KBOverenigingszaken


KBO verenigingsnieuws

 

          

 

KBO op Twitter                   Venster sluiten

U bevindt zich hier: KBO verenigingsnieuws 


 11 juli 2017


Gezocht: vrijwillige medewerkers voor de pensioentelefoon

Bent u of kent u iemand die kennis heeft van pensioenen en het leuk vindt in een telefoonteam vragen daarover te beantwoorden? Wij komen graag met u in contact.

Omdat in de afgelopen tijd veel vragen over pensioen binnenkwamen, komt er nu ook een speciale Pensioentelefoon.

De Pensioentelefoon zal een dagdeel in de week open zijn. De vragen van leden worden zoveel mogelijk beantwoord. Voor de pensioentelefoon zijn we op zoek naar mensen met kennis van pensioenen.

Standplaats: KBO-PCOB, Europalaan 40 in Utrecht

Wilt u meer informatie, zoals het functieprofiel? Heeft u belangstelling? Stuur een mail naar Janneke v.d. Hoek janneke.vandenhoek@kbo-pcob.nl of Juanita Bouman Juanita.bouman@kbo-pcob.nl


27 juni 2017


Senioren KBO-PCOB in gesprek met goede doelen

Enveloppen vol met ongevraagde cadeaus, stapels acceptgiro’s met de vraag om te doneren. Veel ongevraagde post van goede doelen valt bij senioren door de brievenbus. Dit leidt tot ergernis. KBO-PCOB besloot na reacties van leden om met fondsenwervers van goede doelen in gesprek te gaan. Op een dinsdag in juni kwamen senioren en fondsenwervers samen in Amersfoort voor een open dialoog over fondsenwerving.

Senioren zijn een belangrijke doelgroep voor goede doelen vanwege hun grote geefbereidheid. Toch hebben de senioren het gevoel dat ze gezien worden als deel van een businessmodel. Dit vermoeden is niet helemaal ongegrond. Werving van donateurs is grotendeels cijfermatig gestuurd, zo bevestigen de fondsenwervers.

Onder de aanwezige senioren heerst het gevoel dat er sprake is van verspilling bij de goede doelen. Dit vanwege negatieve mediaberichten uit het verleden, maar ook door het opsturen van glossy magazines, cadeaus en andere zaken waar ze niet op zitten te wachten. Eén van de aanwezige dames vraagt de goede doelen om meer openheid van zaken te geven. Alle aanwezige fondsenwervers merken op dat ze dit doen, via jaarverslagen, de magazines en nieuwsbrieven. Toch lijkt al deze berichtgeving de beoogde doelgroep juist te ontgaan. Net als het bestaan van de CBF erkenning, de onafhankelijke toezichthouder van de goede doelen.

Digivaardig
Gaandeweg de bijeenkomst komen de fondsenwervers erachter dat de senioren veel vaardiger zijn in de digitale wereld dan gedacht. De aanwezige senioren vragen de fondsenwervers om hen ook digitaal te benaderen en niet alleen per ouderwetse post. Digitale nieuwsbrieven of meldingen op Facebook over de voortgang van projecten is een goede manier om op de hoogte te blijven.

Waarom lukt het niet om de stroom van ongevraagde post stop te zetten? Een unanieme klacht van de aanwezige senioren. De fondsenwervers merken op dat hun organisaties wel degelijk rekening houden met retour gestuurde enveloppen, en dat dit direct in de administratie verwerkt wordt. Ze lichten toe dat het ongevraagd opsturen van acceptgiro’s en cadeaus een rendabele manier van werving is. Het brengt acht tot negen keer meer geld op dan dat het kost. Na het zien van een foto waarop zichtbaar is hoeveel acceptgiro’s jaarlijks binnen komen, begrijpen de fondsenwervers de irritatie bij de senioren. Advies van één van de senioren: Als je iets stuurt, laat het dan een enkelvoudige boodschap zijn. Of geef een cadeau, óf vraag een gift. Maar stop met overvragen.

Over en weer groeide het begrip. De bijeenkomst werd gezien als waardevol en een goede aanzet om vaker met elkaar in gesprek te gaan.


30 mei 2017


22 juni bijeenkomst Premieplan voor afdelingen

Premieplan kan uw afdeling uitkomst bieden als u activiteiten wilt organiseren, maar onvoldoende middelen hebt. Op 22 juni is er in Utrecht een bijeenkomst.

Activiteiten die het welzijn van ouderen verbeteren kunnen in aanmerking komen voor Premieplan. Als u met hulp van vrijwilligers voor zo’n activiteit een lokale geldinzamelactie organiseert, verdubbelt Premieplan de netto-opbrengst van die actie (tot maximaal €2000). Lees meer.

Speciaal voor afdelingen is er een bijeenkomst over Premieplan, op donderdag 22 juni van 10.30 tot 12.30 uur in Utrecht. Tijdens de bijeenkomst geven we u uitleg en voorbeelden en krijgt u tips en ideeën voor uw eigen afdeling(en). De bijeenkomst is bedoeld voor afdelingsbestuurders, regiocoördinatoren, provinciaal coördinatoren en provinciale bestuurders van KBO en PCOB. Sanne van Viegen van de Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk verzorgt de informatie. 

 • Aanmelden kan voor 13 juni per mail, via Paulien Ketels, paulien.ketels@kbo-pcob.nl.
  Deelname is gratis; reiskosten zijn voor eigen rekening.
  Het aantal plaatsen is beperkt; inschrijving gaat op volgorde van binnenkomst.

9 mei 2017


Gemeenteraadsverkiezingen 2018

Op 21 maart 2018 vinden de gemeenteraadsverkiezingen plaats. Een prachtige kans om een seniorvriendelijk beleid in uw gemeente onder de aandacht van de politiek te brengen.

KBO-PCOB heeft een speciale websitepagina ingericht om uw afdeling ideeën te geven hoe u invloed kunt hebben op het beleid van de lokale politieke partijen.

 

 

 Met uitzondering van de gemeenten met herindelingsverkiezingen in 2017, zijn dit de vijf belangrijke momenten (met bijbehorende kans tot 'beïnvloeding/lobby') rond de komende gemeenteraadsverkiezingen. 

1. schrijven verkiezingsprogramma, selecteren kandidaten (lente, zomer, herfst 2017)
2. campagne (januari-maart 2018)
3. verkiezingsdag (21 maart 2018)
4. onderhandelingen voor het collegeakkoord (vanaf 21 maart 2018)
5. uitvoering van het collegeakkoord (vanaf vaststelling akkoord in de gemeenteraad, medio 2018)

Alle periodes zijn natuurlijk belangrijk. U kunt als lokale belangenbehartigers in alle periodes de belangen van uw achterban onder de aandacht brengen. Zo kunt u invloed uitoefenen op het (voorgenomen) beleid.

Materialen voor ú!
De KBO heeft de volgende informatie en materialen voor u beschikbaar gesteld: 


25 april 2017


Samen sterker: doet u mee in de netwerken van KBO-PCOB?

KBO-PCOB is een organisatie voor en door senioren. Om de belangen van senioren goed te behartigen is uw stem van belang. Wij zijn op zoek naar senioren die graag mee willen denken over onze speerpunten: koopkracht, digitalisering, zingeving, zorg-welzijn-wonen en veiligheid. Doet u mee?

Per speerpunt organiseren we een netwerk van betrokken senioren. De netwerken zijn digitale netwerken. Dat betekent dat we u per mail betrekken bij een raadpleging of een peiling.

