Nieuws


#KBOdigitaal

NIEUWS   THEMA'S   STANDPUNT

            

 

 

KBOdigitaal op Twitter         Venster sluiten

U bevindt zich hier: KBOdigitaal > Nieuws


11 juli 2017


Senioren steeds actiever op sociale media

Senioren maken actiever gebruik van sociale media. Dat blijkt uit nieuw onderzoek van het CBS. In de afgelopen twee jaar zijn 65-plussers veel meer gebruik gaan maken van sociale netwerken, hun aandeel steeg van 26 procent naar 39 procent. Directeur Manon Vanderkaa van KBO-PCOB herkent deze trend. “Senioren worden steeds digivaardiger. Vooral het gebruik van smartphone en tablet neemt toe.”  

Het gebruiksgemak van tablet en smartphone wordt steeds vaker onderkend door senioren. Het wordt door velen gezien als een laagdrempelige manier om contact te houden met familie en vrienden. “Internet is een hulpmiddel om ervoor te zorgen dat mensen niet in een sociaal isolement terecht komen”, aldus Manon Vanderkaa. “Daarnaast is het ook een goede manier om de contacten in je directe leefomgeving, zoals je buurt, aan te halen. Door bijvoorbeeld deel te nemen aan een buurt Whatsapp-groep zijn senioren van grote waarde voor de veiligheid in hun eigen buurt of wijk.”

Tabletcoaches
KBO-PCOB heeft in de afgelopen jaren meer dan honderd tabletcoaches opgeleid met als doel om senioren digivaardiger te maken. Zij leren senioren de weg kennen op het wereldwijde web. Dit is nodig omdat de maatschappij steeds digitaler ingericht wordt. Er zijn helaas nog steeds 1,2 miljoen senioren die nog geen gebruik maken van het internet. De helft hiervan zal dit ook nooit gaan doen. Daarom pleit KBO-PCOB er al jaren voor om ook de traditionele communicatievormen in ere te houden. Het is van groot belang dat zaken zoals acceptgiro’s en de blauwe envelop in stand gehouden worden. Het is belangrijk dat ook de groep mensen die niet mee willen of kunnen doen toch bediend worden door de overheid.


27 juni 2017


Houd ouderen bij de les, met óf zonder computer

‘Het doet directeur Manon Vanderkaa goed dat steeds meer senioren hun weg op het internet vinden. Toch blijft er nog een grote groep die de digitalisering niet ten volle weet te benutten.’ Dit schreef het Algemeen Dagblad op 17 juni. Al eerder meldden wij dit nieuws, maar het AD pakte ons onderzoek recent op. Vermelding daarvan op ons Twitteraccount leidde tot een storm van reacties van senioren die zich hierin herkenden.

Voor ons aanleiding om de uitslag van het onderzoek afgelopen voorjaar er weer bij te halen en dit signaal ook bij de politiek nog even in herinnering te roepen.

Steeds meer senioren maken gebruik van het internet. Zij zijn actief op Facebook, regelen hun bankzaken via internet en doen digitaal belastingaangifte. Dat is goed nieuws, want onze samenleving digitaliseert in rap tempo. Toch blijven er ook zorgen over de digitale aansluiting van senioren. Een nieuw kabinet moet ervoor zorgen dat iedereen zich aangesloten voelt, vinden we.

In vergelijking met drie jaar geleden hebben senioren een inhaalslag gemaakt op het gebied van digitale vaardigheden. Dat blijkt uit een representatief onderzoek onder ruim 2000 ouderen dat wij lieten uitvoeren. Tegelijkertijd geeft een grote groep online senioren aan dat zij basisvaardigheden missen om internet ten volle te benutten. Ruim een derde van de online senioren is bijvoorbeeld niet in staat om een gemaakte foto op te slaan op hun computer en vervolgens te uploaden. Een actie die bij veel aanvraagprocedures vereist is, bijvoorbeeld van een kortingskaart. Ook het herkennen van correcte internet- en e-mailadressen geeft regelmatig problemen.

Afhankelijk
Senioren worden net als iedereen in toenemende mate afhankelijk van internet. Door de recente decentralisatie van zorgtaken bijvoorbeeld, moeten zij hun zorg en ondersteuning voor een groot deel via de gemeente regelen. Gemeenten kiezen hierbij steeds vaker voor aanvragen via de digitale snelweg. Een zekere mate van digitale basisvaardigheden is hierbij een vereiste. Slechts twee van de tien online senioren verwachten dat ze in de toekomst alle internetontwikkelingen kunnen bijbenen. De helft denkt dat dit steeds moeilijker wordt, en bijna vier van de tien senioren gaan ervan uit dat er een moment komt waarop ze internet niet meer kunnen gebruiken. De senioren uit deze laatste groep verwachten dat ze gemiddeld op hun 85ste niet meer in staat zullen zijn om online te gaan.

Het volgende kabinet doet er goed aan om de internetpositie van senioren goed in ogenschouw te nemen en te zorgen dat iedereen zich aangesloten voelt, vindt KBO-PCOB. Zeker ook gezien het gegeven dat 1,2 miljoen senioren nog helemaal geen internetaansluiting hebben. Dat zorgt bij velen voor een onwenselijk gevoel van vervreemding en kennisachterstand. KBO-PCOB staat een samenleving voor, waarin digitaal en analoog elkaar niet uitsluiten maar hand in hand gaan. Een hele uitdaging voor ons allemaal.


13 juni 2017


Banken werken aan gezamenlijk netwerk geldautomaten

Geldautomaten verdwijnen doordat we steeds minder contant betalen. En soms ook preventief, vanwege het toenemende geweld van criminelen tegen geldautomaten. Als dit doorgaat, kan de toegankelijkheid en beschikbaarheid van contant geld in het gedrang komen. ABN AMRO, ING en Rabobank werken nu samen om met minder geldautomaten tóch een optimaal en veilig netwerk te realiseren.

 

De afgelopen jaren neemt het gebruik van contant geld in Nederland af. In 2015 betaalden we voor het eerst meer met de pinpas dan met contant geld. Contactloos en mobiel betalen versnelt deze trend. Hoewel we meer pinnen, willen veel mensen contant kunnen blijven betalen, bijvoorbeeld op de markt of bij collectes. Daarom moet contant geld goed beschikbaar blijven als betaalmiddel, ook in tijden van toenemend geweld van criminelen tegen geldautomaten.

