewegen' geven wij u alvast een voorproefje met een praktisch voorbeeld uit het land.

 

Onderzoek naar “vallen” in Wijchen

305 zelfstandig wonende senioren uit Wijchen (65+) hebben in het voorjaar van 2011 een vragenlijst van de GGD regio Nijmegen en Consument & Veiligheid ingevuld over het onderwerp 'vallen'. Een aantal opvallende cijfers uit dit onderzoek:

  • bijna een kwart van deze senioren is het afgelopen jaar binnenshuis gevallen, en bijna een derde (ook) buitenshuis.
  • De kans om te vallen stijgt met het ouder worden: de kans voor een 85- plusser is namelijk drie keer zo groot als voor een 65-75 jarige.
  • Bijna 9 op de 10 ouderen vindt het (zeer) belangrijk om de kans om te vallen te verminderen.
  • Senioren vinden in het algemeen dat ze nog te weinig zijn geïnformeerd over mogelijkheden om het vallen te voorkomen.

Werkgroep Valpreventie Wijchen
Om het aantal valongevallen in de gemeente Wijchen te laten dalen hebben een aantal zorg- en welzijnsorganisaties zich verenigd in een “Werkgroep Valpreventie.”

Deze werkgroep bestaat uit vertegenwoordigers van de volgende organisaties:

ZZG Zorggroep; GGD regio Nijmegen; Meer Welzijn Wijchen; KBO Wijchen; Senioren Sportvereniging OUD-FIT, Fysiotherapie praktijk Wijchen Zuid en Fysiotherapie praktijk Medi-vitaal.

Valpreventiemaand: najaar 2012
In het najaar organiseert de werkgroep weer een valpreventiemaand waarbij senioren aan diverse activiteiten kunnen deelnemen, zoals het bijwonen van een informatie bijeenkomst, een training 'vallen verleden tijd' voor sportleiders, een rollatorkeuring- en rollatortraining.

In 2012 wordt er uitgebreider contact gezocht met diverse professionals, zodat zij senioren die risico lopen om te vallen kunnen signaleren en motiveren tot ondersteuning. Ook streeft de werkgroep ernaar de samenwerking met huisartsen, woningbouw en gemeente te verbreden.