Bezwaar

KBO thuis

NIEUWS   THEMA'S   STANDPUNT

          


U bevindt zich hier: KBOthuis > Wmo > Ouderenbonden lokaal 

Wmo    Wmo-voorzieningen   Wmo 2015    Gemeentelijk beleid    Ouderenbonden lokaal    Bezwaar


 
Zo maakt u bezwaar tegen een Wmo-beslissing

Bij ons Nationaal Meldpunt Ouderenzorg komen veel klachten binnen over het wegvallen van zorg en huishoudelijke ondersteuning. Slechts weinig ouderen tekenen echter bezwaar aan bij de gemeente, terwijl hiervoor wel een mogelijkheid is.
 
Een voorbeeld van zo’n melding: “van de gemeente hebben we vernomen dat we onze huishoudelijke hulp tegen extra betaling kunnen behouden. Maar dat kunnen we financieel niet opbrengen. Een keukentafelgesprek heeft nooit plaatsgevonden. We hebben geen sociaal vangnet. We hebben het te slikken en weten niet meer hoe we het moeten doen. Hoezo “zorg dichter bij mensen” als het voor ons onbetaalbaar wordt?”
 
De Unie KBO adviseert ouderen in dit soort situaties om beslissingen van de overheid niet zo maar te accepteren. Bezwaar aantekenen kan namelijk altijd. En elke gemeente is verplicht om bezwaarschriften zorgvuldig af te handelen.
 
Voor meer informatie: zie de website van de rijksoverheid en de organisatie ieder(in)