Banken brengen nu gezamenlijk in kaart waar al hun automaten staan. Als het in de toekomst mogelijk wordt om bij elke automaat te pinnen zonder limiet én het eigen saldo te kunnen raadplegen, maakt het niet meer uit naar welke geldautomaat je gaat – je kunt altijd de dichtstbijzijnde kiezen. In Zweden is dit al mogelijk. Banken kunnen dan samen bepalen waar automaten bij moeten komen, denk aan het platteland, en waar deze vanwege de veiligheid kunnen of moeten verdwijnen.

Doel is om in het derde kwartaal van 2017 een samenwerkingsovereenkomst hiertoe te kunnen tekenen. KBO-PCOB wordt via het Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer (MOB) betrokken bij de praktische uitvoering van het plan.


30 mei 2017


Stijging e-health gering, ondanks de voordelen

Er komen steeds meer digitale mogelijkheden in de zorg, maar veel mensen gebruiken deze niet. Onterecht, vindt directeur van KBO-PCOB Manon Vanderkaa. “Via een beeldscherm communiceren met zorgverleners kan oudere patiënten zoveel opleveren. Al is het maar dat ze voor een eenvoudig consult niet afhankelijk zijn van taxi, ov of het weer.”

Uit de jaarlijkse eHealth-monitor blijkt de relatieve onbekendheid met e-health, het digitaal ondersteunen van gezondheid en gezondheidszorg. Patiënten houden vaak vast aan oude gewoonten, zoals bellen voor een afspraak. Ook bieden nog niet veel (huis)artsen beeldbellen of een whatsapp-spreekuur.

Oefenen en stimuleren

Ouderen staan over het algemeen welwillend tegenover e-health. Voor ongeveer een kwart zal het problemen opleveren doordat ze nog nooit gebruik hebben gemaakt van internet, of ze geloven dat dit heel moeilijk is. E-health zal sneller geaccepteerd worden als gebruikers de voordelen kennen en als ze kunnen oefenen met de applicaties. Zorgverleners moeten patiënten stimuleren om hun online diensten te gebruiken, vindt KBO-PCOB.

Digitaal contact met huisarts
Beeldbellen is een mooi voorbeeld van e-health. Via een beveiligde beeldverbinding communiceren met de huisarts is een prima alternatief voor een telefonisch consult. Het is prettig om elkaars gezicht te zien en je kunt ook het lichaamsdeel laten zien waar klachten of zorgen over zijn en overleggen of er een specialist naar moet kijken. 


25 april 2017


Langer fit met KBO-PCOB bewegingsgame

In mei 2017 komen Europese techneuten en gamemakers In mei komen Europese techneuten en gamemakers naar de KBO-PCOB om samen met ouderen een bewegingsgame te ontwikkelen. Dit gebeurt vanuit het Europese project Active@home.

KBO-PCOB neemt als seniorenorganisatie deel aan Active@Home, onderdeel van het Europese AAL-programma (Ambient Assisted Living) dat als doel heeft om de vergrijzende Europese bevolking lang fit en actief te houden.

De trainingsgame van Active@Home draagt daar aan bij. Het is een bewegings-spel dat je thuis doet voor de televisie, met dans en Tai Chi. De bewegingssensoren registreren de bewegingen.

De game is niet alleen leuk. Het is een combinatie van oefeningen en vermindert de kans op vallen. Vallen is dé sluipmoordenaar onder senioren, dus dit is een investering in de eigen veiligheid thuis.

Om deelnemende senioren gemotiveerd te houden en het plezier in het spel te vergroten, is het mogelijk om de trainingsgame samen met anderen te spelen.

• Meer weten? Kijk op de website van Active@Home: www.active-at-home.com of op de Facebookpagina https://www.facebook.com/activeathome 


 

14 maart 2017


Digitale zorgen voor senioren, ondanks inhaalslag

Steeds meer senioren maken gebruik van het internet. Zij Facebooken, regelen hun bankzaken via internet en doen digitaal belastingaangifte. Dat is goed nieuws, want onze samenleving digitaliseert in rap tempo.

Toch blijven er ook zorgen over de digitale aansluiting van senioren, stelt KBO-PCOB op basis van onderzoek. Het nieuwe kabinet moet ervoor zorgen dat niemand zich uitgesloten voelt.


Senioren hebben een inhaalslag gemaakt. In vergelijking met drie jaar geleden zijn hun digitale vaardigheden veel beter. Dat blijkt uit onderzoek van KBO-PCOB onder ruim 2.000 ouderen.

Aanvragen kaart of hulp
Tegelijkertijd geeft een grote groep online senioren aan dat zij basisvaardigheden missen om internet ten volle te benutten. Ruim een derde van de online senioren is bijvoorbeeld niet in staat om een gemaakte foto op te slaan op hun computer, en vervolgens te uploaden. Een actie die bij veel aanvraagprocedures vereist is, bijvoorbeeld van een kortingskaart. Ook het herkennen van correcte internet- en e-mailadressen geeft regelmatig problemen.

Senioren worden, net als iedereen, steeds afhankelijker van internet. Zo loopt de aanvraag voor zorg en ondersteuning voor een groot deel digitaal, via de gemeente. Dan moet je die handelingen wel goed kunnen verrichten. Slechts twee van de tien online senioren verwachten in de toekomst alle internetontwikkelingen te kunnen bijbenen. Bijna vier van de tien senioren verwachten dat ze gemiddeld op hun 85e jaar niet meer in staat zullen zijn om online te gaan.

Iedereen aangesloten
Het volgende kabinet doet er goed aan om de internetpositie van senioren goed in ogenschouw te nemen en te zorgen dat iedereen zich aangesloten voelt, vindt KBO-PCOB. Zeker ook gezien het gegeven dat 1,2 miljoen senioren nog helemaal geen internetaansluiting hebben. Dat zorgt bij velen voor een gevoel van vervreemding en kennisachterstand. Directeur Manon Vanderkaa: “KBO-PCOB staat voor een samenleving waarin digitaal en analoog elkaar niet uitsluiten, maar hand in hand gaan. Een hele uitdaging voor ons allemaal!


28 februari 2017


 

‘Mark Rutte: houd papieren aangifte mogelijk’

Op zaterdag 25 februari sprak KBO-PCOB op Radio 1 (WNL) ‘de voicemail van Mark Rutte’ in. Onderwerp was de snelle digitalisering en het verdwijnen van de blauwe envelop. KBO-PCOB wil een vangnet voor ouderen die (nog) niet digitaal zijn. KBO-PCOB doet momenteel onderzoek onder senioren naar hun digitale vaardigheden en eventuele problemen waar ze tegen aanlopen.