Ook ontvangt u als netwerk-lid per mail een uitnodiging als we op uw speerpunt een bijeenkomst organiseren.

Op onze website kunt u lezen wat de inzet van KBO-PCOB is per speerpunt. U kunt kijken waar uw deskundigheid en belangstelling ligt en uw keuze aan ons kenbaar maken.

Hebt u interesse? U kunt uw aanmelding mailen naar: secretariaat@kbo-pcob.nl onder vermelding van ‘KBO-PCOB netwerk’.

Meldt u ons in uw mail in elk geval:
• Uw naam
• Uw adres
• Uw afdeling
• Het gewenste speerpunt

Na uw aanmelding sturen wij u een ontvangstbevestiging.

Bent u reeds betrokken bij een KBO- of PCOB-netwerk en wilt u betrokken blijven?
Dan vragen wij u vriendelijk om u opnieuw bij ons aan te melden en een keuze te maken voor een van de speerpunten.

Wij hopen u binnenkort te mogen verwelkomen in één van onze netwerken.


11 april 2017


Workshop Brief aan uw naaste over het levenseinde

Over het levenseinde hebben we zo onze eigen gevoelens en verwachtingen. Het delen van gedachten over dit onderwerp met de mensen die dicht bij je staan is lastig. Bijvoorbeeld omdat er steeds geen juist moment voor is of omdat u denkt daar een ander mee te belasten. Het schrijven van een brief aan uw naaste kan dan een waardevolle stap zijn. KBO-PCOB biedt een workshop aan om deze brief te schrijven.

Bij het schrijven van een brief krijgt u eerst zelf helder wat daadwerkelijk van belang is om te vertellen. Wat wilt u nog delen over uw leven? Bijvoorbeeld over dingen die gebeurd zijn, waar u trots op bent of spijt van hebt? Welke wensen of wijsheid wilt u meegeven aan anderen? Welke persoonlijke wensen van uzelf – over het levenseinde of het afscheid – wilt u delen? Wat wilt u nalaten en hoe wilt u herinnerd worden? De antwoorden op deze vragen zijn echt voor iedereen anders. Als u weet wat voor u van betekenis is, kunt u de tijd nemen om de juiste woorden te vinden en op te schrijven. Pas daarna kiest u voor het versturen, geven of voorlezen van de brief aan de ander. Deze brief kan een opening zijn voor een gesprek of van onschatbare waarde zijn op een later moment.

Op donderdag 18 mei komen ongeveer 20 ouderen een middag bij elkaar om een brief aan hun naaste te schrijven. Schrijfdocent Monica Boschman laat de deelnemers via bijzondere schrijfoefeningen ontdekken wat ze in hun brief willen vertellen. Met deze ingrediënten ontstaat al tijdens de middag de eerste versie van de brief.

Aanmelden
Doet u mee? De workshop is in Utrecht en duurt van 13.00 tot 16.00 uur. Het is een activiteit die past binnen het project van de coalitie van betekenis tot het einde; praten over het levenseinde. Organisatie KBO-PCOB. Reiskosten worden vergoed op basis van openbaar vervoer.
Aanmelden: Paulien.Ketels@kbo-pcob.nl


28 maart 2017


Een nieuw gezamenlijk magazine!

De Ledenraad KBO-PCOB besloot 7 maart unaniem dat er één gezamenlijk magazine komt.
Nu krijgen KBO-leden nog het magazine Nestor en PCOB-leden het magazine Perspectief. Straks krijgen zij allemaal het nieuwe magazine dat ook een nieuwe naam zal krijgen. Het is met een oplage van meer dan een kwart miljoen exemplaren meteen het grootste seniorenmagazine van Nederland.

Voorop staat dat de leden van beide verenigingen zich herkennen in het nieuwe magazine en zich er thuis in voelen. Naast het binden van de huidige leden, willen we met het magazine ook jonge senioren aantrekken en de zichtbaarheid van de vereniging vergoten. De omvang van het magazine zal hetzelfde zijn als de huidige Nestor.

Katernen
In het nieuwe magazine zal voor KBO-leden een KBO-katern zitten en voor PCOB-leden een PCOB-katern, met daarin verenigingsspecifieke informatie. In het KBO-katern zal ruimte worden geboden voor informatie vanuit de provinciale bonden aan hun leden.

Vanaf augustus 2017
Het eerste nummer van het nieuwe magazine verschijnt op 15 augustus 2017. De distributie blijft voorlopig nog gescheiden bij de twee verenigingen. De data voor de bezorging bij KBO-leden blijven ongewijzigd.


14 maart


Op zoek naar een leuke, inhoudelijke afdelingsactiviteit?

KBO-afdelingen, opgelet! Hebt u nog niet alle afdelingsbijeenkomsten gevuld komende periode?
Of bent u aan het nadenken over activiteiten voor het volgende verenigingsseizoen? KBO-PCOB vraagt dan graag uw aandacht voor het onderzoek Mijnkwaliteitvanleven.nl
.

Meedoen biedt uw leden een goede voorbereiding op het (keukentafel)gesprek over zorg. En de resultaten per gemeente bieden uw afdeling een mooi middel in de lokale belangenbehartiging! Om dit onderzoek onder de aandacht te brengen bij leden van uw afdeling, kunnen we een middag vullend (of deel van de middag, wat u wenst) programma verzorgen.

We komen graag iets vertellen over Mijnkwaliteitvanleven.nl en het nut van dit onderzoek. Met daarna een leuk, dynamisch gespreksonderdeel waarbij de mensen in kleine groepjes onder het genot van een kopje koffie doorpraten over de thema’s in het onderzoek: langer zelfstandig thuis wonen; sociale contacten; gelukkig zijn; zorg en ondersteuning.

• Interesse of meer weten? We praten graag met u door over de mogelijkheden! Mail naar communicatie@kbo-pcob.nl of bel 030 3400 600.


Logo KBO-PCOB tijdelijk

Veel afdelingen vragen ons digitale logo aan. Daar krijgen we ook wat vragen en opmerkingen over. Zoals “KBO-PCOB is niet de meest welluidende naam”. Daar zijn we ons van bewust.

Op de lange termijn zou het mooi zijn als we een meer klinkende naam voor de nieuwe organisatie zouden vinden. Als die gevonden wordt, komt daar ook een bijpassend logo en een bijpassende huisstijl bij. Voor de tussenperiode is een logo ontworpen dat een mix is tussen de oude logo’s van KBO en PCOB.

Afdelingen mogen dit logo uiteraard overnemen. Realiseer u wel dat dit logo tijdelijk is. Een te grote investering in deze huisstijl voor uw afdeling, denk aan een gevelbord of briefpapier, zou zonde zijn.


28 februari 2017


Doet u dit jaar ook mee aan '40 dagen geen druppel'?


Meer dan 500 KBO-leden deden in 2016 tijdens de Vastenperiode mee met onze actie om 40 dagen geen alcohol te drinken. Veelal met succes! Daarom roepen we KBO-leden ook in 2017 op om 40 dagen geen alcohol te drinken. Dit jaar sluiten we ons aan bij IkPas.


