Zorggebruiker? Maak uw mening kenbaar

Zorggebruiker? Maak uw mening kenbaar!

Op 4 september 2014 begint de tweede cliëntenraadpleging ´Zorg naar gemeenten´. Die richt zich op mensen die thuis zorg of ondersteuning krijgen. De resultaten worden opnieuw gebruikt om de overheveling van verzorging en ondersteuning naar gemeenten per 2015 in goede banen te leiden. Doet u mee?
 
De raadpleging is een initiatief van 10 landelijke organisaties van ouderen - waaronder de Unie KBO, in CSO-verband - en chronisch zieken, gehandicapten en mantelzorgers. Gedurende vier weken kunnen mensen hun ervaringen met zorg en ondersteuning delen. De raadpleging Zorg naar gemeenten start op 4 september en loopt tot 4 oktober 2014. Iedereen kan meedoen: cliënten, mantelzorgers en mensen die zorg inkopen via een persoonsgebonden budget. De raadpleging is een onderdeel van de cliëntenmonitor van het programma Aandacht voor iedereen (AVI).
 
Het is van groot belang dat zoveel mogelijk ouderen die te maken hebben met (mantel)zorg de raadpleging invullen, zodat we het cliëntperspectief niet alleen bij de lokale maar ook bij de landelijke overheid goed over het voetlicht krijgen.
 
Vorige raadpleging januari 2014
Uit de vorige raadpleging bleek dat zelfredzaamheid niet vanzelf ontstaat. Chronisch zieken, ouderen en gehandicapten doen voor ondersteuning niet zonder meer een beroep op buren of familie. Veel mensen met een beperking durven niet goed om hulp te vragen. Aan de afgelopen digitale raadpleging deden bijna zesduizend mensen met een beperking mee.
 
Cliëntenmonitor
De raadpleging is een onderdeel van de cliëntenmonitor van het programma Aandacht voor iedereen. Dit programma is opgezet om leden van Wmo-raden en belangenbehartigers, denk aan ouderenorganisaties zoals de Unie KBO, te informeren over de transitie van de AWBZ-begeleiding. En om hen te adviseren over hun rol daarbij.
De negen betrokken organisaties zijn: CSO (waaronder de Unie KBO), Ieder(in), Koepel Wmo-raden, LPGGz, Mezzo, NPCF, Oogvereniging, Per Saldo en Zorgbelang Nederland.

• De digitale vragenlijst is vanaf 4 september in te vullen op de website www.zorgnaargemeenten.nl Laat uw emailadres achter om automatisch bericht te ontvangen bij de start van de raadpleging.
Download het rapport 'Zorg naar gemeenten' (pdf)
Meer informatie over AVI en de AVI-adviseurs

Het programma Aandacht voor iedereen wordt gefinancierd door het ministerie van VWS.