Dit meldden wij aan Mark Rutte op de radio:
“Beste premier Rutte, Binnenkort mogen we weer met zijn allen: belasting betalen. Voor niemand een feest, maar zeker niet voor de 1,2 miljoen 65-plussers zonder internet. De helft van hen zal nooit meer online gaan. Voor deze grote groep wordt het steeds moeilijker om mee te doen en bij te blijven.
KBO-PCOB, de grootste seniorenorganisatie van Nederland, wil daarom een vangnet voor digitale zaken. De Tweede Kamer vroeg u meermaals om papieren post van de Belastingdienst te behouden voor wie dat nodig heeft. Uw kabinet denkt echter dat een ‘digitale gewenningsperiode’ van twee jaar genoeg is en dat de blauwe envelop daarna helemaal kan verdwijnen.
KBO-PCOB zegt uit ervaring: dit is wensdenken. Veel senioren zijn hartstikke handig en blij met internet, maar ruim een miljoen zijn dat niet. Die worden afhankelijk van anderen.
Daarom, vragen wij u: houd het voor mensen mogelijk op papier aangifte te blijven doen!”


• Luister het programma hier terug (17u20). Het bericht wordt binnenkort ook hier geplaatst.
Eind maart worden de resultaten bekend van het grootschalige onderzoek naar digitale vaardigheid door KBO-PCOB onder duizenden senioren.


14 februari 2017


Post Belastingdienst ook na twee jaar nog op papier

Recent droeg de Tweede Kamer de regering op om post van de Belastingdienst op papier te kunnen blijven krijgen. Dit betekent het loslaten van de ‘digitale gewenningsperiode’ van twee jaar. Ons meldpunt Dag blauwe envelop blijkt daarmee opnieuw succesvol.

Wie nog niet digitaal vaardig is, kreeg van de regering twee jaar de tijd om via internet de zaken te gaan regelen. In die periode zouden berichten zowel digitaal als op papier worden verzonden, en na die twee jaar alleen nog digitaal. Dit is echter niet reëel, zo stelde KBO-PCOB keer op keer. Een grote groep ouderen is nog niet digitaal vaardig en van die groep zal een deel dat ook niet worden. Met het aannemen van een motie van Pieter Omtzigt (CDA) wordt de regering nu gevraagd om de gewenningstermijn los te laten.

Eerdere toezegging
Al eerder zegde staatssecretaris Eric Wiebes van Financiën onder druk van de seniorenorganisaties KBO-PCOB en ANBO toe dat mensen in bijzondere gevallen de papieren blauwe envelop kunnen blijven ontvangen. Het gaat dan om mensen die geen computer of internet hebben en geen vrienden of familie hebben om te helpen. Met deze toezegging kwam de staatssecretaris al gedeeltelijk tegemoet aan onze zorgen.

Goede alternatieven
KBO-PCOB-directeur Manon Vanderkaa is blij dat de Kamer nu een stap verder gaat. “We zijn niet tegen digitalisering van belastingdiensten, maar we willen wel goede alternatieven voor mensen die niet of minder digitaal vaardig zijn. Niet alleen ouderen; denk aan mensen die om financiële redenen of door een ziekte niet met een computer kunnen werken.”


10 januari 2017


Definitieve toeslagen uitsluitend digitaal?

In een nieuwe rapportage van de Belastingdienst staat dat definitieve toeslagen voortaan uitsluitend nog digitaal verzonden gaan worden. Voor veel ouderen zal dat flinke gevolgen hebben. KBO-PCOB vraagt in een brief aan staatssecretaris Wiebes eerdere toezeggingen na te komen.

KBO-PCOB vindt het belangrijk dat ook mensen die niet op internet zitten, met de Belastingdienst kunnen blijven communiceren. Eerder gaf de staatssecretaris aan dat burgers berichten op papier kunnen blijven ontvangen (maatwerk).

Wat we nu zien, is dat de Belastingdienst vooral inzet op ondersteuning voor het vinden van digitale hulp. Slechts enkele tientallen burgers blijken hiermee te worden bereikt. Veel meer mensen melden zich juist aan voor de maatwerkoplossing op papier. Hieruit mogen we concluderen dat de (digitale) oplossingen die geboden worden niet aan de behoeften voldoen.

KBO-PCOB vraagt daarom in een brief van 20 december aan de staatssecretaris om de ‘papieren maatwerkoplossing’ in stand te houden en burgers hierover actief en goed te informeren!

Lees hier de brief van KBO-PCOB aan staatssecretaris Wiebes


13 december 2016


‘Dat is sterk!’ Verbeter uw wachtwoorden

Veel websites vragen om een gebruikersaccount en wachtwoord. Maar het is best moeilijk om verschillende wachtwoorden te bedenken en te onthouden. Wij geven u een aantal tips en richtlijnen bij het bedenken van een sterk wachtwoord.

Veel Nederlanders gebruiken bijvoorbeeld wachtwoorden die makkelijk te raden of te hergebruiken zijn. Dat is niet veilig.

Een wachtwoord moet in ieder geval sterk zijn. Hierbij enkele tips:

 • Gebruik een wachtwoord van minimaal acht tekens.
 • Gebruik voor verschillende accounts verschillende wachtwoorden. 
 • Gebruik minimaal één woord en een cijfercombinatie die alleen u kent. 
 • Gebruik geen geboortedata, adressen of iets dat eenvoudig te raden is. 
 • Schrijf uw wachtwoord niet op een briefje. Het is verleidelijk, maar ook een groot risico. 
 • Voorkom makkelijk te raden beveiligingsvragen (die u moet beantwoorden als u uw wachtwoord vergeten bent). 
 • Sla wachtwoorden nooit automatisch op. Wie uw computer gebruikt, kan anders gemakkelijk op uw account inloggen.

Wachtwoordzinnen
Wellicht een slim idee: u kunt er voor kiezen om een complete zin als wachtwoord te gebruiken.
Een lange zin maakt het kwaadwillenden lastig. Zo is een wachtwoordzin van twaalf karakters met alleen kleine letters moeilijker te kraken dan een wachtwoord van acht karakters met leestekens en cijfers. 


22 november 2016


Digitaal kerkhof: wat laat u achter op internet?

Bij overlijden hebben we ook een digitale erfenis: wachtwoorden, foto’s, teksten, mail accounts, social mediaprofielen en accounts bij webshops. Hoe kunnen onze erfgenamen zich hierover ontfermen na onze dood?