De KBO-leden die meededen voelden zich fitter, sliepen beter en vielen af. Hieronder leest u enkele ervaringen van deelnemers in 2016:
• ‘Eigenlijk ging het vanzelf. Ik ben al geen grote drinker maar met deze actie ben ik me meer bewust geworden van mijn alcoholgebruik.’
• ‘Ik vind de associatie met het vroegere ‘vastentrommeltje’ grappig. In mijn kindertijd stopte ik al het lekkers erin, nu – zestig jaar later – wilde ik proberen of ik de drank 40 dagen in de fles kon houden. Dat is gelukt!’ • ‘Ik ben vijf kilo afgevallen. Diverse broeken zaten best strak, nu kan er een gaatje in mijn riem bij.’

 

Wil u zich aanmelden? Ga naar ikpas.nl/aanmelden. Vul uw gegevens in en kies de IkPas uitdaging 40 dagen. Bij de vraag ‘Bedrijf, organisatie of gemeente’ kiest u ‘KBO’. Na het volledig invullen van het formulier klikt u op de blauwe button ‘Verzenden’ om uw aanmelding te versturen. U ontvangt dan binnen enkele minuten een e-mail met daarin een bevestigingslink. Na klikken op deze link is uw deelname geactiveerd en kunt u zich opmaken voor 40 dagen zonder alcohol vanaf 1 maart!


14 februari 2017


Handreiking cliëntondersteuning

Ouderenadviseurs en andere cliëntondersteuners kunnen burgers wegwijs maken. KBO-PCOB werkte mee aan een ‘handreiking cliëntondersteuners’ voor gemeenten. Deze is ook interessant voor lokale belangenbehartigers.

Gemeenten zijn verantwoordelijk geworden voor zorg en welzijn van hun burgers. Daarbij zijn ze wettelijk verplicht om onafhankelijke cliëntondersteuning te bieden. Sommige gemeenten doen dit al heel goed, bijvoorbeeld samen met ouderenorganisaties; andere nog niet.

Ouderenadvisering is vertrouwd en laagdrempelig. Het kan helpen bij de zelfredzaamheid van ouderen.

De Vereniging Nederlandse Gemeente en Movisie maakten – met input van KBO-PCOB en andere organisaties – een handreiking voor gemeenten: een uitwerking aan de eisen van de wet Wmo. Doel is dat gemeenten hun cliëntondersteuning goed regelen en de best mogelijke ondersteuning bieden aan de inwoners die dat nodig hebben.

De handreiking is interessant voor KBO-bestuurders en ouderenadviseurs. Het geeft de plichten weer van een gemeente, zodat de lokale belangenbehartigers weten waar ze hun gemeente op aan kunnen spreken als het gaat om cliëntondersteuning. Ook staat er hoe ouderenadvisering gesubsidieerd kan worden.

 • Download hier de handreiking Onafhankelijke cliëntondersteuning (pdf) 
 • Bekijk hier het filmpje over ouderenadvisering met Wim Copper, KBO Zeeland

24 januari 2017


Vragenlijst mantelzorgers en ouderenadviseurs

De zorg wordt meer lokaal bepaald. Dat vraagt veel van mantelzorgers en vrijwilligers. Bent u mantelzorger of ouderenadviseur? Dan vragen we u om (eerste) een vragenlijst in te vullen.

Met drie vragenlijsten in 3 jaar tijd wil de Vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk onderzoeken hoe bestuurlijke vrijwilligers – zoals ouderenadviseurs – omgaan met nieuwe bestuurlijke uitdagingen op lokaal niveau.

Slagkracht verbeteren
Dit onderzoek sluit aan bij het landelijke programma Vrijwillig Dichtbij, waar KBO-PCOB aan deelneemt. Vrijwillig Dichtbij wil de slagkracht van vrijwilligersorganisaties verbeteren. De Universiteit voor Humanistiek helpt ons bij het uitvoeren van het onderzoek. Komend voorjaar maken we de resultaten bekend.

Doe mee!
Dit is de eerste vragenlijst, die circa 15 minuten van uw tijd vraagt. Doordat veel verschillende vrijwilligersorganisaties deelnemen, kan het goed zijn dat sommige vragen of begrippen voor u niet van toepassing zijn. Toch verzoeken wij u alle vragen zo goed mogelijk te beantwoorden.

Wij stellen uw deelname aan dit onderzoek zeer op prijs. Bij voorbaat hartelijk dank voor uw medewerking!


10 januari 2017


KBO-PCOB verhuist naar Utrecht

De Unie KBO en de PCOB gaan voortaan verder als KBO-PCOB. Wij maken ons sterk voor een samenleving waarin senioren volwaardig kunnen meedoen en mensen omzien naar elkaar.


Wij verhuizen op 19 en 20 januari 2017. U vindt ons vanaf maandag 23 januari 2017 aan de Europalaan 40, 3526 KS Utrecht. Tel. 030 – 3400 600. www.kbo-pcob.nl, info@kbo-pcob.nl 


13 december 2016


Gezocht: vrijwilligers voor de service- en juristentelefoon

Iedere ochtend zitten vrijwilligers van de KBO-servicetelefoon klaar om vragen van leden te beantwoorden. En op donderdagmiddag rinkelt de telefoon bij de juristentelefoon.

Belangrijk werk! De KBO zoekt versterking van zowel de servicetelefoon als de juristentelefoon.
Onze vrijwilligers beantwoorden allerlei vragen van leden. Zoals het vinden van een belastinginvuller, het aanvragen van brochures, de route naar de juiste zorg en nog veel meer. Soms gaat het ook om een luisterend oor. Of komen er reacties op artikelen in Nestor.

Op de donderdagmiddagen komen bij de juristentelefoon veel vragen binnen over erfrecht, testament, pensioenen, huurtoeslagen, enz. Mensen die gedurende hun werkzame leven kennis hebben opgedaan over deze onderwerpen, kunnen de leden goed te woord staan. Voor de juristentelefoon zijn we speciaal op zoek naar mensen met juridische kennis of kennis van fiscale zaken. Standplaats voor deze vrijwillige medewerkers is Utrecht. 

 • Wilt u meer informatie, zoals het functieprofiel? Stuur dan een mail naar
  Janneke van den Hoek van de Unie KBO via jvdhoek@uniekbo.nl

22 november 2016


Collectieve zorgverzekering: premies zijn bekend!

De premies voor onze KBO-collectieve zorgverzekering van Zilveren Kruis zijn bekend. De premie Basis Zeker - de meest gangbare basisverzekering – bedraagt na aftrek van de 8% KBO-korting € 108,05 per maand.

En de meest gebruikte aanvullende verzekering - 3 sterren - bedraagt na aftrek van 10% KBO-korting € 30,15 per maand. In totaal betekent dit een financieel voordeel van € 153 per jaar.

 

Een aanvullend pakket helemaal gratis
KBO-leden die naast een basisverzekering minstens één aanvullende verzekering afsluiten - bijna 95% van alle KBO-leden doet dit - hebben tevens recht op een gratis aanvullend verzekeringspakket. Met onder meer 6 extra behandelingen fysiotherapie, hulp aan huis na opname in het ziekenhuis, de diensten van een mantelzorgmakelaar en een tegemoetkoming van € 20 in de KBO-contributie tijdens het eerste verzekeringsjaar. Dat laatste vormt tevens een leuk opstapje voor nieuwe leden!

Informatiepakket
De collectieve zorgverzekering staat open voor mensen vanaf 50 jaar, mits lid van de KBO. Ook partners van KBO-leden dienen eerst lid te worden alvorens ze in het collectief kunnen stappen.

Binnen een week een informatiepakket ontvangen?
Vraag deze dan hier aan of bel met KBO-ledenservice 0900-821 21 83 (10 cent per minuut) van 9.30 tot 12.30 uur.

