Detail

« terug naar overzicht

KBO-PCOB prominent aanwezig bij debat over eHealth

woensdag, 15 februari 2017

KBO-PCOB prominent aanwezig bij debat over eHealth Vandaag debatteert de Tweede Kamer over de eHealth doelstellingen en de voortgang van eHealth en zorgvernieuwing. KBO-PCOB is met dertig senioren (met een tablet) aanwezig op de publieke tribune.

KBO-PCOB vindt namelijk dat, ondanks de inspanningen van de minister, met name oudere patiënten nog onvoldoende worden meegenomen in de ontwikkelingen van eHealth en de veranderingen die het gebruik van eHealth met zich meebrengen. Wij pleiten ervoor ouderen meer centraal te zetten in het gebruik van eHealth en vragen de minister om extra inspanningen te doen voor deze doelgroep.

eHealth is een technische ontwikkeling in de zorg, die zowel gebruikers als aanbieders van zorg kan ondersteunen en zorg kan verbeteren. KBO-PCOB onderschrijft de opmerking uit de eHealth-monitor 2016 dat eHealth meer is dan techniek. Omgaan met nieuwe techniek vraagt inderdaad meer dan een gebruiksaanwijzing; het vraagt met name vertrouwen en acceptatie, bij zowel aanbieder als gebruiker. KBO-PCOB voert al vele jaren projecten uit om senioren vertrouwd te maken met techniek. Een voorbeeld hiervan is het project ‘Alle senioren aan de tablet’. Ouderen helpen met het gebruik maken van de tablet, en ze op deze manier over de digitale drempel helpen, is naar onze overtuiging de beste manier om eHealth te stimuleren en bevorderen.

Extra investeringen, samenwerking en inspanning zijn volgens ons nodig om eHealth ook naar oudere gebruikers te brengen. Vandaar is vandaag onze vraag aan de minister of zij met ons de mogelijkheden wil bespreken en hiervoor middelen ter beschikking wil stellen. We hebben goede hoop op een positief antwoord.
Nieuws