Het allerbelangrijkste voor beheer van de digitale erfenis: een lijst van alle gebruikersnamen en wachtwoorden. U kunt uw erfgenamen veel kopzorgen besparen door dit netjes te registreren. Niet in uw computer, maar op papier en op een logische plaats, zodat ze snel vindbaar zijn.

Met die accounts kunnen de erfgenamen alle lopende zaken bij organisaties, sociale media, webshops en dergelijke fatsoenlijk afhandelen. Zonder die gegevens kunnen de nabestaanden niets veranderen. Daardoor kunnen verre vrienden, kennissen en andere relaties na uw dood bijvoorbeeld nog steeds een melding krijgen dat u binnenkort jarig bent.

Een account verwijderen is nog niet voldoende. Ook nadien kunnen uw gegevens en berichten nog rondzwerven op internet. Daarom is het handig om aan diensten als Google, Facebook en Twitter te laten weten dat een gebruiker is overleden. Hoe? Iedere organisatie heeft daarvoor een eigen methode. De een makkelijk, de andere ingewikkelder.

Handleiding
De KBO heeft een handleiding gemaakt van de meest bekende online diensten waarmee nabestaanden uw online identiteit kunnen laten verwijderen. Print deze uit en bewaar ‘m op een toegankelijke plaats. Daarmee zorgt u voor uw nabestaanden zodat ze na uw overlijden niet langer met uw online activiteiten bezig hoeven zijn.


8 november 2016


Veranderingen rond de tablet

In drie jaar tijd zijn duizenden KBO-leden onze tablet en apps gaan gebruiken, onder het motto ‘Alle ouderen aan de tablet!’. Al dan niet geholpen door onze tabletcoaches. Vanaf november zijn er een aantal wijzigingen.

Een tabletcomputer zorgt voor meer zelfredzaamheid, veiligheid en ontspanning. De tablet is nuttig, denk aan een consult op afstand met huisarts of apotheker. Actueel en informatief is de tabletcomputer ook, bijvoorbeeld via weer- of reisinformatie en nieuwssites. En leuk: denk aan een spelletje scrabble, dammen of patience.

Tabletcoaches
In heel Nederland staan inmiddels 150 KBO-tabletcoaches klaar om KBO-leden digitaal op weg te helpen. Elke maand komen er nieuwe KBO tabletcoaches bij.

 • Contact leggen kan via onze website (www.kbotablet.nl) of via onze KBO-Ledenservice,
  telefoon 0900 – 8 2121 83 (10 ct/min), elke werkdag van 9.30 tot 12.30 uur.

Enkele wijzigingen
Vanaf 1 november is de KBO gestopt met de verkoop van iPads. De aanschaf in een fysieke winkel biedt namelijk voordelen aan senioren boven digitale verkoop: directe service bij het installeren van de tablet en het verhelpen van problemen na installatie. De KBO-helpdesk van FocusCura stopt daarom per 1 januari. De speciale KBO-wegwijsapp kent een dalend gebruik onder leden en is daarom per 1 november beëindigd. Er zijn inmiddels veel andere goede informatieve en medische apps beschikbaar.

Binnenkort koppelen we op de website van de KBO handige of waardevolle apps aan de speerpunten van onze organisatie.


25 oktober 2016


Volg de KBO digitaal

De website van de KBO biedt een schat aan informatie. Naast nieuws en informatie over geld, zorg, veiligheid en digitalisering, staat er ook praktische informatie over onze organisatie. Maar wist u dat u ook achter de schermen bij de KBO kunt meekijken en reageren?

Via Twitter en Facebook laten we vaak de achterkant van het nieuws zien. Heeft een ziekenhuis het keurmerk Seniorvriendelijk gekregen? Op de website ziet u dan de officiële overhandiging, terwijl we op Facebook de trotse ziekenhuismedewerkers laten zien. Door net een andere kant te belichten, ontstaat vaak een hele andere kijk op het nieuws. Daarnaast is Facebook ook de plaats om ‘in gesprek’ te gaan met de KBO. Door te reageren kunt u ons laten weten hoe u denkt over een bepaald onderwerp.

Maar het zijn niet alleen de serieuze zaken die we met u willen delen. We merken dat juist ook luchtige onderwerpen gewaardeerd worden en veel ‘likes’ opleveren. Zo gaan grappige foto’s, rake cartoons of ontroerende artikelen als een lopend vuurtje over het internet.

En we zien ook dat steeds meer KBO-afdelingen onze berichten delen en plaatsen op hun eigen Facebookpagina. 


11 oktober 2016


Eerste Kamer stemt in met wet cliëntenrechten

De Eerste Kamer stemde op 4 oktober in met de ‘wet cliëntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens’. Deze wet bevordert een snelle en betrouwbare uitwisseling van medische gegevens. Goed nieuws dus.

Juiste uitwisseling van medicatiegegevens is van levensbelang. Apothekers moeten bijvoorbeeld nu veel moeite doen om patiëntinformatie te verkrijgen voor veilig medicijngebruik. Deze wet maakt gegevensuitwisseling tussen zorgverleners eenvoudiger na toestemming van de patiënt.

Gegevens kunnen nu ook al worden uitgewisseld, maar de nieuwe wet zorgt voor een verzwaring van beveiliging en bescherming. Patiënten krijgen meer inzicht en zeggenschap over hun gegevens.
“KBO-PCOB verwacht dat dit de betrokkenheid van de patiënt bevordert, naast goed medicatiegebruik en therapietrouw”, aldus Manon Vanderkaa.


27 september 2016


Betrek ouderen bij digitale gezondheidszorg

In onze samenleving gaat steeds meer via internet. Ook in de gezondheidszorg. De KBO deed mee aan onderzoek naar senioren en ‘eHealth’. Dit onderzoek gebruikt de KBO om de belangen van ouderen te behartigen. Onze boodschap: betrek ouderen zo vroeg mogelijk bij ICT-ontwikkelingen.

Een consult met de huisarts op afstand via de computer en zorgcontroles via apparaten thuis, waarbij een arts of assistent via de medische post meekijkt. De ontwikkelingen gaan snel.

Houden ouderen het bij? De KBO vindt dat er nog grote stappen moeten worden gezet voordat de technieken succesvol ingezet kunnen worden bij ouderen. De nieuwe systemen zijn vaak te ingewikkeld voor ouderen. Wel biedt ‘eHealth’ kansen om de zorg beter, goedkoper en toegankelijker te maken. Dan is het natuurlijk wel belangrijk dat alle gebruikers het begrijpen!