Meer informatie


Wet Voltooid Leven negeert levenskunst ouderen

Het wetsvoorstel Voltooid Leven heeft veel losgemaakt in de samenleving. De meningen buitelen over elkaar. Onderbelicht blijft de levenskracht en levenskunst van ouderen. Manon Vanderkaa schreef er een opinieartikel over, dat is geplaatst in Trouw op 19 november 2016.

Lees hier het artikel

 


8 november 2016


Onmisbare informatie over het levenseinde

Momenteel praat de samenleving veel over euthanasie. Daardoor raakt het 'normale' sterven wat meer naar de achtergrond. Onterecht, vindt KBO. Daarom publiceren we onmisbare informatie over het einde van het leven. Een boekje om te lezen en om over in gesprek te gaan.

Wist u dat 96% van de mensen sterft zonder euthanasie? We willen daar liever niet teveel bij stil te staan. Maar het is zo belangrijk om dat wel te doen. Dood gaan we tenslotte allemaal.

De KBO wil helpen bij het denken en spreken over het einde van het leven. In de brochure Onmisbare informatie over het einde van het leven lichten we toe hoe het 'gewone sterven' verloopt. We besteden daarin aandacht aan wilsverklaringen en de gesprekken erover, want het is fijn als naasten weten wat een stervende wel of niet wil. We gaan ook in op veel voorkomende misverstanden, zoals dat veel mensen denken dat ze recht hebben op euthanasie (en dat is niet zo). We geven veel informatie en tips. Bijvoorbeeld over palliatieve sedatie, en hoe je iemand die stopt met eten en drinken moet ondersteunen.

Aan bod komen ook de levensvragen. Want als je ongeneeslijk ziek bent, komen veel gedachten en gevoelens voorbij: waarom ik, hoe moet het straks en mag ik regie houden over het einde?

Ouderen zelf en hun partners en kinderen laten we aan het woord over hun wensen en ervaringen. Zo stelt de 90-jarige Bep: "Ik wil graag aandacht, geduld en een beetje hulp als het niet meer gaat" en vertelt een dochter over de wens van haar vader: "Zijn keuzes heeft hij duidelijk en bij volle bewustzijn gemaakt. Zijn sterven is een goede afsluiting van zijn leven geweest."

 • U kunt de brochure hier downloaden. 
 • Bestellen is ook mogelijk. Een exemplaar kost € 4. Bestelt u er twintig of meer (bijvoorbeeld voor uw KBO-afdeling), dan kosten de brochures € 2 per stuk. 
 • Wilt u met uw afdeling een dialoogbijeenkomst organiseren over dit onderwerp?
  Neemt u dan contact op met Agnes van Balkom via mail: avbalkom@uniekbo.nl

25 oktober 2016


Collectieve zorgverzekering: instappen binnenkort weer mogelijk

Over enkele weken maakt Zilveren Kruis de nieuwe zorgpremies voor 2017 bekend. Vanaf dat moment kunnen KBO-leden gebruik maken van het collectieve KBO-aanbod. Houd daarom onze website www.kbo.nl in de gaten.

Stappen KBO-leden over naar onze collectieve zorgverzekering, dan levert dit meer voordeel op dan ooit. Zo is de korting op de basisverzekering verhoogd van 7,5 naar 8%. En de kortingen op de aanvullende pakketten lopen nu op van minimaal 10 tot maximaal 25%. Bij een gemiddeld verzekeringspakket praten we dan al gauw over een besparing van ruim € 150 op jaarbasis. Dat is natuurlijk mooi meegenomen. Maar er is nog meer voordeel. > zie www.kbo.nl/zk

Een aanvullend pakket helemaal gratis
KBO-leden die naast de basisverzekering minstens één aanvullende verzekering afsluiten - bijna 95% van alle KBO-leden doet dit overigens - hebben recht op een gratis aanvullend verzekeringspakket. Met onder meer 6 extra behandelingen fysiotherapie, hulp aan huis na opname in het ziekenhuis, de diensten van een mantelzorgmakelaar en een tegemoetkoming van € 20 in de KBO-contributie tijdens het eerste verzekeringsjaar. Dat laatste vormt tevens een leuk opstapje voor nieuwe leden!

De collectieve zorgverzekering staat open voor mensen vanaf 50 jaar, mits lid van de KBO. Ook partners van KBO-leden dienen eerst lid te worden alvorens ze in het collectief kunnen stappen. 

 • Wilt u binnenkort een informatiepakket met alle premies thuis ontvangen? Stuur dan een e-mail met naam en adresgegevens naar uniekbo@uniekbo.nl of bel met 073 – 6 1234 75.

Oproep ‘actief ouder worden’

In mei 2017 verschijnt een boek van Olga Commandeur en Ruud Dirkse over actief en beweegrijk oud worden. Prof.dr. Erik Scherder, bekend van tv en van de Nestor, schrijft het voorwoord. In dit boek nemen zij graag citaten van 60-plussers op. Wat levert ouder worden je op, hoe zet je je tot beweging en activiteit?

Ouder worden is voor iedereen anders. Sommigen trekken zich terug achter de spreekwoordelijke geraniums. Anderen blijven actief, of worden zelfs actiever! Wilt u in ongeveer 80 woorden aangegeven hoe u ervoor zorgt dat u actief ouder wordt en wat dit voor u betekent? Langere teksten kunnen ook worden aangeleverd, maar zullen wel worden ingekort. 

 • Uw bijdrage kunt u mailen naar: ruud@anderszorgen.nl. Wilt u uw bijdrage per post opsturen, dan is het adres: Ruud Dirkse, Orchideestraat 15, 1214 BG Hilversum. 
 • Graag ontvangen de schrijvers uw bijdrage voor 1 december 2016.  

11 oktober 2016


Informatiebijeenkomst collectieve KBO-zorgverzekering

Overstappen naar de KBO-collectieve zorgverzekering van Zilveren Kruis kan binnenkort weer. KBO-afdelingen kunnen - net als vorig jaar - met behulp van Zilveren Kruis een groepsvoorlichting organiseren.

Stappen KBO-leden dit najaar over naar onze collectieve zorgverzekering, dan levert dit meer voordeel op dan ooit. Zo is de korting op de basisverzekering verhoogd van 7,5 naar 8%. En de kortingen op de aanvullende pakketten lopen nu op van minimaal 10 tot maximaal 25%.
Bij een gemiddeld verzekeringspakket praten we al gauw over een besparing van ruim € 150 op jaarbasis. KBO-leden die naast de basisverzekering minstens één aanvullende verzekering afsluiten, hebben daarnaast recht op een gratis aanvullend verzekeringspakket. 

Informatiebijeenkomst organiseren

Wilt u uw leden goed voorlichten over het KBO-aanbod? Dat kan. Verzekeringsexpert Marcel Woudman van Zilveren Kruis verzorgt graag een uitgebreide presentatie voor uw afdeling. Dit kan in de maanden november en december 2016.

Een informatiebijeenkomst aanvragen? Stuur dan een e-mail naar marcel.woudman@zilverenkruis.nl
Let wel: er is dit najaar plaats voor slechts 10 sessies.
De afdelingen Vianen, Stad Utrecht en Leidsche Rijn houden al een informatiebijeenkomst op respectievelijk 17, 23 en 24 november. Wees er dus snel bij!


