Aandacht voor iedereen

Programma Aandacht Voor Iedereen (AVI)

Zorg naar gemeenten: meld uw ervaringen

Wat zijn uw ervaringen met het geven van burenhulp, vrijwilligerswerk en mantelzorg? Doe mee aan het onderzoek Zorg naar gemeenten: Goed voor elkaar? en laat het weten. Krijgt u zorg en ondersteuning via uw gemeente? Dan horen we ook graag van u.

In het nieuwe zorglandschap wordt van burgers een grotere bijdrage verwacht in de vorm van burenhulp, mantelzorg en vrijwilligerswerk. [Naam eigen organisatie] en acht andere cliëntenorganisaties zijn benieuwd naar uw ervaringen met het geven van deze hulp. Krijgt u zorg en ondersteuning via de gemeente, dan willen we ook graag weten of u tevreden bent over het contact met de gemeente, onafhankelijke cliëntondersteuning en de uitkomst van het gesprek met de gemeente.

Zo doet u mee
U kunt de vragenlijst invullen via www.zorgnaargemeenten.nl. Dat duurt ongeveer 10 minuten. Mensen die geen internet hebben, kunnen telefonisch hun ervaringen melden: op werkdagen tussen 9 en 17 uur via 0900 235 67 80 (20 cent per gesprek). Meedoen kan van 3 september tot 5 oktober.

Iedereen kan meedoen
De vragenlijst www.zorgnaargemeenten.nl is bedoeld voor mensen die zorg en ondersteuning nodig hebben én voor mensen die vrijwilliger zijn of onbetaald hulp (kunnen) bieden.

Resultaten
Door de vragenlijst in te vullen, helpt u mee de zorg door gemeenten te verbeteren. De resultaten van het onderzoek worden gebundeld voor lokale belangenbehartigers, Wmo-raden en gemeenten. De negen betrokken cliëntenorganisaties zijn: ouderenorganisaties CSO, Ieder(in), Koepel Wmo-raden, LPGGz, Mezzo, patiëntenfederatie NPCF, Oogvereniging, Per Saldo, en Zorgbelang Nederland. Zij werken samen in het programma Aandacht voor iedereen www.aandachtvooriedereen.nl , dat wordt betaald door het ministerie van VWS en afgestemd met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten.

Over het programma Aandacht voor Iedereen
De digitale raadpleging is onderdeel van het programma Aandacht voor iedereen (AVI) www.aandachtvooriedereen.nl. Hierin werkt de Unie KBO samen met ouderenorganisaties en cliëntenorganisaties Ieder(in), koepel Wmo-raden, LPGGz, Mezzo, patiëntenfederatie NPCF, Oogvereniging, Per Saldo en Zorgbelang Nederland. Het programma Aandacht voor iedereen wordt gefinancierd door het ministerie van VWS en afgestemd met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten.
Download de Flyer 'Goed voor elkaar' 

 


Het programma ‘Aandacht voor iedereen’ wordt gefinancierd door VWS. De bij het programma betrokken landelijke organisaties zijn: CG-Raad, Unie KBO, PCOB, NVOG, NOOM,, Koepel Wmo-raden, LPGGz, Mezzo, NPCF, Per Saldo, Platform VG, VCP, Viziris en Zorgbelang Nederland.