Om senioren beter bekend te maken met technologisering van de samenleving, is de KBO gestart met een eigen tabletproject (klik hier voor meer informatie). Daarnaast pleit de KBO ervoor dat elektronische identificatie veilig én eenvoudig wordt. Denk aan Digi-D bij de overheid. Nu heb je allerlei passen, wachtwoorden, gebruikersnamen en nummers nodig voor verschillende instanties. De KBO dringt aan op een simpeler en veiliger systeem. Ook daarvoor geldt: betrek ouderen erbij!  


13 september 2016


Betaalautomaten moeten gebruiksvriendelijker

Betalen met een betaalpas is lang niet voor iedereen eenvoudig. Ouderen vinden vooral betaalautomaten soms lastig te bedienen. Daarom steunt de KBO het Europese platform Pay-Able dat betaalautomaten voor iedereen gebruiksvriendelijk wil maken.

Vooral voor blinden en slechtzienden, maar ook voor ouderen en laaggeletterden, is het vaak lastig om met de betaalpas te betalen.

Door de betaalautomaat gebruiksvriendelijker en eenvoudiger te maken, wordt het voor iedereen gemakkelijk om elektronisch te betalen. Denk hierbij aan een beter leesbaar scherm, geluidssignalen en een vaste indeling van de toetsen. Om dit te bevorderen, lanceerde het Europees Parlement het platform Pay-Able.

Europese landen bundelen samen hun invloed om te zorgen dat betaalautomaten voor alle gebruikers begrijpelijk en toegankelijk zijn. Aanpassing van wet- en regelgeving is nodig. De KBO wil daarom in een Europees wetsvoorstel voor toegankelijkheid ‘gebruiksvriendelijke betaalautomaten’ laten opnemen.


30 augustus 2016


Let op bij digitaal gebruik van foto’s!

Het gebeurt zo gemakkelijk: u ziet op internet een mooie foto staan, maakt een kopie en plakt hem in uw eigen blad of website. Maar let op, want het mag meestal niet. Enkele KBO-ers kunnen erover meepraten…

Andermans werk gebruiken is met internet en social media gemakkelijk te kopiëren en te delen, zonder de oorspronkelijke auteur (of bron) te vermelden. Maar er gelden regels voor auteurs- en portretrecht.

Materiaal moet rechtenvrij zijn. De maker moet toestemming geven om het beeld te gebruiken. Fotografen laten hun foto’s steeds vaker online opsporen op onrechtmatig gebruik. Dit kan leiden tot erg hoge boetes. Enkele KBO-afdelingen hebben dit recent aan den lijve ondervonden.

Het maakt niet uit welke bedoeling u met uw website hebt, of dat u zich onbewust bent geweest van andermans auteursrecht. Juridisch gezien hebt u toestemming nodig van de eigenaar om foto's, muziek, teksten en films van anderen te gebruiken. Dit geldt ook voor een website waar u geen geld mee verdient en die alleen een goed doel dient (zoals het informeren en activeren van senioren).

De oplossingen?
Maak zelf foto’s, vraag om toestemming, gebruik foto’s die vrij zijn van copyright (rechten) of koop foto’s bij stockfotowebsites. Vraag altijd eerst toestemming voordat u een tekst of foto op Facebook of uw eigen website plaatst. En vergeet de bronvermelding niet.


9 augustus 2016


De blauwe envelop blijft

Mensen die de gang naar digitale communicatie niet kunnen maken kunnen van de Belastingdienst de blauwe envelop blijven ontvangen. De Tweede Kamer heeft dit kort voor het zomerreces besloten en komt hiermee tegemoet aan de zorgen van de KBO.

Eerder verlengde staatssecretaris Wiebes van Financiën de mogelijkheid van het ontvangen van de papieren envelop. Mensen die geen computer of internet hebben, digibeet zijn of geen vrienden of familie hebben om te helpen kunnen bij de Belastingdienst aangeven dat ze de blauwe envelop ook in de toekomst willen blijven ontvangen. Deze regeling geldt voor onbepaalde tijd.

‘Hier hebben we samen met veel gedupeerden hard voor gestreden, het is een stap in de goede richting’, aldus Manon Vanderkaa, directeur van de Unie KBO. ‘De ruim 4.000 reacties die de actie ‘Dag Blauwe envelop’ heeft opgeleverd hebben gehoor gevonden. Met dit vangnet blijft het voor burgers mogelijk zelfredzaam te blijven.’

De KBO heeft eerder aangegeven dat het verdwijnen van de blauwe envelop de zelfstandigheid van mensen kan aantasten. In bepaalde gevallen is het hebben van hulp een onmisbare factor, zoals de Belastingservice van de gezamenlijke ouderenbonden.

De KBO pleit al jaren bij zowel bedrijven als de overheid voor goede alternatieven voor mensen die (nog) niet of verminderd digitaal vaardig zijn, om wat voor reden dan ook. Dit geldt voor ouderen, maar ook voor mensen die om financiële redenen of door een chronische ziekte of beperking niet met een computer kunnen werken. Voor deze groepen bestaat nu doorgaans geen goed vangnet.


12 juli 2016


Digibeten niet vergeten

De KBO constateert dat de overheid nog te vaak de nadruk legt op digitalisering en daarbij het vangnet weglaat. We vragen de Tweede Kamer om alternatieven, zodat senioren zonder internet beter beschermd worden.

Volgens minister Plasterk is er sprake van een ‘digitale revolutie’ in Nederland. Maar aan veel ouderen gaat de revolutie voorbij. Deze senioren maken nauwelijks gebruik van internet. De KBO dringt er op aan deze senioren te beschermen en maatregelen te nemen. In een brief aan de Tweede Kamer vraagt de KBO om het organiseren van alternatieven. De KBO blijft signalen ontvangen dat er vaak geen vangnet beschikbaar is. Denk aan een telefoonlijn of een servicebalie.

De KBO is niet tegen digitalisering. Sterker nog, wij stimuleren en helpen senioren op de digitale snelweg te komen, bijvoorbeeld met de KBO-Tablet en met voorlichting.

Maar momenteel ligt in Den Haag teveel de nadruk op de inspanningen voor digitale dienstverlening. Terwijl we juist van een minister van Binnenlandse Zaken verwachten dat er ook aandacht is voor mensen die niet digitaal vaardig zijn. Zodat zij, ook in de toekomst, niet tussen wal en schip belanden.


28 juni 2016


Met thee en taart de tablet uitproberen

Met een feestelijke high tea maakten 22 dames in Villa Sonsbeek in Arnhem kennis met de digitale techniek. De tabletcomputer blijkt een schatkamer voor senioren te openen. De deelnemers aan ‘thee, taart en tablet’ waren dan ook erg enthousiast over de mogelijkheden.

