KBO-PCOB spreekt namens een brede achterban. Met een krachtig geluid beïnvloeden we landelijk én lokaal beleidsmakers, overheden en de samenleving, zodat (beleids)maatregelen ertoe leiden dat de positie van ouderen in de samenleving gelijkwaardig is aan die van anderen. Onze leden worden actief betrokken bij opinievorming en standpuntbepaling. Klik hier om meer te lezen over wat KBO-PCOB doet.

Speerpunten

Wanneer je op een speerpunt klikt wordt je doorgelinkt naar de website KBO-PCOB.nl waar het speerpunt uitgebreid uitgelegd wordt.