Kinderen lezen vooral dankzij opa’s en oma’s

Zelf werden ze nauwelijks voorgelezen, maar de senioren van nu lazen hun eigen kinderen en kleinkinderen wel veel voor. Dat blijkt uit ons eigen KBO-onderzoek onder ruim 500 senioren.

De liefde voor het geschreven woord wordt van generatie op generatie doorgegeven. En dat is goed nieuws voor de Kinderboekenweek die tot 17 oktober loopt, met als thema 'Voor altijd jong’.

Tegenwoordig leest 55% van de opa's en oma's voor aan hun kleinkinderen, terwijl hun eigen ouders dat maar in 4% van de gevallen deden. Waar slechts 2 op de 10 van de huidige generatie senioren werd voorgelezen toen ze klein waren, stijgt het aantal voorgelezen kinderen anno 2016 tot bijna 8 op de 10.

Bijna de helft (42%) van de ouderen vindt het een taak van de grootouders om voor te lezen aan hun kleinkinderen. Ruim 9 op de 10 senioren vindt voorlezen heel belangrijk omdat het goed is voor de (taal)ontwikkeling, de creativiteit en het inlevingsvermogen.

Populaire boeken
Het meest populaire voorleesboek van toen én nu is Jip en Janneke. De huidige generatie senioren las Jip en Janneke voor aan hun eigen kinderen en doet datzelfde bij hun kleinkinderen. Op twee staan Roald Dahl, Pinkeltje en de sprookjes van Grimm. Favoriet bij de senioren in hun jonge jaren waren de boeken van Arendsoog en Witte Veder, gevolgd door Dik Trom.


27 september 2016


Collectieve KBO-zorgverzekering: hoe werkt overstappen?

Goed nieuws voor de pakweg 50.000 KBO-leden in ons verzekeringscollectief én voor nieuwe deelnemers. In 2017 krijgen we meer korting en het gratis aanvullend KBO-pakket wordt nog uitgebreider. Overstappen loont nu meer dan ooit.

Mocht u overwegen toe te treden: KBO-leden worden altijd toegelaten tot onze collectieve zorgverzekering, ongeacht uw leeftijd of uw ziektegeschiedenis. Dat betekent gegarandeerd 100% acceptatie voor de basisverzekering en de vier aanvullende verzekeringen. Dit geldt ook voor de tandartsverzekeringen, met uitzondering van de twee meest luxe varianten. Hiervoor geldt een aparte aanvraagprocedure, tenzij u bij uw huidige verzekeraar al een vergelijkbare tandartsverzekering heeft.

Hoe werkt overstappen?
Zodra eind november de nieuwe premies van de zorgverzekeraars bekend zijn, is overstappen weer mogelijk. Dat overstappen naar ons collectief kan heel eenvoudig en snel: via de telefoon, via internet of via een papieren formulier.

De collectieve zorgverzekering staat open voor iedereen vanaf 50 jaar, mits lid van de KBO.
Bent u partner van een KBO-lid? Dan wordt u eerst zelf lid; daarna kunt u in ons collectief stappen.

 • Wilt u eind november thuis een informatiepakket ontvangen? Stuur dan een mail met uw naam en adresgegevens naar uniekbo@uniekbo.nl, of bel 0900-8212183 (werkdagen 09.30-12.30 uur).

De ouderenadviseur van de KBO (deel 3)

De ouderenadviseur is een getrainde vrijwilliger die bij ouderen aan huis komt om te adviseren en te helpen met tal van zaken, zoals administratie, hulp met de digitale wereld, het bieden van een luisterend oor of andere prangende zaken. Hoe gaat dat precies in zijn werk?

In drie delen beschrijven we een aantal praktijkvoorbeelden. Hieronder deel 3.

Soms lijkt het erop dat bij ouderen wordt geprobeerd geld afhandig te maken “omdat ouderen de prijzen niet meer goed kennen en wellicht niet meer zo goed letten op wat er op de rekening staat”. Een ouderenadviseur uit Haarlem stak hier een stokje voor.

Eerst maakte zij zich hard voor een mevrouw die lange tijd voor diverse wasfaciliteiten betaalde, zonder er gebruik van te maken. Het ging om 50 euro per maand en dat bijna een jaar lang. Een ander voorbeeld was een hoogbejaarde vrouw die maar liefst 100 euro had betaald voor het vervangen van de huissleutel. De verkeerde meldcode was gebruikt voor de sleutel, waardoor mevrouw een veel te hoge rekening kreeg. “Ik heb zowel met de sleutelmaker als met de wasserette contact opgenomen. Onze KBO-leden kregen gelukkig hun geld terug”.

Ouderenadviseur Eduard is bevreesd dat veel meer ouderen door zorgaanbieders worden gepakt door simpelweg en zonder gedegen gesprek het aantal uren voor huishoudelijk hulp terug te schroeven met 33% of meer. “Een hoogbejaarde vrouw ging zonder pardon van 3 naar 2 uur per week. Omdat ze boven de 85 jaar is, mag dat niet zo maar. Toch proberen die zorgaanbieders het in de hoop er niets meer van te horen”, aldus de ouderenadviseur, die vervolgens ging bellen. “Het werd vrijwel direct gecorrigeerd, maar ik ben bang dat dat veel vaker gebeurd op deze manier en dergelijke zorgaanbieders verdienen een boete voor zo’n werkwijze. Het is een schande.”

Mocht u in contact willen komen met een ouderenadviseur of zelf vrijwilliger willen worden, klik dan hier voor meer informatie.


13 september 2016


Collectieve KBO-zorgverzekering is vernieuwd!

De KBO-zorgverzekering van Zilveren Kruis wordt vanaf 2017 nog waardevoller. KBO-leden krijgen meer korting en tevens toegang tot een gratis aanvullend pakket.

Stapt u dit najaar over naar onze collectieve zorgverzekering? Dan levert dit meer voordeel op dan ooit. Zo is de korting op de basisverzekering verhoogd van 7,5 naar 8%. En de kortingen op de aanvullende pakketten lopen nu op van minimaal 10 tot maximaal 25%. Bij een gemiddeld verzekeringspakket praten we dan al gauw over een besparing van ruim € 150 op jaarbasis. Dat is natuurlijk mooi meegenomen. Maar er is nog meer.

Een aanvullend pakket helemaal gratis
KBO-leden die naast de basisverzekering minstens één aanvullende verzekering afsluiten - bijna 95% van alle leden doen dit overigens - hebben recht op een gratis aanvullend verzekeringspakket. Met onder meer zes extra behandelingen fysiotherapie, hulp aan huis na opname in het ziekenhuis, de diensten van een mantelzorgmakelaar en een tegemoetkoming van € 20 in de KBO-contributie tijdens het eerste verzekeringsjaar. Dat laatste vormt ook een leuk opstapje voor nieuwe leden!

Informatiepakket
De collectieve zorgverzekering staat open voor mensen vanaf 50 jaar, mits lid van de KBO. Ook partners van KBO-leden dienen eerst lid te worden voordat ze in het collectief kunnen stappen. 

 • Eind november thuis een informatiepakket ontvangen? Stuur dan een mail met naam en adresgegevens naar uniekbo@uniekbo.nl of bel met 073 – 6 1234 75.

De ouderenadviseur van de KBO (deel 2)

De ouderenadviseur is een getrainde vrijwilliger die bij ouderen aan huis komt om te adviseren en te helpen met tal van zaken, zoals administratie, hulp met de digitale wereld, het bieden van een luisterend oor of andere prangende zaken.