Op 14 juni maakten de deelnemers in Arnhem voor het eerst in hun leven kennis met de tablet.
Na een duidelijke uitleg van de KBO en SeniorWeb over de werking en mogelijkheden van de tablet, gingen de dames daarna zelf aan de slag met de computer.

 Beeldbellen met Tineke de Nooij
Ze bezochten nieuwswebsites, maakten foto’s en speelden online spelletjes. Al snel werden de dames enthousiast en wilden ze nog meer leren. Via de tablet werden kinderen en kleinkinderen opgezocht, met alle verwondering van dien. “Nou moe, dat is mijn dochter!”, was de enthousiaste reactie van een van de deelnemers, nadat ze de bedrijfswebsite van haar kind gevonden had.

Slotakkoord van de middag was voor Tineke de Nooij, bekend van radio en televisie. Zij vertelde in een live beeldverbinding met de zaal over haar ervaringen met de tablet en internet. Ook zij is een voorbeeld van een senior voor wie de deuren naar de digitale wereld zijn geopend.

14 juni 2016


Houd 75-plusser aangehaakt bij samenleving

Ruim 1,2 miljoen Nederlanders zijn niet online, zo blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek .
Dit onderstreept eerder onderzoek van de KBO over internetgebruik onder senioren. Directeur Manon Vanderkaa: “Afhankelijkheid en isolement kunnen het gevolg zijn. De KBO helpt 75-plussers aanhaken bij de digitale samenleving.”

In totaal hebben ruim 1 miljoen senioren nog geen internet. De helft gaat ook niet meer online. Terwijl communicatie met de overheid, belastingaangifte en bankzaken daardoor steeds moeilijker worden. Met alle gevolgen vandien.

Vangnet
De Unie KBO pleit daarom al langer voor een gedegen vangnet. Ook zonder internet moet dienstverlening toegankelijk blijven. En er is betere ondersteuning nodig voor de senioren zonder internet die wél digitaal willen. Manon Vanderkaa: “Er zijn veel redenen waardoor mensen niet meer online gaan. Het is vaak ingewikkeld, te duur, men is bang om fouten te maken of er is gebrek aan vertrouwen. Vaak weten mensen ook niet waar ze kunnen aankloppen voor hulp of advies.”

De groep zonder internet wordt langzaam kleiner. Van de senioren die nu al op internet zitten, gaat 80% dagelijks online. De 600.000 senioren die niet meer online gaan zijn gemiddeld 81 jaar en twee derde daarvan is vrouw. De helft van senioren zonder internet overweegt alsnog zich het internet eigen te maken. De KBO biedt op verschillende manieren hulp. Op een laagdrempelige manier kunnen KBO-leden kennismaken met de tablet, met hulp van een tabletcoach.


31 mei 2016


Zorgen over snelle digitalisering belastingen

De KBO heeft veel zorgen over de snelheid waarmee de digitalisering van belastingberichten wordt ingevoerd. Op het Meldpunt ‘Dag blauwe envelop’ kwamen tot nu toe al ruim 4.100 meldingen binnen. De Belastingdienst zet nu kleine stappen; niet alle post wordt digitaal verstuurd. Maar de KBO wil een vangnet voor iedereen zonder internet.

De overheid heeft in de communicatie over de toeslagen het belang van papieren informatie onderschat. Veel mensen voelen zich hierdoor overvallen. De 4.100 meldingen getuigen hiervan. De papieren blauwe envelop kan niet zomaar verdwijnen. De KBO vindt dat de overheid op tijd moet verwijzen naar organisaties die hulp organiseren, zoals de Belastingservice Ouderenbonden.

Het gaat met stapjes vooruit. Staatssecretaris Wiebes zegde eind 2015 toe dat wie geen computer heeft of geen vrienden of familie heeft om te helpen, toch nog een papieren brief van de Belastingdienst kan ontvangen. Ook blijft de papieren blauwe envelop het komende half jaar behouden voor de definitieve beschikking van toeslagen.

Maar nu moet er snel gewerkt worden aan een gedegen en betrouwbaar vangnet voor iedereen.
De KBO is niet tegen digitalisering van diensten, wel tegen uitsluiting. Bedrijven en overheid moeten goede alternatieven organiseren voor mensen die (nog) niet digitaal vaardig zijn. Dit geldt voor mensen, waaronder veel ouderen, die om financiële redenen of door een chronische ziekte niet met een computer kunnen werken. Vangnet blijft nodig!


10 mei 2016


KBO helpt leden via speciale apps

Alle senioren aan de tablet”, aldus de KBO. 3000 KBO-leden hebben al een KBO-Tablet en dat worden er elke week meer. De Tablet wordt leuker en nuttiger met deze gratis apps.

Aan de KBO apps hebben we onlangs vier apps toegevoegd rond zorgthema's. Deze apps ondersteunen u als mantelzorger, helpen u om lekkere en gezonde gerechten te maken, om het geheugen fit te houden en om te genieten van een goede nachtrust. De apps zijn getest door klanten van Zilveren Kruis.

App 1: Alzheimer Assistent

Biedt ondersteuning aan mantelzorgers. Naast het uitwisselen van ervaringen en tips met anderen, kunt u een eigen dagverslag delen.

App 2: De Receptenmaker

Verzamelt recepten en stelt eenvoudig een eigen kookboek samen. De app richt zich op gezond en gevarieerd koken. De Receptenmaker bevat ook links naar gezonde drankjes.

App 3: Memorado

Gericht op het trainen van je hersenen met 20 spellen op 570 niveaus. De games zijn leuk en uitdagend en verbeteren geheugen, concentratie en reactievermogen.

App 4: Sleep Better

De app neemt bewegingen waar tijdens je slaap. Daar komen tips uit om je slaap te verbeteren. Je krijgt inzage in je slaappatroon en kunt je dagelijkse gewoonten bijhouden.

• Op www.kbotablet.nl vindt u meer informatie en kunt u alle apps downloaden. 


26 april 2016


Pensioeninformatie op papier

Digitaal communiceren is voor veel ouderen niet vanzelfsprekend. Pensioenfonds APG/ABP houdt hiermee onvoldoende rekening. Het fonds kondigt aan om de pensioeninformatie voortaan standaard digitaal aan te bieden aan een grote groep. De KBO maakt hiertegen bezwaar.

