Standpunt

#KBOgeld

NIEUWS   THEMA'S   STANDPUNT

    


U bevindt zich hier: KBOgeld > Standpunt

 
Standpunt KBO geld

De Unie KBO vindt dat de koopkrachtontwikkeling van ouderen gelijk moet zijn aan die van andere huishoudens in de samenleving. Ouderen zijn minder goed in staat dan jongeren om (extra) inkomen te verwerven. We houden de financiële situatie van ouderen daarom goed in de gaten. Het NIBUD maakt in opdracht van CSO twee keer per jaar (op Prinsjesdag en begin januari) een berekening van de koopkrachtontwikkeling van een aantal standaardhuishoudens van 65-plussers. Met de uitkomsten van deze berekeningen proberen we de politieke besluitvorming te beïnvloeden (public affairs). Op die twee momenten moeten we dan ook ‘knallen’ in de publiciteit. PA en PR moeten gelijk oplopen: soms is het ijzer heet om te smeden, soms is het beter om ons stil te houden.

Lees hier onze standpunten KBO geld in detail