Meeting, acties en lobby

Pensioendebat oktober 2016

Op 4 oktober 2016 organiseerde KBO-PCOB een debat. Wetenschappers, jongeren en ouderen gingen met elkaar in gesprek over AOW en pensioenen. Waar ligt de toekomst? De gemoederen liepen af en toe hoog op, maar het was vooral een vruchtbare bijeenkomst.

Onze oudedagsvoorziening staat op de tocht. Bernard van Praag (emeritus hoogleraar economie) en Martin Pikaart (voorzitter Alternatief Voor Vakbond en auteur van De Pensioenmythe) benadrukken dat steeds minder jongeren de AOW-premie betalen voor steeds meer ouderen. Van Praag is hierdoor “helemaal niet zo optimistisch” over de toekomstbestendigheid van de AOW. Don van der Steeg, bestuurslid van CNV Jong en werkzaam in de pensioenwereld, denkt dat de AOW niet meer past bij de wensen en mogelijkheden van jongeren.

Van Praag bekritiseert de nieuwe wetgeving over de dekkingsgraad van de pensioenfondsen. Hij vindt indexaties en paniek overbodig en krijgt daarvoor bijval vanuit de zaal. Lijnrecht tegenover Van Praag staat Pikaart. Deze zegt dat de huidige situatie ouderen bevoordeelt ten koste van jongeren. De temperatuur in de zaal liep flink op. “Jullie spelen jong en oud tegen elkaar uit en dat is niet terecht!”

Wie heeft er nu gelijk? Econoom en universiteit hoofddocent Marike Knoef denkt dat het tijd is om de strijdbijl te begraven en samen op zoek te gaan naar een ander stelsel. Haar presentaties zijn hier en hier te bekijken.
Directeur KBO-PCOB Manon Vanderkaa concludeert: “Laten we uit de stellingen komen en ook de komende tijd samen blijven nadenken en praten over een duurzame en solidaire oudedagsvoorziening.”


Klik hier voor een debatverslag; dit verslag verschijnt ook als artikel in het decembernummer 2016 van Nestor
• Wilt u de presentaties ontvangen van Bernard van Praag en Martin Pikaart? Stuur dan een e-mail naar communicatie@uniekbo.nl
• Informatie over het SER-advies pensioenstelsel en de reactie van KBO-PCOB staat hier
• Het standpunt van KBO-PCOB t.a.v. flexibilisering AOW staat hierHartenkreet van senioren

Veel ouderen komen in de problemen door een stapeling van maatregelen. Minder pensioen, hogere zorgkosten, stijging van vaste lasten, meer eigen bijdragen, duurdere uitgaven (terwijl het pensioen niet meegroeit) en minder financiële compensatie.

De ouderenorganisaties KBO, PCOB, NVOG, KNVG en NOOM slaan de handen ineen.

In februari 2016 stuurden we de regering een pensioenmanifest:

ACTIE

Dit kabinet neemt vooralsnog geen maatregelen om ouderen financieel te compenseren voor het koopkrachtverlies.

Daarom roepen wij alle ouderen van Nederland op om een mail te sturen naar de Tweede Kamer.

 

  • Download hier een voorbeeldmail
  • Download hier een lijst met mailadressen van woordvoerders sociaaleconomische zaken in de Tweede Kamer
  • Download hier de voorkant en hier de achterkant van een briefkaart aan de Tweede Kamer

 

Dit is wat we de Kamer mailen:

Geacht Kamerlid,

Niet snel spring ik op de barricade. Ook niet als ik keer op keer merk dat ik nog meer moeten inleveren.
Maar nu wil ik u iets op het hart drukken: spaar de inkomens en verminder de uitgaven van ouderen in 2017! Wees verstandig in uw beslissingen over onze financiële oudedagsvoorziening. Het is de hoogste tijd, het water staat veel mensen al aan de lippen.

Lang niet alle 3,5 miljoen ouderen in Nederland hebben het zo goed als soms wordt beweerd. Integendeel. Door stapeling van kabinetsmaatregelen hebben we al acht jaar op rij steeds minder te besteden. De 600.000 leden van de ouderenorganisaties geven daar dagelijks schrijnende voorbeelden van: velen kunnen de oplopende kosten niet meer betalen.

