Detail

« terug naar overzicht

Slag om de ouderen barst los

dinsdag, 21 februari 2017

Slag om de ouderen barst los De verkiezingscampagnes zijn in volle hevigheid losgebarsten. Politieke partijen doen er alles aan om senioren als grootste kiezersgroep voor zich te winnen. Logisch, want meer dan de helft van de stemgerechtigden is boven de 50 jaar. Maar op wie moet u nu stemmen? KBO-PCOB rekent partijen en hun lijsttrekkers af op hun ideeën, beloften én inzet na de verkiezingen.

Wie krijgt op 15 maart uw stem? Om u daarbij te helpen vroegen wij Wouke van Scherrenburg nog steeds vlijmscherp als politiek journaliste om acht lijsttrekkers* het vuur na aan de schenen te leggen. Hoe seniorvriendelijk zijn zij nu echt? Oordeelt u zelf na het lezen van de interviews: www.kbo.nl/verkiezingen


*De gekozen partijen stonden in de peilingen van eind 2016 bovenaan. Ondanks vele verzoeken was de PVV niet bereid mee te werken aan een interview voor KBO-PCOB.

Uit de woorden van de lijsttrekkers blijkt grote betrokkenheid bij de zorgelijke situatie van veel ouderen. Alle politieke partijen hebben ideen over het verbeteren van de zorg en het toegankelijk houden van onze publieke voorzieningen voor alle generaties. Maar als puntje bij paaltje komt, zijn sommige partijen eerder geneigd compromissen te sluiten dan andere. En na 15 maart moet er natuurlijk worden geformeerd, mogelijk met meer dan drie partijen.

Wat doet KBO-PCOB?
De inzet van KBO-PCOB is duidelijk: de politiek mag onder geen beding senioren negeren in verkiezingen, onderhandelingen en beleid. Niet voor niets waren we in februari 2016 de eerste seniorenorganisatie met een landelijk verkiezingsmanifest: Omzien naar elkaar. Daarmee zijn we bij de politieke partijen langsgegaan, om zodoende de verkiezingen positief te benvloeden. Veel van onze leden voelen zich door het huidige kabinetsbeleid onvoldoende gezien en gehoord. We pleiten ervoor dat iedereen (vol)waardig kan participeren in de samenleving, k senioren.

Wat staat er in het manifest?
Directeur Manon Vanderkaa: We willen dat alle senioren kunnen rekenen op optimale zorg en ondersteuning; thuis, in verpleeg- of verzorgingshuizen of in het ziekenhuis. Wie in Nederland woont, moet zich daar veilig voelen. Overal en altijd! En hoewel steeds meer ouderen gebruikmaken van internet, is er ook een grote groep die dit niet doet en nooit gaat doen. Daarom pleiten wij voor een samenleving waarin digitaal, post en persoonlijk contact elkaar aanvullen. De KBO wil ook dat de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen en compensatie voor wie jarenlang heeft moeten inleveren. Ouderen worden nu te vaak gezien als een kostenpost. Maatschappelijke organisaties en politiek moeten er samen voor zorgen dat ouderen een volwaardige plaats hebben in de samenleving. Doel is dat een volgend kabinet zich serieus inzet voor zon samenleving. Wij brengen hierin de mening en stem van ouderen zelf over het voetlicht. Nog steeds wordt te vaak ver ouderen, in plaats van mt ouderen gesproken over de onderwerpen die belangrijk en bepalend zijn voor hun welzijn.

Minister voor ouderen
Hoe zorgen we nu dat ouderen op de agenda blijven na 15 maart? Door partijen voortdurend scherp te houden. Zo willen wij dat er bij de formatie een minister voor ouderenbeleid wordt aangewezen. In andere landen, zoals Nieuw-Zeeland, is er al zon minister. Die gaat over veel onderwerpen: zorg, demografie (positieve vergrijzing), leeftijdsvriendelijke gemeenschappen, eenzaamheid en verwaarlozing, werk en ondernemerschap en veiligheid. De bewindspersoon in Duitsland heeft naast senioren ook jeugd en gezin onder haar hoede. Deze levensloopbenadering spreekt ons zeer aan.
Of neem het onderwerp pensioenen: het nieuwe kabinet ontkomt waarschijnlijk niet aan herziening van ons pensioenstelsel. Daar heeft KBO-PCOB duidelijke ideen over, die we ferm op tafel leggen.

Daarbij waken we ervoor om ons als seniorenorganisatie uit te laten spelen tegen jongeren. Bij ons staat solidariteit tussen generaties hoog in het vaandel en hebben beslist ook oog voor jongeren. KBO-PCOB staat voor een samenleving waarin we omzien naar elkaar, oud en jong.

Ons stemadvies: Ga stemmen!
Het worden belangrijke verkiezingen, gezien wat er speelt in Nederland en daarbuiten. Partijen verschillen sterk van mening over economie en maatschappij en over de koers die Nederland nodig heeft. Er staat nogal wat op het spel.
KBO-PCOB geeft geen stemadvies. We hebben meer dan een kwart miljoen leden die allemaal heel verschillend zijn, ook in hun politieke voorkeuren. Maar de belangrijkste reden is dat wij een onafhankelijke organisatie zijn die graag met alle partijen om de tafel gaat zitten om daar de belangen van senioren te bepleiten. Want wij vinden dat lle partijen oog moeten hebben voor hun situatie.

En advies willen we u wel geven: ga in ieder geval stemmen! Wij hebben als senioren wijsheid opgebouwd in ons leven, laten we dit gebruiken voor een stabiele toekomst van Nederland. We hebben in Nederland 12,8 miljoen stemgerechtigden. Daarvan is meer dan de helft boven de 50 jaar (ruim 6,4 miljoen). Wij kunnen het verschil maken!

Nieuws