Wat is er aan de hand? Pensioendeelnemers van APG/ABP die ook de digitale nieuwsbrief ontvangen én nog geen 72 jaar oud zijn, kregen recent bericht. APG/ABP schrijft dat deze deelnemers voor de laatste keer hun pensioenoverzicht op papier ontvangen. Als zij het overzicht toch per post willen blijven ontvangen, dan kunnen zij dat via internet laten weten. Het ABP zegt daarbij: “het gaat per slot om uw gemak”.

Gemakkelijk is het echter niet. Zeker niet voor senioren die niet of nauwelijks digitaal zijn, ook al hebben ze e-mail. Of zij een nieuwsbrief per mail ontvangen zegt namelijk niet alles over de digivaardigheid. Veel senioren moeten hulp vragen voor digitale zaken, zo weten we uit eigen onderzoek.

Directeur Manon Vanderkaa: “De KBO is zeker niet tegen digitalisering. We stimuleren senioren om de online wereld te betreden. Maar de KBO vindt het van groot belang dat belangrijke pensioeninformatie op papier beschikbaar blijft voor wie (nog) niet digitaal vaardig is.”

De KBO waarschuwt het ABP daarom dat ze het veel mensen onnodig moeilijk maken met hun recente beslissing. Manon Vanderkaa: “We vragen als KBO aan het ABP om de papieren informatie standaard te houden. Zo blijft de keuze, voor digitaal of niet, waar die hoort: bij de ontvanger.”


12 april 2016


Digi-dwang door de overheid?

Dagblad Trouw berichtte over het verdwijnen van de blauwe belastingenvelop. Volgens de krant is de fiscus schuldig aan ‘digi-dwang’. De Nationale Ombudsman onderzocht dit. Zijn bevindingen onderstrepen de conclusie van de KBO vorig jaar: de overheid verliest de belangen uit het oog van mensen die moeite hebben met digitalisering.

De meldactie www.dagblauweenvelop.nl van de KBO, ANBO en PCOB leverde al ruim 4.000 reacties op. De KBO wil niet dat digitale communicatie tussen overheid (zoals de Belastingdienst) en de burger de enige mogelijkheid wordt. Directeur Manon Vanderkaa: “De KBO pleit voor behoud van de papieren blauwe envelop en een vangnet voor niet-digivaardigen.”
  
Waarom? De KBO toonde al eerder aan dat 1,2 miljoen senioren nog niet aangesloten zijn op het internet. Uit recent onderzoek van de KBO blijkt dat 72% van de digivaardige senioren verwachten dat zij het in de nabije toekomst niet meer kunnen bijhouden. Er ontstaat een kloof tussen burgers die dagelijks achter een computer zitten en mensen die dat niet of minder doen.

De digitale berichtenbox van de overheid versterkt dat. Hoe ga je om met email van de overheid, tussen alle andere berichten door zoals nieuwsbrieven, aanbiedingen en privéberichten? Manon Vanderkaa: “Onze leden zijn terecht bezorgd. Veel senioren komen door de voorgestelde overheidsmaatregelen in de problemen.”


Het meldpunt ‘Dag blauwe envelop’ is nog steeds telefonisch, schriftelijk en online te bereiken:

Telefonisch: Belastingservice Ouderenbonden 0900–040 1437, werkdagen tussen 9.30- 12.30 uur.
Schriftelijk: Meldpunt Dag blauwe envelop, Postbus 325, 5201 AH ’s-Hertogenbosch.
Online: www.dagblauweenvelop.nl


ChefMyself: het koken van de toekomst


ChefMyself is een Europees techniekproject waar de Unie KBO aan heeft deelgenomen. Doel is om gezond koken voor actieve senioren plezierig en eenvoudig te maken. We laten u graag weten wat er na twee jaar is bereikt. En hoe de toekomstige keukenmachine voor senioren eruit ziet.

De Unie KBO neemt deel aan projecten van de Europese Commissie rond technische en digitale oplossingen. Doel is om de kwaliteit van leven van senioren te verbeteren en hen in staat te stellen zo lang mogelijk zelfstandig te functioneren. De Unie KBO betrekt senioren als (mogelijke) gebruikers binnen de projecten.


Het project ChefMyself maakte een keukenmachine geschikt voor senioren. Met een gemakkelijk leesbaar bedieningspaneel en de mogelijkheid om de machine op internet aan te sluiten. Bijzonder is de ontwikkeling van een app die door senioren goed te bedienen is. In deze app zit een receptenboek met stap-voor-stap recepten voor de keukenmachine, een maaltijdplanner, een voedingsadvisering en de mogelijkheid om aan te sluiten bij een sociaal netwerk. Hiermee wordt ook geprobeerd de eenzaamheid van veel alleenstaande senioren te verkleinen.

Test en vervolg
Ruim 200 senioren uit Nederland en Italië hebben hun wensen en behoeften rond de maaltijdmachine inmiddels kenbaar gemaakt. De KBO sprak met het Voedingscentrum, het RIVM, maaltijdservice Foodconnect en specialisten op het gebied van dieet en ergonomie. Vervolgens hebben ruim 30 senioren in Nederland, Portugal en Italië het prototype van de keukenmachine thuis getest.

Verdere ontwikkeling van de ChefMyself hangt af van interesse van de markt. De machineproducent heeft hierin een belangrijke rol. De resultaten uit dit project zijn vooraf goed doordacht. Zo kan de app ook apart ingezet worden in combinatie met nieuwe geïnteresseerde partners.


1 maart 2016


Problemen op komst voor digitale senior

Bijna driekwart van de senioren die nu online zijn, verwacht problemen door de toenemende digitale dienstverlening. Dit blijkt uit KBO-onderzoek onder 1.350 Nederlandse senioren. Directeur Manon Vanderkaa: “Het overheidsbeleid is dus niet reëel, een vangnet blijft nodig.”

 

Uit ons onderzoek blijkt dat zelfs ouderen met internet serieuze problemen verwachten. 72% van de digivaardige senioren verwacht in moeilijkheden te komen als diensten alleen nog maar via internet en e-mail aangeboden worden. Dit komt bovenop de 1,2 miljoen internetloze senioren uit eerder onderzoek van de KBO.

Eindeloze mailwisseling
De KBO ziet dat veel instanties er vanzelfsprekend vanuit gaan dat alle burgers digitale dienstverlening kunnen en willen. ”Ons onderzoek bewijst dat dit beleid haaks staat op de realiteit”, zegt Unie KBO-directeur Manon Vanderkaa. ”Daarom roepen wij op om alternatieven te blijven aanbieden, plus een goed functionerend vangnet. Het moet mogelijk blijven om gewoon te bellen of langs te komen met een vraag.” Eén van de ondervraagden verwoordt het gevoel van veel senioren: “Vaak roept een antwoord via e-mail een nieuwe vraag op, met een eindeloze mailwisseling tot gevolg.”