Ouderen mogen niet meer inleveren dan andere bevolkingsgroepen

DIT VRAAG IK VAN U!
- Herstel de koopkracht
- Geen verlaging van pensioenen
- Stop verhoging van zorgkosten
- Schrap de mantelzorgboete
- Verhoog de ouderenkorting
- Maak afschaffing ouderentoeslag ongedaan
- Draai verhoging zorgpremie terug
- Herstel inkomensondersteuning AOW’ers 


> Mailadressen van Kamerleden zijn te vinden via www.tweedekamer.nl/kamerleden/alle_kamerleden


 

Uit ledenblad Nestor: knokken voor koopkracht

In de zomer van 2015 kwamen er heel alarmerende berichten over voorgenomen kabinetsbeleid ten nadeel van ouderen. We kwamen meteen in actie. Een half jaar aan lobby voor u op een rij, van augustus 2015 tot maart 2016

Augustus 2015
• Het kabinet kondigt lastenverlichting aan voor iedereen, behalve gepensioneerden. Intussen blijven de strenge rekenregels voor pensioenfondsen overeind. Dit laten we niet over onze kant gaan. We onderzoeken het feitelijke koopkrachtverlies en laten de voorstellen voor 2016 narekenen door het Nibud. We trekken met een filmploeg naar Den Haag en eisen compensatie voor het koopkrachtverlies van ouderen. Met resultaat: de aanvankelijk zeer slechte plannen worden aangepast. Er komen maatregelen om ook de financiën van ouderen te verbeteren.
• We starten een KBO-actie tot koopkrachtherstel voor ouderen, de Groeten aan Rutte. We krijgen duizenden reacties, vol schrijnende verhalen.

September 2015
Prinsjesdag, geen feest! De feitelijk koopkracht van ouderen blijft toch achter, zo blijkt uit de berekeningen van het Nibud in opdracht van de ouderenorganisaties. We benaderen politiek en pers. We verschijnen tientallen keren op radio en televisie en in de kranten.
• Pensioenen zijn weer ‘hot’. We sturen een gezamenlijk persbericht over het terugdraaien van de rekenrente, het stoppen premiedemping en verlaging buffereisen (samen met de andere ouderenorganisaties). We sturen staatssecretaris Klijnsma, met andere organisaties, een brief over pensioenen en dan met name het uitblijven van indexatie en het perspectief van huidige en toekomstige gepensioneerden. Na deze brief volgt een gesprek met de staatssecretaris, waarin wij als ouderenorganisaties onze zorgen én voorstellen delen over onder meer het nieuwe pensioenstelsel en koopkracht.

Oktober 2015
• ‘Sta gedempte kostendekkende premie niet langer toe’, zo adviseren de ouderenorganisaties - waaronder Unie KBO - aan de staatssecretaris van Sociale Zaken. Hij bespreekt met de Tweede Kamer de kwetsbare financiële positie van pensioenfondsen.
• Voorafgaand aan de begroting Sociale Zaken bespreekt, sturen we met de andere ouderenorganisaties samen een brief aan de Tweede Kamer over de koopkracht van ouderen. Meerdere fracties nemen onze argumenten over.
• De Tweede Kamer Brief spreekt over het Belastingplan. Wij sturen voorstellen ter verbetering van de koopkracht van ouderen. Deze horen we terug in het debat.

November 2015
• De Eerste Kamer bespreekt het Belastingplan 2016, met onze input.
• Als experts nemen we deel aan een rondetafelgesprek met de Tweede Kamer over langdurige werkloosheid bij ouderen. We doen daarbij concrete voorstellen.
• Het pensioenstelsel staat opnieuw ter discussie. De Unie KBO denkt en schrijft met andere organisaties mee aan een toekomstplan. Gezamenlijk benaderen we de Tweede Kamer.

December 2015
• De minister luistert naar ons. We voeren een lang gesprek met Lodewijk Asscher over koopkracht, pensioenen, mantelzorgboete en langdurige werkloosheid van ouderen. Dit soort gesprekken ziet de KBO als een langetermijninvestering.
Januari 2016
• We voeren met andere ouderenorganisaties samen meerdere gesprek met ambtenaren op het ministerie van Sociale Zaken over de koopkracht en langdurige werkloosheid bij ouderen.
• We sturen een brief naar de Tweede Kamer over afkoop klein pensioen. Met succes: alle gedupeerden worden gecompenseerd.

Februari 2016
• De NOS bericht over de moeite die veel oudere werknemers hebben met langer doorwerken. De KBO stuurt een persbericht: ‘Boosheid over langer doorwerken herkenbaar en terecht’.
• De KBO biedt met ouderenorganisaties samen het ‘Manifest ouderenorganisaties pensioenen en koopkracht’ aan bij de Tweede Kamer. We eisen kabinetsmaatregelen.

We knokken uiteraard door! We houden u op de hoogte via ledenblad Nestor.

Onze website is altijd actueel: www.kbo.nl