Veranderingen in 2016

KBO-Magazine Nestor geeft overzicht

DE VERANDERINGEN IN 2016

In 2016 verandert er financieel veel voor ouderen, en meestal niet ten goede. Nestor zet de veranderingen op een rijtje.

 

AOW
De AOW-leeftijd schuift drie maanden op en wordt 65 jaar en 6 maanden. Een baan vinden als AOW’er zou gemakkelijker moeten worden doordat de werkgever minder risico’s gaat lopen. Zo hoeft een werkgever bij ziekte van de AOW’er nog maar maximaal dertien weken loon door te betalen. Dat was twee jaar. Ook heeft de werkgever minder re-integratieverplichtingen. Het idee is dat werkgevers minder huiverig zullen zijn om AOW’ers aan te nemen.

De AOW-uitkering
Een alleenstaande AOW’er krijgt vanaf januari 2016 € 26,60 meer AOW overgemaakt dan een jaar eerder. Het gaat om een totaalbedrag van € 1.138,15 bruto per maand. Dat is inclusief € 25,48 aan inkomensondersteuning, maar exclusief vakantiegeld van € 71,56 bruto per maand.

Echtparen
Een echtpaar met beiden de AOW-leeftijd krijgt door de Sociale Verzekeringsbank (SVB) ieder aan het eind van de maand € 783,87 (bruto) uitgekeerd. Dat is € 17,92 meer dan in 2015. Het bedrag per partner is inclusief de inkomensondersteuning van € 25,48, maar exclusief vakantiegeld van € 51,12 per maand. Samen heeft het echtpaar dan recht op € 1.567,74 AOW bruto per maand. Als uw partner nog geen recht heeft op AOW, ontvangt u € 783,87 bruto.

Vroeggepensioneerden
Vroeggepensioneerden kregen vorig jaar nog een heffingskorting, maar die is vanaf 1 januari 2016 vervallen. Mensen die deze korting kregen, gaan er in 2016 maximaal € 61 op achteruit.

Ouderentoeslag vervalt
Slecht nieuws voor ouderen met een hoog vermogen en een laag inkomen. De ouderentoeslag (extra heffingsvrije vermogen voor deze groep) is vanaf 1 januari 2016 afgeschaft.

Ouderenkorting
Nog meer slecht nieuws: de ouderenkorting wordt voor de meesten versoberd. Daarmee verliezen ouderen dit jaar een voordeel. Wat dat betekent, is afhankelijk van de financiële situatie. Echtparen met een gezamenlijk inkomen vanaf € 35.949 komen krapper te zitten. Hun korting daalt van € 152 naar € 70 per jaar. De korting voor alleenstaande ouderen blijft nagenoeg gelijk: € 436 in plaats van € 433. Echtparen met een gezamenlijk inkomen tot € 35.949 zien hun korting zelfs met € 145 stijgen en gaan er dus op vooruit.

Overbruggingsuitkering uitgebreid
Wie door de hogere AOW-leeftijd tijdelijk niet genoeg inkomen heeft, kan een overbruggingsuitkering krijgen. De regeling geldt vanaf 1 januari 2016 ook voor mensen die tussen 1 januari 2013 en 1 juli 2015 bepaalde arbeidsongeschiktheids- of pensioenuitkeringen hebben gehad.

     

 

Paspoorten en identiteitskaarten goedkoper
Vanaf 1 januari betaalt u € 2,67 minder voor een paspoort of identiteitskaart voor volwassenen. Een gemeente mag dan maximaal € 64,44 voor een paspoort rekenen. En € 50,40 voor een identiteitskaart.

Eigen risico in de zorg
Het eigen risico in de zorgverzekering gaat omhoog met € 10 naar € 385. De lage eigen bijdrage voor langdurige zorg ligt in 2016 tussen de € 159,80 en € 838,60 per maand. De hoge eigen bijdrage is maximaal € 2.301,40 per maand.

Meer dagen logeeropvang
Om mantelzorgers te ontlasten, hebben patiënten vanaf 2016 recht op maximaal 156 dagen logeeropvang. Ze kunnen de dagen inkopen uit het persoonsgebonden budget (PGB). In de oude situatie waren dit 104 dagen.

Minder belasting op sparen
In 2016 hoeven we minder belasting te betalen over vermogen. Het heffingsvrij vermogen gaat met € 3.000 omhoog. Dit komt boven op de inflatiecorrectie. Het heffingsvrij vermogen komt voor 2016 op € 24.437 (gehuwden: € 48.874). Dit kan gevolgen hebben voor de huurtoeslag, als u die ontvangt.

De zorgtoeslag
De maximumzorgtoeslag voor alleenstaanden met een minimumloon gaat in 2016 naar € 998. Voor meerpersoonshuishoudens met een wettelijk minimumloon is dat € 1.905.

De blauwe envelop
Staatssecretaris Wiebes maakte in 2015 bekend dat de Belastingdienst de blauwe envelop afschaft. Eind vorig jaar is de eerste stap gezet: de berekening van de toeslagen ging toen al digitaal via DigiD en de berichtenbox. Veel ouderen die niet handig zijn met de computer, sloeg de schrik om het hart. De ouderenbonden sprongen voor hen in de bres en richtten het Meldpunt Dag Blauwe Envelop in. Door de enorme hoeveelheid reacties ging de Belastingdienst overstag. Mensen zonder computer of internet kunnen toch een papieren kopie van hun toeslag krijgen.
 
Ze kunnen dat als KBO-lid regelen via de belastinginvuller van de Belastinghulp Ouderenbonden. Wie van deze service geen gebruikmaakt, kan de BelastingTelefoon bellen: 0800-0543 (gratis). Ook de definitieve beschikking over de toeslag komt dan gewoon op papier.
Zoals het er nu uitziet, is dit een tijdelijke oplossing. De digitalisering van de belastingpost gaat door tot 2018. De ouderenbonden blijven daarom de vinger aan de pols houden.
 
En verder …
Gaat de energiebelasting omhoog, kunt u subsidie krijgen voor een zonneboiler of warmtepomp, mogen de avondapotheken nog slechts € 45 rekenen voor spoedrecepten en wordt de tabak duurder. We eindigen met goed nieuws: u betaalt voor uw elektrische auto geen motorrijtuigenbelasting in 2016.

 

Klik hier voor meer Nestor!

 


De tekst staat gepubliceerd in magazine Nestor, uitgave maart 2016. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen of openbaar gemaakt worden in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch of door fotokopieën, opname, of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteur of uitgever.