Detail

« terug naar overzicht

Woonwensen senioren

woensdag, 06 februari 2019

Vanmiddag vindt het Algemeen Overleg over Ouderenzorg in de Tweede Kamer plaats. Belangrijk onderwerp tijdens dit overleg is de Actielijn Wonen en Zorg binnen het programma Langer Thuis. KBO-PCOB heeft recent een onderzoek gehouden over woonwensen van senioren en geeft op basis van dit onderzoek enkele zaken aan de Tweede Kamer mee:

  • De meeste senioren wonen in een huis dat nog niet geschikt is voor de oude dag. Verhuizen is daarom een plan van één op de zes senioren. Opvallend is verder dat senioren graag in een woonvorm zouden wonen die er nog weinig is, namelijk een wooneenheid met zorg of samenwonen met gelijkgestemden.
  • Uit het onderzoek blijkt ook dat maar vier van de tien woningen van senioren in meer of mindere mate zijn aangepast voor zorg. Een op de vijf senioren geeft zijn eigen woning zelfs een vijf als het gaat om geschiktheid voor de toekomst. De meeste problemen die genoemd worden zijn trappen, geen steunen en beugels in de badkamer en geen slaapkamer op de begane grond.

Enkele aanbevelingen die wij aan de Tweede Kamer gedaan hebben zijn:

  • Een grotere bewustwording creëren onder senioren over de geschiktheid van de woning voor als zij bijvoorbeeld zorg (nodig) hebben.
  • Stimuleer de verhuisbereidheid van senioren, bijvoorbeeld met behulp van Wooncoaches die de lokale regels kennen en ondersteuning bieden.
  • Vergroot de bouwopgave die lokaal vormt krijgt en waarin de wensen, veelal maatwerk, van senioren zichtbaar zijn.

Een ander belangrijk punt is de toegankelijkheid van kleine woonzorgvormen, met name voor mensen met lagere en middeninkomens. KBO-POCB is blij dat de minister deze zorgen deelt, maar de vraag is wel of de huidige stimuleringsregeling voldoende woningen voor deze doepgroep oplevert.

De complete brief die als input voor het debat verstuurd is, vind u hier.

The post Woonwensen senioren appeared first on KBO-PCOB.

Nieuws