Belastingen

#KBOgeld

NIEUWS   THEMA'S   STANDPUNT

    


U bevindt zich hier: KBOgeld > Thema's > belastingen 


 
Besparen via belastingen? Vijf tips!

 

Tip 1: Schat in hoeveel naheffing u moet bijbetalen 
Tip 2: Voorkom dat u belastingrente moet betalen
Tip 3: Geen aangiftebiljet ontvangen? Misschien wel een teruggave! 
Tip 4: Geef aan goede doelen 
Tip 5: Laat uw inkomen middelen

> Meer tips? Op deze webpagina staan er nog drie.

 

Tip 1: Schat in hoeveel naheffing u moet bijbetalen
In de pers is de laatste tijd aandacht geweest over de belastingaanslag 2014. Meer mensen moeten door de veranderde regelgeving iets bijbetalen. In de meeste gevallen zal een aanslag die u moet bijbetalen tussen de € 150 en € 300 zijn.
Om een beeld te krijgen: iemand met de pensioengerechtigde leeftijd die niet meer werkt betaalt als naheffing voor inkomstenbelasting over 2014:

Inkomen per jaar > Naheffing
(incl. aanvullend pensioen)
20.000 > 4
25.000 > 54
30.000 > 105
35.000 > 155
40.000 > 206
45.000 > 257
50.000 > 307
60.000 > 372
70.000 > 372

Tip 2: Voorkom dat u belastingrente moet betalen
Als u denkt dat u moet bijbetalen en u hebt geen voorlopige aanslag 2014 aangevraagd of gekregen, dan is het verstandig om vóór 1 april aangifte te doen. Doet u dat niet, loopt u de kans dat uw aanslag misschien wel na 1 juli wordt opgelegd en u dus voor die extra dagen na 1 juli belastingrente moet betalen. Kortgezegd: krijgt u bericht over uw te betalen aanslag ná 1 juli 2015? Dan betaalt u belastingrente.
Voorkom hetzelfde euvel voor volgend jaar en vraag een voorlopige aanslag 2015 aan. Deze kunt u tot half mei aanvragen. Dan weet u zeker dat u belastingrente kan ontlopen.

Tip 3: Geen aangiftebiljet ontvangen? Misschien wel een teruggave!
Als u geen aangiftebiljet ontvangt van de Belastingdienst, maar u denkt wel recht te hebben op een teruggave, kunt u zelf een aangifte indienen. U kunt dat zelfs tot vijf jaar na afloop van het betreffende belastingjaar doen. Er geldt wel een grens: alleen als de teruggave € 14 of meer is (per jaar) ontvangt u de teruggave.

Wanneer komt u in aanmerking voor teruggave? Bijvoorbeeld als u niet het gehele jaar inkomsten hebt ontvangen. Dan kan zijn als u dit jaar voor het eerst AOW plus aanvullend pensioen hebt ontvangen, terwijl u daarvóór geen inkomsten hebt ontvangen. Een ander voorbeeld heeft te maken met de heffingskorting. Dat is de korting op de te betalen belasting en premie volksverzekeringen. Het kan gebeuren dat u aanspraak maakt op een hogere heffingskorting dan waarbij met de inhouding op uw inkomsten rekening is gehouden.
Maar ook sommige aftrekposten kunnen leiden tot belastingteruggave. Dat is bijvoorbeeld het geval bij giften aan goede doelen of als u zorgkosten hebt die niet door uw verzekeraar worden vergoed.

Tip 4: Geef aan goede doelen
Onder bepaalde voorwaarden kunt u giften aan goede doelen op uw inkomen in mindering brengen. Eén van de voorwaarden is dat de instelling waar u uw gift aan overmaakt een algemeen nut beogende instellingen is, kortweg anbi. Op de website van de Belastingdienst (www.belastingdienst.nl/anbi) vindt u een overzicht vinden van de anbi's.

Tip 5: Laat uw inkomen middelen
Een mogelijkheid die bij weinig mensen bekend is, is de zogenaamde middeling bij sterk wisselende inkomsten. Bij een sterk wisselend inkomen uit werk en woning (box 1), betaalt u in het algemeen meer belasting dan wanneer u gelijkmatig inkomen hebt. De middeling kan ervoor zorgen dat u minder belasting hoeft te betalen.

De meeste mensen hebben ieder jaar een vrijwel gelijkmatig inkomen. Maar dat kan
anders zijn in het jaar waarin u de AOW-leeftijd bereikt, of stopt met werken. Veelal zal het inkomen vanaf dat jaar verschillen met de jaren daarvoor. Wellicht loont dan voor u de moeite om middeling aan te vragen. Uiteraard gelden er spelregels. De belangrijkste:
• Middeling geldt alleen voor de inkomsten in box 1, het belastbaar inkomen uit werk en woning.
• U kunt alleen middelen over een periode van 3 aaneengesloten kalenderjaren.
• U moet over deze periode in Nederland belasting hebben betaald.
• Deze periode mag geen overlap hebben met een eerdere periode van middeling.
• U moet uw verzoek om middeling doen binnen 36 maanden nadat de aanslag van het laatste jaar van de middelingsperiode onherroepelijk vaststaat. Een aanslag staat onherroepelijk vast als de termijn van 6 weken voor bezwaar, beroep, hoger beroep of cassatie is verstreken.

Meer bijzonderheden op www.belastingdienst.nl 

> Meer tips? Op deze webpagina staan er nog drie.