Hoe gaat dat precies in zijn werk? In drie delen beschrijven we een aantal praktijkvoorbeelden.

Deze editie van KBO Nieuws: deel 2.


Een 90-plus echtpaar kon de rekeningen voor huur en energie niet meer betalen. Het maatschappelijk werk schakelde een ouderenadviseur van de KBO in. Die ging aan de slag en vroeg allereerst voor vijf jaar belastingteruggave aan. Daarna trof hij een succesvolle afbetalingsregeling met de verhuurder en het energiebedrijf. De ouderenadviseur heeft vervolgens uitgezocht op welke wijze de afgelopen drie jaar € 16.000 van het vermogen is kunnen verdwijnen. De oorzaak lag gelegen in familieproblemen. De ouderadviseur werkt momenteel samen met het echtpaar aan het voorkomen van verdere schade en een blijvende oplossing.

Een ander praktijkvoorbeeld laat zien hoe de ouderenadviseur bij een 83 jarige alleenstaande man de administratie op orde brengt, een regiovervoerspas aanvraagt en via de gemeente 3 uur huishoudelijke hulp per week regelt. Citaat van de desbetreffende adviseur: “het contact met ouderen geeft mij een goed gevoel en veel voldoening, want het is fijn om mensen te kunnen helpen.”

 • Ook voor u?
  Mocht u in contact willen komen met een ouderenadviseur of zelf vrijwilliger willen worden, klik dan hier voor meer informatie.


30 augustus 2016


Bak een taart voor een oudere!

De KBO roept iedereen op om zaterdag 1 oktober - de Internationale Dag van de Ouderen - een taart te bakken voor een ouder persoon in uw omgeving. Als eerbetoon aan diegene en als moment waarop we stilstaan bij het belang van senioren in onze samenleving.

Doe met ons en bak een taart voor een oudere in uw omgeving die wel een traktatie verdiend heeft. Bijvoorbeeld omdat hij of zij een moeilijke tijd achter de rug heeft, of juist omdat de oudere u zo geholpen heeft het afgelopen jaar, of gewoon omdat hij of zij zo lief is. Een taart bakken voor elkaar kan natuurlijk ook. Doe zelf of als KBO-afdeling mee!

Deelname is heel eenvoudig
Stap 1: kies iemand uit voor wie u bakt
Stap 2: bak een taart (naar eigen keuze)
Stap 3: overhandig de taart op 1 oktober en maak een foto van het moment dat u deze samen opeet
Stap 4: stuur de foto met uw gegevens op naar Nestor en maak kans op leuke prijzen

Meer informatie over de actie leest u op www.internationaledagvandeouderen.nl


De ouderenadviseur van de KBO (deel 1)

De ouderenadviseur is een getrainde vrijwilliger die bij ouderen aan huis komt. Om te adviseren en te helpen bij tal van zaken. Van ingewikkelde administratie tot het bieden van een luisterend oor. Hoe gaat dat precies in zijn werk? In drie delen beschrijven we een aantal praktijkvoorbeelden. Hieronder deel 1.

Eén van onze ruim 500 ouderenadviseurs heeft voor een lieve mevrouw na veel bellen en praten met succes de geschrapte zorguren teruggehaald. Ook regelde de adviseur vrijwillige hulp aan huis. Mevrouw woont hierdoor nog heerlijk thuis en heeft weer de regie terug over haar zorg. Een perfect voorbeeld van een adviseur om apetrots op te zijn.

Een 83-jarig KBO-lid brak haar heup na een val in de badkamer. Ze was alleen thuis en riep om hulp. De buren belden de politie en die trapten de voordeur in om binnen te komen. De mevrouw kreeg goede medische hulp, maar bleef wel zitten met haar kapotte voordeur. De woningbouwvereniging stuurde een rekening van 1300 euro.
De KBO-ouderenadviseur werd daarop ingeschakeld. Deze ging na wat er juridisch mogelijk en noodzakelijk is om de schade vergoed te krijgen. Daartoe stuurde de ouderenadviseur de nodige brieven en mails. Na veel vijven en zessen is de schade inmiddels volledig vergoed. Mevrouw is intussen goed gerevalideerd. Ze woont weer thuis en kan haar 1300 euro ergens anders aan besteden.

 • Wilt u contact met een ouderenadviseur, of zelf vrijwilliger worden?
  Klik dan hier voor meer informatie.


Gezocht: individuele leden voor vertegenwoordiging in ledenraad

In de ledenraad van de Unie KBO zijn alle provinciale bonden vertegenwoordigd. Naast de vertegenwoordiging van provinciale bonden, krijgt straks ook de groep individuele leden een stem. Daarom zijn we op zoek naar drie individuele leden; twee afgevaardigden en een vervanger.

KBO heeft een sterke organisatiestructuur met ruim 500 afdelingen. Sinds dit jaar is er naast het afdelingslidmaatschap nog een andere vorm van lidmaatschap: het individuele lidmaatschap. Een individueel lid is niet direct verbonden aan een afdeling. Op deze manier kunnen ook mensen lid worden in gebieden waar geen KBO-afdeling is. Overigens promoten wij bij ledenwerfacties altijd het afdelingslidmaatschap.

Voor een evenwichtige vertegenwoordiging zoeken we individuele leden voor onze ledenraad. De bijeenkomsten zijn ongeveer vier keer per jaar, op vrijwillige basis. Voorwaarden: u bent individueel lid van de KBO (dus geen afdelingslid) en u hebt bestuurlijke ervaring.
Voor meer informatie klikt u hier en aanmelden via: Janneke van den Hoek, e-mail: jvdhoek@uniekbo.nl 


9 augustus 2016


Blijverslening: iets voor uw gemeente?

Steeds meer ouderen willen graag in hun eigen huis blijven wonen. Hiervoor moet wel vaak hun woning worden aangepast of verbouwd. Het blijkt lastig om hiervoor geld te lenen. De blijverslening is een uitkomst, maar die is lang niet in elke gemeente beschikbaar. Uw KBO kan hierop aandringen bij het gemeentebestuur!

De blijverslening van het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting is een lening of hypotheek waarmee ouderen woningaanpassingen kunnen financieren om daarmee hun woning levensloopbestendig te maken. Zo kunnen senioren langer zelfstandig blijven wonen. De blijverslening kent twee varianten: een hypothecair krediet of een consumptief krediet.

Steeds meer gemeenten bieden de blijverslening aan, veelal op initiatief van politieke partijen in de gemeenteraad of Provinciale Staten. Maar volgens de KBO gaat het nog niet snel genoeg. Directeur Manon Vanderkaa: “De starterslening is veel bekender en veel populairder. Deze wordt in veel gemeenten aangeboden en helpt jonge kopers goed op weg op de woningmarkt. Ouderen die zelfstandig thuis willen blijven wonen, maar geen geld hebben voor de noodzakelijke ingrepen daartoe zoals aanpassing van de badkamer en trap, kunnen juist erg profiteren van de blijverslening.”

Mede dankzij de KBO staat de blijverslening op de agenda bij de lokale en provinciale politiek. Onder meer in Drenthe, Limburg en Noord-Brabant. Uw KBO kan helpen om dit ook in uw gemeenten te doen! U kunt uw wethouder of uw raadsleden aanschrijven om hen te wijzen op deze voor ouderen zo belangrijke regeling.

