@Unie_KBO op Twitter

Laatste nieuws

Ouderenorganisaties spreken met met Asscher en Klijnsma

Ouderenorganisaties spreken met met Asscher en Klijnsma

Op 29 juni gingen de KBO, ANBO en de NVOG, KNVG, NOOM en PCOB in overleg met minister Asscher en staatssecretaris Klijnsma. Hoog op de agenda stonden koopkracht en pensioenen.

Lees verder
Welvaartsongelijkheid bij 65-plussers, huurders de klos

Welvaartsongelijkheid bij 65-plussers, huurders de klos

Vandaag komt het CBS met cijfers naar buiten over onze welvaart. Bij 65-plussers is de welvaartsongelijkheid relatief groot. Dit heeft te maken met het eigenwoningbezit. Huurders, de helft van de senioren, hebben een relatief lage...

Lees verder
Goede uitwisseling van medicatiegegevens redt levens

Goede uitwisseling van medicatiegegevens redt levens

Morgen debatteert de Tweede Kamer met de minister van VWS over gegevensuitwisseling en gegevensbescherming in de zorg. De KBO en de KNMP, de koepel van apothekers, dringen samen aan op een aantal maatregelen.

Lees verder
Brandveiligheid, ook voor 65-plussers

Brandveiligheid, ook voor 65-plussers

Veel 65-plussers hebben geen schijn van kans om zichzelf in veiligheid te brengen bij een brand, zegt de Brandweeracademie, na onderzoek naar verschillende branden in seniorencomplexen.

Lees verder
Nieuwsarchief In het nieuws