Detail

« terug naar overzicht

In gesprek met SVB over Aanvullende Inkomensvoorzieningen

dinsdag, 10 december 2013

In gesprek met SVB over Aanvullende Inkomensvoorzieningen De Unie KBO heeft samen met de CSO-partners op 3 december jongstleden gesproken met een aantal medewerkers van de Sociale Verzekeringsbank (SVB), de uitvoerder van onder andere de AOW. Een van de onderwerpen tijdens dit gesprek ging over de Aanvullende Inkomensvoorziening voor Ouderen (AIO)

Ouderen met een onvolledige AOW kunnen onder bepaalde voorwaarden in aanmerking komen voor een AIO-uitkering. Over deze inkomensvoorziening bestaan veel vragen waarbij een goede en gedegen voorlichting hulp kan bieden. Daarom hebben de in de CSO verenigde ouderenbonden benadrukt dat het belangrijk is dat de SVB voorlichting over deze inkomensvoorziening blijft geven.

AOW en samenwonen is ook een onderwerp waarover nog veel onduidelijkheid is en vragen zijn. Feit is dat de regels over AOW en samenwonen eenvoudiger worden . De vraag is of mensen die in een mantelzorg- of kangoeroewoning wonen ook onder de nieuwe regels voor AOW en samenwonen gaan vallen. De SVB kent deze woonvormen niet maar gaat bekijken of zij ook onder de nieuwe regeling vallen.

De CSO en de SVB hebben de afspraak gemaakt om jaarlijks een aantal keren bij elkaar te komen om de laatste ontwikkelingen te bespreken. Begin 2014 staat er een afspraak met de Raad van Bestuur van de SVB gepland.

Nieuws