Klik hier voor meer informatie


12 juli 2016


‘Levenseinde? Daar praat ik (niet) over …’

Praten over de dood is misschien geen taboe meer, maar het is zeker niet gemakkelijk. Veel mensen schuiven het voor zich uit omdat het de emotie teveel raakt. Daardoor wordt de dood een paniekonderwerp dat soms pas voor het eerst aan de orde komt als iemand ongeneeslijk ziek is.

Wilt u binnen uw afdeling aan de slag met het beter bespreekbaar maken van het levenseinde? Of wilt u zichzelf oriënteren op dit onderwerp? Dan kunt u op maandag 19 september meedoen aan deze KBO studiemiddag. U maakt dan nader kennis met een tweetal methodieken: Brieven schrijven en dialooggesprekken.

Op de studiemiddag van 19 september kunnen we niet alles bespreken, maar u wel kennis laten maken met twee manieren waarop het gesprek gevoerd kan worden. Via een ‘Brief aan u naaste’ en via ‘Dialooggesprekken’

De studiemiddag vindt plaats in Utrecht vanaf 13.00 uur. Voor informatie en aanmelding: avbalkom@uniekbo.nl


28 juni 2016


Geef de KBO een extra steuntje in de rug en win mooie prijzen!

Door mee te doen met de KBO-loterij van de Supportactie vangt u twee vliegen in een klap. U maakt kans op mooie prijzen én u steunt het werk van de KBO, de grootste seniorenorganisatie van Nederland.

 

 Een lot kost slechts € 5,50 per kwartaal. Van de opbrengst per verkocht lot gaat 80% rechtstreeks naar de KBO, oftewel € 4,40. U maakt vier keer per jaar kans op mooie prijzen, zoals een splinternieuwe auto!

Hoe werkt het?

 • Elk kwartaal is er een trekking en maakt u kans op een auto, weekendjes weg of andere mooie prijzen.
 • Vanaf € 5,50 per kwartaal speelt u al mee. 
 • Het bedrag wordt automatisch bij u afgeschreven. Het bankafschrift vermeldt uw persoonlijke lotnummer(s). 
 • Heeft u een winnend lot, dan krijgt u automatisch bericht. De uitslagen komen ook steeds op onze website www.kbo.nl/supportactie.

En als ik wil stoppen?
Dat gaat heel eenvoudig. U belt gewoon de Unie KBO (073-6123475) of stuurt een e-mail naar uniekbo@uniekbo.nl. We zetten de loterij dan direct stop.

Aanmelden?
Klik hier en vul het formulier in.
Alvast hartelijk dank voor uw deelname!


14 juni 2016


Maak gebruik van de ouderenadviseur van de KBO

Ouderenadviseurs van de KBO weten het aanbod én de weg in uw gemeente. Onze ouderenadviseurs zijn getrainde vrijwilligers die helpen uw weg te vinden bij een hulpvraag.
Nog steeds verandert er veel in de zorg. Een ouderenadviseur kan u advies geven over de mogelijkheden.

Ongeveer 400.000 Nederlanders maken gebruik van huishoudelijk hulp via de gemeente. Een deel van deze gebruikers is na 2015 getroffen door een fikse korting op de aangeboden uren en een aantal zelfs met volledige stopzetting van de huishoudelijke hulp. In veel gevallen onterecht.

We schreven het al in de vorige nieuwsbrief: op 18 mei deed de rechter uitspraak. Het korten van het aantal uren huishoudelijke hulp gebeurt doorgaans niet zorgvuldig en deugt wettelijk niet. Wat nu? Veel gemeenten zullen hun beleid moeten aanpassen. Hoe dat gaat gebeuren is op dit moment nog niet duidelijk.

• Op onze website hebben we adviezen en voorbeeldbrieven voor u neergezet. Klik hier.

De ouderenadviseur van de KBO kan helpen bij het opstellen van de brief. KBO-leden kunnen via de eigen afdeling contact opnemen met een ouderenadviseur. Hij of zij kan helpen met het indienen van een bezwaarschrift, het aanvragen van een (nieuw) keukentafelgesprek en eventueel zelfs hierbij aanwezig zijn.

De ouderenadviseur kan ook helpen bij het maken van een eigen zorgplan. Dat gaat natuurlijk verder dan de huishoudelijke hulp.

 • U komt in contact met een ouderenadviseur via uw eigen KBO-afdeling.
  Klik hier of bel de KBO: telefoon 073 - 6123475.

31 mei 2016


Hartenkreet van senioren voor koopkracht

Veel ouderen komen in de problemen door een stapeling van maatregelen. De ouderenorganisaties KBO, PCOB, NVOG, KNVG en NOOM slaan de handen ineen. We roepen alle senioren van Nederland op om een mail te sturen naar de Tweede Kamer.

Dit kabinet neemt vooralsnog geen maatregelen om ouderen financieel te compenseren voor het koopkrachtverlies. Daarom willen we in groten getale de Kamerleden mailen:

 

Geacht Kamerlid,

Niet snel spring ik op de barricade. Ook niet als ik keer op keer merk dat ik nog meer moeten inleveren. Maar nu wil ik u iets op het hart drukken: spaar de inkomens en verminder de uitgaven van ouderen in 2017! Wees verstandig in uw beslissingen over onze financiële oudedagsvoorziening. Het is de hoogste tijd, het water staat veel mensen al aan de lippen.

Lang niet alle 3,5 miljoen ouderen in Nederland hebben het zo goed als soms wordt beweerd. Integendeel. Door stapeling van kabinetsmaatregelen hebben we al acht jaar op rij steeds minder te besteden. De 600.000 leden van de ouderenorganisaties geven daar dagelijks schrijnende voorbeelden van: velen kunnen de oplopende kosten niet meer betalen. Ouderen mogen niet meer inleveren dan andere bevolkingsgroepen

DIT VRAAG IK VAN U!
- Herstel de koopkracht                                      - Verhoog de ouderenkorting
- Geen verlaging van pensioenen                        - Maak afschaffing ouderentoeslag ongedaan
- Stop verhoging van zorgkosten                        - Draai verhoging zorgpremie terug
- Schrap de mantelzorgboete                             - Herstel inkomensondersteuning AOW’ers

Meedoen? Welkom!
Mailadressen van Kamerleden zijn te vinden via www.tweedekamer.nl/kamerleden/alle_kamerleden

Voor de actiematerialen, klik hier

De actie volgt op het gezamenlijke pensioenmanifest van de ouderenorganisaties:

'Ouderen eisen maatregelen Kabinet'
'Verdeel pensioenpijn eerlijk'  


10 mei 2016

Ook midden in het jaar is overstappen mogelijk!

Bent u verzekerd bij Zilveren Kruis maar maakt u geen gebruik van het KBO-collectief? Dan kunt u nu, midden in het jaar, ook nog overstappen naar de collectieve zorgverzekering. Daarmee profiteert u van de extra voordelen die de KBO heeft bedongen.

U krijgt 7,5% korting op de basisverzekering en 10% korting op alle aanvullende verzekeringen, inclusief de tandartsverzekering. U ontvangt tot 1250 euro vergoeding hulp aan huis ná een verblijf in het ziekenhuis. Dat is 250 euro meer dan gebruikelijk. Ook krijgt u eenmalig een bijdrage van 20 euro in het KBO-lidmaatschap!

