2017

In het nieuws!
 

We willen ons als KBO-PCOB laten zien en knokken hard voor een plaatsje in de schijnwerpers. Niet uit ijdelheid, maar omdat het onze belangenbehartiging ondersteunt. Kranten, radio, tv en websites spelen een belangrijke rol in het politieke krachtenveld. En daarin moeten we mee als grootste seniorenorganisatie van Nederland. Om u een goed beeld te geven van onze publicitaire resultaten, treft u hieronder een overzicht aan van enkele belangrijke ‘wapenfeiten’.   

  • September 2017

Het overzicht plaatsen we steeds na afloop van de maand.

  • Augustus 2017

2 augustus: de site van Max Vandaag noemt het manifest Waardig Ouder worden van KBO-PCOB, Max en ChristenUnie in relatie tot (‘mislukte’) bezuinigingen ouderenzorg.
3 augustus: het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde publiceert de resultaten van gezamenlijk onderzoek naar passende zorg in de laatste levensfase
4 augustus: de Nationale Zorggids bericht over de uitkomsten van onderzoek door het samenwerkingsverband Kwaliteitvanleven.nl, waar KBO-PCOB aan deelneemt.
9 augustus: de uitkomsten van ons jaarlijkse onderzoek worden uitgebreid beschreven in De Telegraaf en het Reformatorisch Dagblad.
9 augustus: ons persbericht over het koopkrachtonderzoek wordt overgenomen door de nieuwssites van AvroTros Radar, Nationale Zorggids, Reformatorisch Dagblad, Plus Online, ABP, Kassa, Omroep Max en Managers Online

  • Juli 2017

Maandag 3 juli: de website van Medical Facts bericht over de samenwerking van KBO-PCOB en tien andere organisaties in Beter Oud (voorheen Nat. Progr. Ouderenzorg)
Dinsdag 4 juli: het Reformatorisch Dagblad interviewt Manon Vanderkaa over digitalisering van onder andere de Belastingdienst
Maandag 10 juli: de open brief van KBO-PCOB aan Pechtold, Buma en Segers over de incident gedreven zorg vindt zijn weg naar o.a. de websites van Medical Facts en Nationale Zorggids.
Dinsdag 18 juli: in het apothekersblad Leef! verschijnt een interview met Manon Vanderkaa over apothekerszorg
Dinsdag 18 juli: PlusOnline verwijst naar ons voorstel om een ‘minister voor ouderen’ aan te stellen
Woensdag 19 juli: ons commentaar m.b.t. toename van valincidenten bij ouderen, vindt zijn weg naar Radio L1 (Hans Hollanders) en de nieuwssites van De Telegraaf, Nationale Zorggids en Plusonline
Donderdag 20 juli: het Friesch Dagblad, Noorhollands Dagblad, Leidsch Dagblad en de Gooi- en Eeemlander benoemen ons in een artikel over valincidenten
Vrijdag 21 juli: in het NRC verschijnt een artikel over ouderen en beeldvorming, waarin KBO-PCOB participeert
Donderdag 27 juli: Trouw brengt ons pleidooi voor geestelijke zorg in het basispakket
Vrijdag 28 juli: KBO-PCOB wordt in Trouw genoemd in een ingezonden brief over voltooid leven

  • Juni 2017

Donderdag 8 juni: het Nieuwsblad land van Altena publiceert over ons overleg met PostNL over het netwerk van brievenbussen
Vrijdag 9 juni: KBO-PCOB veiligheidsvoorlichter Harry van Aalten wordt door Omroep Gelderland TV geïnterviewd over de babbeltruc.
Zaterdag 10 juni: In het Nederlands Dagblad staat een interview met Aranka Goijert, bestuurders PCOB
Woensdag 14 juni: de nieuwssite Nationale Zorggids bericht over ons bezoek aan de voorzitter van de VNG, burgemeester Van Zanen
Donderdag 15 juni: PS Acuta noemt ons in een artikel over knelpunten in de ouderenzorg aan huis
Donderdag 15 juni: de nieuwssite van RTV Utrecht brengt ons artikel over het bezoek aan de voorzitter van VNG (voorpaginanieuws)
Vrijdag 16 juni: VNG site schrijft een artikel over ons manifest gemeenteraadsverkiezingen, alsmede vl.nieuws
Vrijdag 16 juni: Plusonline vermeldt KBO-PCOB in verband met niet-reanimeerpenning
Zaterdag 17 juni: het AD plaatst een ingezonden artikel van Manon Vanderkaa over de digitale vaardigheden van senioren
Vrijdag 23 juni: in Trouw verschijnt een portret over Gert-Jan Segers, waarbij KBO-PCOB wordt genoemd i.v.m. waardig oud worden
Zaterdag 24 juni: het AD Amersfoortse Courant schrijft over de teloorgang van de ANBO en de samenwerking tussen KBO en PCOB
Maandag 26 juni: Plusonline en De Dikke Blauwe doen verslag van ons overleg met de goede doelen organisaties
Dinsdag 27 juni: ons commentaar op het CBS rapport over ouderen en social media is te horen op het NOS Radio 1 journaal
Dinsdag 27 juni: ons commentaar op het CBS rapport over ouderen en social media valt te lezen in De Telegraaf, het Algemeen Dagblad en 10 regionale kranten
Woensdag 28 juni: interview met Manon Vanderkaa door Groot Nieuws Radio over senioren en social media
Vrijdag 30 juni: TVV Tijdschrift voor Verzorgenden publiceert over ons onderzoek naar de digitale vaardigheden van senioren

