Nibud

#KBOgeld

NIEUWS   THEMA'S   STANDPUNT

           

 

KBOgeld op Twitter             Venster sluiten


Koopkracht ouderen 2017: de feiten

Hoe zit het nu echt met de koopkracht van ouderen? Politici en de media spreken elkaar voortdurend tegen. Wij laten het Nibud de feiten al sinds 2003 onderzoeken. De koopkracht van veel ouderen daalt al jaren op rij en van echte reparatie is geen sprake in verkiezingsjaar 2017.

Elk jaar op Prinsjesdag komen wij met eigen berekeningen naar buiten. Dit jaar vragen de ouderenorganisaties aan het zittende en het toekomstige kabinet: dicht de kloof in koopkrachtontwikkeling tussen gepensioneerden en werkenden. En compenseer mensen die zwaarder geraakt worden door een stapeling van hoge zorgkosten, woonlasten, korten pensioenen en fiscale maatregelen.

  • Het NIBUD Koopkrachtonderzoek Ouderen 2017 vindt u hier.

  • Klik hier voor ons nieuwsbericht op Prinsjesdag 2016
    (20 sept '16)


> Op deze pagina vindt u de rapporten van de voorliggende jaren.