Ons collectief biedt extra steun voor mantelzorgers. U krijgt tot 250 euro dienstverlening van een mantelzorgmakelaar en zeven dagen vervangende zorghulp. Vanaf één aanvullende verzekering krijgt u gratis het extra aanvullende KBO-pakket. Hiermee hebt u onder meer recht op vijf extra behandelingen fysiotherapie en oefentherapie.

Meer weten?
U kunt bellen van maandag t/m vrijdag van 08.00 tot 18.00 met nummer 071 - 751 00 52. Chatten met een medewerker van Zilveren Kruis kan van maandag tot en met vrijdag van 08.00 tot 22.00 uur.
Bespaar op een gemakkelijk manier vele euro’s!


29 maart 2016


Samenwerking KBO-PCOB

KBO en PCOB bundelen hun krachten in het belang van de Nederlandse ouderen. De verenigingen hebben samen zo’n 300.000 leden. Half maart besloten de ledenraden van de KBO en PCOB tot vorming van een gezamenlijk landelijk bureau en oprichting van de vereniging KBO-PCOB.

Het nieuwe gezamenlijke bureau gaat straks onder één naam de belangen van ouderen behartigen. We zullen steeds onder de naam KBO-PCOB naar buiten treden. Deze samenwerking geeft extra slagkracht en zorgt voor meer zichtbaarheid in de maatschappelijke en politieke debatten.

De KBO-PCOB heeft straks vijf speerpunten: langer thuis wonen, koopkracht, digitalisering, veiligheid en zingeving. Het gezamenlijk bureau verzorgt de lobby en publiciteit rond de speerpunten en ondersteunt beide verenigingen. Denk daarbij aan ouderenadvisering en de belastingservice.

De kracht van beide verenigingen zit bij de plaatselijke afdelingen, dicht bij de leden. De verenigingsstructuur van de KBO en de PCOB blijft daarom vooralsnog ongewijzigd. Er wordt, om de verbinding tussen het gezamenlijke bureau en de afzonderlijke verenigingen goed te borgen, een vereniging KBO-PCOB opgericht. Deze vereniging krijgt twee leden: de Unie KBO en de PCOB. Het bestuur van KBO-PCOB bestaat uit de twee voltallige besturen van de Unie KBO en de PCOB.

Nu de toekomstige structuur op hoofdlijnen is bepaald, zal er in de komende maanden veel uitgewerkt worden. Van belangrijke besluiten houden we u via de nieuwsbrief op de hoogte.


15 maart 2016


‘Zullen we over de dood praten?’

In Nederland lijkt de dood nauwelijks een taboe, gezien de openheid over euthanasie of tv-programma’s als ‘over mijn lijk’. Toch wordt er nauwelijks over het levenseinde gesproken. We nodigen u uit om dit binnen uw KBO-afdeling tóch te doen.

 

‘Over de dood praten’ is een breed begrip. Het kan gaan over de uitvaart of het leven-na-de-dood, over palliatieve zorgverlening of afscheid nemen, over verlieservaringen of de eigen sterfelijkheid.

Getrainde gespreksleider
De KBO heeft tien vrijwilligers opgeleid om gesprekken te leiden over de dood. Zij zijn speciaal getraind om met behulp van het zogenaamde dialoogmodel een goed gesprek te leiden en te faciliteren. Ze staan klaar om binnen afdelingen het levenseinde veilig bespreekbaar te maken.

Dialoog stimuleren
Iets voor uw KBO-afdeling? De kosten voor de afdelingen worden tot € 70 vergoed vanuit het project ‘van betekenis tot het einde’. Dit project is een initiatief van zeven organisaties, waaronder de KBO. Deze organisaties stimuleren het gesprek van burgers over het levenseinde, met als uitgangspunt dat praten over dit onderwerp kan bijdragen aan de kwaliteit van leven en sterven.

• KBO-afdelingen met interesse hiervoor, kunnen zich aanmelden bij Agnes van Balkom van de Unie KBO, via tel. 073-6123475 of mail: avbalkom@uniekbo.nl 


• Alvast inspiratie opdoen? Lees hier tien goede redenen om over de dood te praten.


1 maart 2016


Veranderingen Belastingservice 2017

De Belastingservice Ouderenbonden is al jaren een prachtige en zeer gewaardeerde service. Vandaag gaat de campagne van start! Ruim 2500 invullers gaan op pad om senioren die dat niet (meer) zelf kunnen, te helpen met belastingaangifte en aanvragen van zorg- en huurtoeslag. Per 2017 komt de service er wat anders uit te zien.

Vanaf 2017 komt de subsidie voor de organisatiekosten van de Belastingservice te vervallen.
De Belastingdienst verzorgt dan nog wel de scholing.

Deze belangrijke ledenservice willen de drie Ouderenbonden echter behouden! Dit betekent wel dat er aan gebruikers van de Belastingservice vanaf 2017 een eigen bijdrage van € 5,50 per aangifte gevraagd gaat worden. Onze leden zullen hierover in het najaar onder meer via de ledenmagazines worden geïnformeerd, en nogmaals in het voorjaar van 2017.

De Unie KBO, PCOB en ANBO organiseren na de zomer ook enkele informatiebijeenkomsten voor invullers over de veranderingen per 2017.

Hebt u alvast vragen? Dan kunt u contact opnemen met belastingservice@uniekbo.nl


12 januari 2016


Vraag DigiD-voorlichting aan! 

DigiD wordt steeds belangrijker. Voor belastingzaken, verhuizingen of het aanvragen van een paspoort. Het digitaal identificeren is veilig en handig, maar veel ouderen voelen wel een drempel. Begrijpelijk. De Unie KBO organiseert daarom voorlichtingsbijeenkomsten. Vraag er nu één aan voor uw KBO-afdeling!

Inmiddels staan er 240 DigiD-voorlichters voor u klaar, opgeleid door de KBO, SeniorWeb en Digisterker. Onder het motto ‘Digitaal waar het kan, persoonlijk waar het moet’, doet de overheid een groot beroep op de zelfredzaamheid. Veel senioren kunnen wel een zetje gebruiken. Onze voorlichters kunnen u alles vertellen over de digitale overheid en het gebruik van DigiD.

Voorlichting voor DigiD-voorlichters
In 2015 sloegen de KBO, SeniorWeb en Digisterker de handen ineen om voorlichters op te leiden. Deze vrijwilligers zijn zelf ook niet meer piepjong en weten goed om te gaan met gevoelens van argwaan en weerstand tegen computers, inlogs en wacht-woorden. Ze zijn eerlijk over de mogelijkheden en risico’s bij het gebruik van DigiD. Ze helpen u bij het activeren van uw DigiD en vertellen u alles over veilig gebruik ervan.

 

Bijeenkomst aanvragen
Ook uw KBO-afdeling kan een voorlichter vragen voor een presentatie en instructie. Vraag uw bestuur om zo’n bijeenkomst te organiseren, of doe dit zelf als u bestuurder bent.  

 • Om een DigiD-voorlichtingsbijeenkomst te organiseren, neemt u contact op met uw provinciale bond. Ook kunt u bellen met de servicetelefoon van de Unie KBO voor een voorlichter bij u in de buurt: 0900 – 821 21 83.
 • De KBO-afdeling maakt vervolgens zelf afspraken over de te vergoeden kosten aan de voorlichter (reiskosten en printkosten van de DigiD-handleiding voor de deelnemers).
 • Woont er in uw buurt geen KBO-voorlichter? Dan kunt u via SeniorWeb vragen naar een voorlichter van een collega-organisatie, tel. 030 – 27 699 65.


Archief