  •  Mei 2017

Maandag 1 mei: Het Kontakt Ermelo bericht over de verkiezing van Jan Bolt in de ledenraad van de PCOB. Het artikel maakt melding van de landelijke belangenbehartiging.
Maandag 8 mei: De Groninger Gezinsbode maakt melding van een gezamenlijke activiteit van KBO-PCOB en het Rode Kruis om ouderen weerbaar te maken tegen babbeltrucs (klik hier voor het artikel
Zaterdag 20 mei: Publicatie op de website van De Telegraaf over onze Tea-Health Tour.
Maandag 22 mei: Zorgkrant en Plusonline schrijven over ons bereikte lobbyresultaat om vitaminepreparaten in het basispakket te houden.

  • April 2017

Zaterdag 1 april: De (Financiële) Telegraaf en Plus Online brengen een groot artikel over onze inventarisatie van grote verschillen inkomensondersteuning door gemeenten.
Donderdag 6 april: het AD schrijft over onze kritiek op gemeenten vanwege willekeurig beleid met betrekking tot ondersteuning van ouderen. Dit artikel verschijnt ook in onder andere de Gelderlander, PZC, De Limburger, Brabants Dagblad, Stentor, Twentsche Courant, en BN de Stem.
Dinsdag 11 april: De Volkskrant brengt een groot artikel over ons onderzoek naar de digitale oudere.
Dinsdag 11 april: Veluweland.nl schrijft over sleutelkluisjes en haalt daarbij onderzoek van KBO-PCOB aan.
Donderdag 13 april: Manon Vanderkaa wordt door Radio Twente geïnterviewd over onze speerpunten.
Vrijdag 14 april : Lokale krant Nieuw-Volendam publiceert over www.goedgevoedouderworden.nl, waaraan KBO-PCOB meewerkt.
Dinsdag 18 april: De website Consumed schrijft over de website tegen ondervoeding bij ouderen, waaraan KBO-PCOB meewerkt.
Aprilnummer: Huisarts & Wetenschap schrijft over ons onderzoek naar de ‘huisartstevredenheid’ van ouderen.
Aprilnummer: Zorg en Ziekenhuis publiceert over ons onderzoek naar de digitale zorgen van senioren

  • Maart 2017

Woensdag 1 maart: De Volkskrant vermeldt ons in een artikel over belastingaangifte
Dondrdag 2 maart: BNR radio interviewt Arno Heltzel over hoge werkloosheid onder ouderen
Vrijdag 3 maart: De start naar het onderzoek van KBO-PCOB en 16 andere organisaties naar de zorg voor kwetsbare ouderen haalt diverse nieuwssites.
Zaterdag 4 maart: Breda Vandaag noemt KBO-PCOB in relatie tot het verdwijnen van brievenbussen.
Maandag 6 maart: De Telegraaf noemt ons onderzoek naar digitale vaardigheden van ouderen in een artikel over zorgvernieuwingen
Woensdag 8 maart: het Humanistisch Verbond noemt ons in Trouw in relatie tot het Zilveren Pact
Donderdag 9 maart: Den Helder Actueel verwijst naar het Zilveren Pact
Donderdag 9 maart: Ons onderzoek naar digitale vaardigheden van ouderen haalt Plusonline en Emerce.
Donderdag 9 maart: De Reformatorische Omroep (radio) interviewt KBO-PCOB (Mirjam de Bruin) over de ontvangen zorgcheque van Pro Life
Vrijdag 10 maart: BN/De Stem publiceert een artikel over het verdwijnen van veel brievenbussen en sprak daarvoor met zowel een PCOB-afdeling als met KBO-afdelingen.
Zaterdag 11 maart: Het Humanistisch Verbond wil een aanvulling op het Zilveren Pact van ChristenUnie, Omroep Max en KBO-PCOB. Dit wordt vermeld in Medical Facts en het Boeddhistisch Dagblad.
Dinsdag 14 maart: De Nationale Zorggids, Binnenlands Bestuur schrijven een artikel over ons onderzoek naar digitale vaardigheden bij senioren.
Zaterdag 18 maart: Ook de nieuwssite van Schagen FM schrijft over het digi-onderzoek.
Maandag 20 maart: Zorgvisie en Medical Facts laten Manon Vanderkaa aan het woord in relatie tot de Agenda voor de Zorg
Donderdag 23 maart: Uitspraken tijdens een interne bijeenkomst onder leiding van bestuursvoorzitter Rik Buddenberg worden geplaatst in het Friesch Dagblad en op Skipr

