Standpunt KBOveilig

#KBOveilig

NIEUWS   THEMA'S   STANDPUNT

    


U bevindt zich hier: KBOveilig > Standpunt

 
Standpunt KBO veilig

De Unie KBO vindt dat alle ouderen van Nederland, waaronder de meest kwetsbaren, in staat moeten zijn (of moeten worden gesteld) om veilig door het leven te kunnen gaan en zich ook veilig te voelen. Dit zowel thuis als in een (zorg-)instelling.
De Unie KBO interpreteert veiligheid als een integraal begrip. Dat wil zeggen dat valveiligheid, brand- en inbraakveiligheid en criminaliteitspreventie als 1 geheel worden gezien, en ook als zodanig worden aangepakt.
Het signaleren van ouderenmishandeling, maar vooral het helpen voorkomen hiervan, hoort ook tot de taken van de Unie KBO.