Manon Vanderkaa: “De KBO stimuleert en ondersteunt senioren in hun weg naar digitalisering. Door voorlichting te geven over het gebruik van DigiD, hulp bij de belastingaangifte en hulp bij het internetbankieren. Maar er zit een grens aan wat een grote vereniging kan doen. Overheid en bedrijven moeten rekening houden met de wensen, behoeften en mogelijkheden van de grote en diverse groep oudere Nederlanders.”


16 februari 2016


Ruim 3500 meldingen over verdwijnen blauwe envelop

Bij het Meldpunt ‘Dag blauwe envelop’ zijn al ruim 3500 meldingen binnengekomen. Aanleiding was de mededeling van de Belastingdienst dat alle post digitaal verstuurd wordt. Sindsdien is de staatssecretaris ons tegemoet gekomen, maar we blijven strijden voor een vangnet en een volwaardig alternatief.

Het grote aantal meldingen is een duidelijk signaal van senioren dat niet te negeren valt. Zij zijn overdonderd en maken zich zorgen over de snelheid van de digitalisering. De melders verwachten problemen als het contact met de overheid alleen nog maar via internet en e-mail verloopt. Zij voelen zich buitenspel gezet of afhankelijk gemaakt van anderen (die digitaal handig zijn).

De samenwerkende seniorenorganisaties KBO, PCOB en ANBO benadrukken niet tegen digitalisering te zijn. Zij hameren wél op goede alternatieven, zodat er een vangnet is voor alle mensen die (nog) niet of verminderd digitaal vaardig zijn.

Toch papieren brief
Eind 2015 kwam staatssecretaris Eric Wiebes van Financiën enigszins tegemoet aan onze zorgen, door aan de Tweede Kamer toe te zeggen dat wie geen computer en geeft hulp heeft, toch nog een papieren brief kan krijgen van de Belastingdienst. Een mooie stap in de goede richting, maar nog niet voldoende om alle ongerustheid weg te nemen. Het meldpunt ‘Dag blauwe envelop’ blijft voorlopig open, zodat verontruste burgers hun stem kunnen laten horen.

Informatie
Het meldpunt ‘Dag blauwe envelop’ is telefonisch, schriftelijk en online te bereiken:

 • Telefonisch: Belastingservice Ouderenbonden 0900 – 040 1437 (€ 0,10 ct per minuut), elke werkdag tussen 9.30 tot 12.30 uur.
 • Schriftelijk: Meldpunt Dag blauwe envelop, Postbus 325, 5201 AH ’s-Hertogenbosch.
 • Via internet: www.dagblauweenvelop.nl


De Belastingservice Ouderenbonden is een initiatief van de KBO, PCOB en ANBO.


26 januari 2016


Nieuwe tv-spot: verstuur nooit uw bankpas

‘Verslaggever Marc’ is het gezicht van het televisiespotje ter promotie van online zelfverdediging. De bekendste zin daarin is: “Hang op! Klik weg! Bel uw bank!”. In de nieuwe televisiecommercial gaat Marc met zijn bestelbus op ‘phishing patrouille’ door het land. De boodschap ondersteunt de KBO van harte: verstuur nooit uw betaalpas!

 

Omdat de fraudecijfers de afgelopen jaren flink zijn afgenomen, gaan criminelen op zoek naar nieuwe vormen van fraude.

Op dit moment is het onder criminelen populair om mensen te vragen hun betaalpas op te sturen. De pincode hebben zij vaak al op een ander moment van u afgekeken. Soms vragen zij u zelfs om de pincode met de betaalpas mee te sturen.

Het voorkomen van deze fraude is heel eenvoudig en wordt in de korte televisiecommercial goed uitgebeeld: verstuur nooit uw betaalpas!Bekijk de commercial (25 seconden)

Bekijk de commercial (10 seconden)


Meer informatie?
Op de website van de KBO vindt u meer tips en uitleg over veilig internetten.


12 januari 2016


Valse email van uw bank? Melden helpt!

 
Steeds meer mensen doen hun bankzaken via internet. Handig, maar de keerzijde is dat criminelen via uw computer toegang kunnen krijgen tot uw gegevens. U kunt de banken helpen in de strijd tegen digitale criminaliteit.


Toegang tot uw computer krijgt een dief op verschillende manieren. Meest gebruikelijk is een valse e-mail, ogenschijnlijk namens uw bank. Zo proberen criminelen uw pincode te achterhalen. Om dit te stoppen, kunt u uw bank benaderen.

 

Maar wat doet de bank met uw melding? KBO Nieuws nam de proef op de som. We meldden een valse email bij de ING bank. De reactie delen we graag met u:

Hartelijk dank voor uw melding over een valse e-mail, ook wel ‘phishing’ e-mail genoemd. De e-mail die u heeft ontvangen is niet afkomstig van de ING.

Wat doen wij met meldingen over phishing e-mails?
- Wij laten de website waarnaar de e-mail verwijst direct blokkeren.
- Op ING.nl/veiligbankieren tonen wij voorbeelden van valse e-mails om klanten te waarschuwen.

Persoonlijke gegevens ingevuld of afgegeven?
Het kan zijn dat u telefonisch of op een website persoonlijke gegevens heeft afgegeven. Bijvoorbeeld uw gebruikersnaam, wachtwoord, activeringscode of TAN-codes voor Mijn ING. Bel dan direct de Alarmlijn, op 020 22 888 00. Samen met u bekijken wij dan of het invullen van uw persoonlijke gegevens gevolgen heeft gehad. Ook bekijken we wat eventuele vervolgstappen zijn. De Alarmlijn is 7 dagen per week, 24 uur per dag bereikbaar.


Meer informatie?
Kijk op ING.nl/veiligbankieren of bel ons op 020 22 888 88. Wij helpen u graag en zijn bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.00 uur tot 21.00 uur en op zaterdag van 9.00 uur tot 17.00 uur.
Mocht u vaker een valse e-mail ontvangen, dan ontvangen wij deze graag weer van u. U kunt deze valse e-mail naar valse-email@ing.nl sturen. Hiermee helpt u ons om internetcriminaliteit gericht tegen te gaan.


Tips en achtergronden
Op de website van de Unie KBO vindt u meer tips en uitleg over veilig internetten.
• Contactgegevens van banken en achtergrondinformatie over veilig bankieren staan op de website Veilig bankieren


Archief