  • Februari 2017

1 februari: De Telegraaf, het Reformatorisch Dagblad, het Nederlands Dagblad en het Friesch Dagblad hebben een artikel over het Zilveren Pact geschreven, De Volkskrant schreef naast een artikel ook een redactioneel commentaar. Ook Plusonline schrijft over het Zilveren Pact.
1 februari: De Nationale Zorggids schrijft over ons pleidooi om oneigenlijk gebruik van geld voor langdurige zorg te voorkomen.
1 februari: Plusonline schrijft over ons advies om sleutelkluisjes zonder politiekeurmerk niet langer te gebruiken, omdat deze gemakkelijk te kraken zijn.
2 februari: Peel en Maas Venray schrijft over het verminderen van de brievenbussen in Venray, na overleg met ouderenorganisaties waaronder KBO-PCOB.
4 februari: KBO-PCOB werkt aan conditie ouderen’, schrijft Het Kanton (regio Oosterhout) n.a.v. het nieuwe beweegprogramma Oefen je Vitaal!
5 februari: Zowel Jacobine op Zondag als Nieuwsuur besteedden aandacht aan het Zilveren Pact, aan de hand van het thema voltooid leven. KBO-PCOB werd hierbij overigens niet met naam genoemd. De NOS-site doet dit echter nadrukkelijk wel.
6 februari: Skipr plaatst een blog over de zorg van Manon Vanderkaa, plus een gefilmd interviews, ‘Stel een maximum aan eigen bijdragen’
6 februari: Plusonline bericht over ons standpunt maximalisatie eigen risico
8 februari: Manon Vanderkaa wordt geïnterviewd door Radio NPO1 over eigen bijdrage (en vermogen) in verpleeghuis.
8 februari: Meerderde nieuwssites berichten over het onderzoek Mijn Kwaliteit van Leven
10 februari: De Volkskrant noemt ons in een artikel over de druk die op de wijkverpleging staat
15 februari: De Telegraaf besteedt een hele pagina aan ouderen en EHealth, waaronder onze standpunten en inspanningen via de vrijwillige tabletcoaches
17 februari: er verschijnt op Skipr ons blog over stapeling zorgkosten
18 februari: Manon Vanderkaa wordt door NPO Radio 5 (programma EO Geloven) geïnterviewd over het Zilveren Pact
18 februari: in Trouw wordt KBO-PCOB genoemd in relatie tot het manifest ‘waardig oud worden’
20 februari: Manon Vanderkaa geeft op Groot Nieuws Radio commentaar op een stelling over ouderen en slaappillen
21 februari: ons Zilveren Pact is onderwerp van gesprek bij het radioprogramma Standpunt.nl op NPO Radio1
21 februari: Zorgvisie bericht dat KBO-PCOB e.a. een soepeler preferentiebeleid willen (medicatie). Het bericht verschijnt ook op Nu.nl, Medisch Contact en Skipr.
22 februari: Het Algemeen Dagblad en het Nederlands Dagblad schrijven uitgebreid over het Zilveren Pact en de uitreiking van het manifest Waardig Ouder Worden
25 februari: KBO-PCOB-voorlichter Hagar Roijackers is te horen op NPO Radio 1 bij het WNL-programma ‘de voicemail van Rutte’ over digitalisering

  • Januari 2017

Woensdag 4 januari: het Algemeen Dagblad plaatst een ingezonden artikel van KBO-PCOB, CU en Omroep MAX over ‘waardig ouder worden’
Donderdag 5 januari: PlusOnline schrijft over het manifest van KBO-PCOB, Omroep MAX en de ChristenUnie.
Dinsdag 10 januari: Manon Vanderkaa is te horen op GrootNieuwsRadio. Zij reageert op de stelling: Als kind neem je je bejaarde ouders in huis.
Dinsdag 10 januari: Het Reformatorisch Dagblad noemt de visie van Manon Vanderkaa en KBO-PCOB in een redactioneel commentaar rond het thema Voltooid Leven
Dinsdag 17 januari: Nieuwssites, waaronder Nu.nl en Skipr, schrijven over ons onderzoek onder senioren over hun huisarts
Woensdag 18 januari: MAX Vandaag plaatst een artikel over ons onderzoek onder senioren over hun huisarts
Maandag 28 januari: De Groningerkrant.nl maakt melding van de samenwerking tussen jong en oud in het pensioendossier.
Maandag 28 januari: het Nederlands Dagblad vermeldt ons onderzoek naar WMO-gelden voor gemeenten
Zaterdag 28 januari: Vara’s Kassa interviewt Manon Vanderkaa over onveilige sleutelkluisjes. Het AD, RTV Utrecht en De Stentor berichten op hun websites over ons advies om geen ongecertificeerde sleutelkluisjes te gebruiken.
Dinsdag 31 januari: het manifest ouder worden krijgt aandacht in Trouw, Teletekst (101), diverse landelijke nieuwsites waaronder NOS. Verder werden we genoemd op NOS Journaal, Radio 1, Goedemorgen Nederland van WNL, Hallo Nederland. Eén van de initiatiefnemers, Gert Jan Segers, was te gast bij RTL Late Night om te praten over het Zilveren Pact. Omroep EO roept mensen online op om het manifest Waardig ouder worden te steunen om te komen tot een samenleving waarin alle ouderen van betekenis zijn.